Ліцензійний договір, види патентних ліцензій і платежів

Ліцензійним називається договір, за яким правовласник (ліцензіар) зобов'язується передати (або надати) право на використання охоронюваного об'єкта інтелектуальної власності в обсязі, передбаченому договором, Правонабувачеві (ліцензіату), що приймає на себе зобов'язання вносити ліцензійні платежі і здійснювати інші дії за договором. Ліцензійний договір обов'язково повинен бути зареєстрований в ФИПС зі сплатою відповідних мит. Ліцензійний договір зазвичай має досить багато розділів (до 15-20), що обумовлено необхідністю докладного і ясного викладу всіх взаємозобов'язань сторін. У стандартному розділі "предмет договору" тут описується вид патентної ліцензії, за яким укладається угода.

Існують декілька видів патентних ліцензій (патентними вони називаються на відміну від ліцензій - дозвільних документів на певний вид діяльності; причому патентна ліцензія не завжди стосується об'єкта, що охороняється саме патентом - наприклад, до таких, як "ноу-хау" або об'єкт авторського права) .

Переуступка прав на охоронюваний об'єкт ІВ - це передача прав на об'єкт у повному обсязі: ліцензіар позбавляється всіх прав на об'єкт ліцензії.

Повна ліцензія - переуступка ліцензіаром всіх прав, крім імені.

Виключна ліцензія - угода, при якому ліцензіар позбавляється права використання об'єкта ліцензії в обсязі переданих ліцензіату прав, а також позбавляється права продажу аналогічної ліцензії третім особам. Однак за ліцензіаром при цьому зберігається право використання об'єкта в частині, що не переданої ліцензіату: наприклад, варіанти виконання пристрою за додатковими пунктами формули винаходу. Обумовлюючи обсяг переданих прав, мають на увазі "території договору", розуміючи при цьому сукупність умов договору, а не яку-небудь реальну територію (часта помилка). Виключна ліцензія - варіант умов угоди, найбільш часто пропонований ліцензіатом, так як він, природно, намагається убезпечити себе від майбутньої конкуренції. Однак для великих компаній-ліцензіарів такий вид ліцензії, як правило, неприйнятний.

Невиключна (проста) ліцензія - ліцензійний договір, при якому, передаючи права ліцензіату на об'єкт ІВ, ліцензіар зберігає за собою ті ж права в повному обсязі, в тому числі і право продажу аналогічної ліцензії третім особам. Цей вид ліцензії зазвичай вибирають великі фірми для формування компаній-філій. Окремим випадком такої ліцензії є франчайзинг - передача прав на товарних знак від "материнської" фірми філіям, іноді розташованим в інших країнах.

Крос-ліцензія - додаткову угоду про передачу спеціального обладнання, без якого неможливо проводити об'єкт по основній ліцензії.

Примусова ліцензія - може бути видана будь-якій особі (за винагороду в розмірі ринкової ціни ліцензії) за рішенням Роспатенту без згоди патентовласника, якщо останній не робить зусиль до практичного освоєння об'єкта патенту протягом чотирьох років.

Відкрита ліцензія - відкрите надання об'єкта до ліцензійної продажу правовласником з метою отримання пільги на зниження щорічного мита на 50%. У цьому зв'язку слід зазначити, що в нашій країні, на жаль, дуже багато прекрасні нововведення так і не впроваджуються (тобто не стають інноваціями) з цілого ряду причин (багато з них були названі вище), але одна з найсильніших серед них - мита. Справа в тому, що мита "за підтримку патенту в силі" при відсутності впровадження повинні виплачуватися весь термін дії патенту (до 20 років) і при цьому щороку розмір такого мита збільшується, досягаючи до кінця терміну солідних сум (кілька тисяч рублів). Тому багато патентообладатели, зневірившись впровадити своє дітище, просто відмовляються від нього, причому не тільки фізичні особи, а й багато малі підприємства. І цих моментів з пожадливістю чекають як на Заході, так і на Сході. Таким чином наше недосконале патентне законодавство (в першу чергу у сфері мит!) "Годує" все закордонне підприємницьке співтовариство.

Обгортковий ліцензія- коли об'єктом ліцензії виступає програма для ЕОМ і база даних, може бути зазначено умову, що розкриттям упаковки примірника програми для ЕОМ чи бази даних користувач (ліцензіат) висловлює свою згоду з умовами цієї ліцензії.

Щоб уникнути частого омани слід наголосити, що ліцензійні договори укладаються на передачу прав щодо всіх видів ІС, а не тільки об'єктів патентного права.

Крім названих існують і інші різновиди патентних ліцензій - залежно від включених до договору умов. Наприклад, так зване опціонну угоду передбачає можливість ознайомлення ліцензіата з предметом "ноу-хау" до здійснення ним повних виплат (дуже небезпечний для ліцензіара варіант). Ліцензіару слід бути досить обережним при укладенні ліцензійного договору, щоб не потрапити в пастку. Але й ліцензіат повинен передбачити всі страхують умови, щоб не стати жертвою шахрайства. Висновок ліцензійного договору надзвичайно відповідальна і складна робота, що вимагає досвіду і високої кваліфікації. Тому це справа краще довіряти патентним повіреним або юристам, кваліфікованим у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до умов ліцензійного договору, ліцензіат сплачує ліцензіару ліцензійні платежі, які бувають наступних видів:

1. ройялті-відсотки від доходу, що виплачуються почасово (щомісяця, раз на квартал або рік). Не рекомендується нараховувати ройялті від величини прибутку, так як в сучасних умовах господарювання прибуток далеко не завжди відповідає істинним доходам, крім того, цю величину вкрай важко контролювати ліцензіару, в той час як величину валового доходу (виручки) завжди просто розрахувати (добуток ціни на обсяг продажів). Раніше (у СРСР) існували спеціальні таблиці для визначення величини ройялті в залежності від галузевої приналежності об'єкта ліцензії. Так, у легкій промисловості рекомендувалася величина ройялті 1,5-2%, в той час як для електронної промисловості - до 10% (0,1) від доходу.

Ціну ліцензії в цьому варіанті платежів можна розрахувати за формулою

де С0 - ціна одиниці продукції; Вп - річний обсяг продажів;

Т - термін дії патенту, що залишився на момент укладення ліцензійного договору; РЛ - ройялті (в долях).

Наприклад, для електронного приладу з показниками: Со = 10 ТОВ руб., Вп = 5000 шт. / Рік; Тп = 15 років; Рл = 0,1 з формули (14) маємо: Ц = 75 млн руб. Звідси видно, що ліцензійний платіж становить значну суму. Взагалі кажучи, ліцензійний патентний бізнес - один з найвигідніших за кордоном. Розвиток ринкових відносин в нашій країні повинно неминуче привести до формування і розвитку і цього виду бізнесу.

  • 2. Паушальний платіж - одноразовому платежу по розрахованою ціною ліцензії. Паушальний платіж, як правило, істотно нижче сумарної вартості ліцензії за варіантом виплат ройялті.
  • 3. Комбінований платіж - включає обидва види розглянутих вище платежів у вигляді: паушального авансу в розмірі від 20 до 50% і з виплатою залишився частини суми у вигляді ройялті.
  • 4. Кост-плас - виплати за додаткові послуги понад передбачену ціну ліцензії.

Величезне значення для організації в нашій країні розвиненого ринку інтелектуальної власності, як за кордоном, має законодавче затвердження умов банківського та бухгалтерського обліку об'єктів ІВ. Методологія обліку створення даного економічного ресурсу була детально розроблена Мінфіном РФ ще в 1999 р Проте методологія обліку передачі та отримання прав на його використання досі не узаконена в нашій країні (більш докладно зупинимося на цій проблемі нижче). Ця ситуація повинна бути обов'язково подолана, оскільки без цього немислимо повноцінне інноваційний розвиток країни. Вкрай необхідний закон про заставу інтелектуальної власності у банку при одержанні інвестицій в проект, як це діє у всіх розвинених країнах світу. Такий закон дозволив би різко збільшити активність в інноваційній сфері.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >