АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ СУБ'ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Адміністративно-правові функції органів виконавчої влади суб'єктів РФ закріплені в нормах Конституції РФ, Федерального закону від 06.10.1999 № 184-ФЗ "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації", конституціях, статутах, законах суб'єктів РФ.

За допомогою адміністративно-правових функцій органів виконавчої влади суб'єктів РФ вирішуються такі основні завдання:

 • 1) забезпечення виконання Конституції РФ, федеральних законів та інших нормативних правових актів РФ на території суб'єкта РФ;
 • 2) забезпечення виконання конституції (статуту), законів та інших нормативних правових актів суб'єктів РФ на території суб'єкта РФ.

Відповідно до Федерального закону "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації" адміністративно-правові функції органів виконавчої влади суб'єктів РФ можна поділити на три основні групи:

 • 1) здійснюються органами державної влади суб'єкта РФ з предметів ведення суб'єктів РФ;
 • 2) здійснюються органами державної влади суб'єкта РФ з предметів спільного ведення з Російською Федерацією;
 • 3) здійснюються органами державної влади суб'єкта РФ з предметів ведення Російської Федерації.

Адміністративно-правові функції, здійснювані виконавчими органами державної влади суб'єкта РФ з предметів ведення суб'єктів РФ, визначаються конституцією (статутом), законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами суб'єкта РФ.

Адміністративно-правові функції, здійснювані виконавчими органами державної влади суб'єкта РФ з предметів спільного ведення, визначаються Конституцією РФ, федеральними законами, договорами про розмежування повноважень і угодами, а також законами суб'єктів РФ.

Предметами спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів, за якими виконавчі органи державної влади останніх виконують адміністративно-правові функції, є:

 • - забезпечення відповідності конституцій і законів республік, статутів, законів та інших нормативних правових актів країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів Конституції РФ і федеральним законам;
 • - захист прав і свобод людини і громадянина; захист прав національних меншин; забезпечення законності, правопорядку, громадської безпеки; режим прикордонних зон;
 • - питання володіння, користування і розпорядження землею, надрами, водними та іншими природними ресурсами;
 • - розмежування державної власності;
 • - природокористування; охорона навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки; особливо охоронювані природні території; охорона пам'яток історії та культури;
 • - загальні питання виховання, освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту;
 • - координація питань охорони здоров'я; захист сім'ї, материнства, батьківства і дитинства; соціальний захист, включаючи соціальне забезпечення;
 • - здійснення заходів по боротьбі з катастрофами, стихійними лихами, епідеміями, ліквідація їх наслідків;
 • - встановлення загальних принципів оподаткування і зборів в Російській Федерації;
 • - видання в межах встановленої компетенції підзаконних нормативних правових актів публічного законодавства: адміністративного, адміністративно-процесуального, земельного, водного, лісового, законодавства про надра, про охорону навколишнього середовища;
 • - координація міжнародних і зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів РФ, виконання міжнародних договорів РФ.

Адміністративно-правові функції, які здійснюють органи державної влади суб'єкта РФ з предметів ведення Російської Федерації, визначаються федеральними законами, що видаються відповідно до них нормативними правовими актами Президента РФ і Уряду РФ, а також угодами.

Згідно з Федеральним законом "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації" основними адміністративно - правовими функціями вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта РФ є наступні:

 • 1) здійснення адміністративно-правових заходів щодо реалізації, забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, охорони власності і громадського порядку, протидії тероризму і екстремізму, боротьби зі злочинністю;
 • 2) розробка проекту бюджету суб'єкта РФ, а також проектів програм соціально-економічного розвитку суб'єкта РФ;
 • 3) забезпечення виконання бюджету суб'єкта РФ;
 • 4) управління і розпорядження об'єктами власності суб'єкта РФ відповідно до законів даного суб'єкта;
 • 5) управління об'єктами федеральної власності, переданими в управління суб'єкту РФ відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами РФ;
 • 6) формування інших органів виконавчої влади суб'єкта РФ.

Вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта РФ покликаний виконувати ряд спеціалізованих адміністративно-правових функцій в окремих сферах суспільних відносин, віднесених федеральним законом до предметів відання даного органу, зокрема в сферах:

 • - комплексного соціально-економічного розвитку суб'єкта РФ;
 • - фінансів;
 • - науки і освіти;
 • - охорони здоров'я та соціального забезпечення;
 • - культури;
 • - екології.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >