ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В АРБІТРАЖНОМУ СУДІ

Відповідно до КоАП і АПК розгляд деяких категорій справ про адміністративні правопорушення відноситься до компетенції суддів арбітражних судів.

Арбітражним судам підвідомчі дві категорії справ про адміністративні правопорушення:

 • • про залучення юридичних осіб і індивідуальних підприємців до адміністративної відповідальності за вчинення в процесі здійснення підприємницької діяльності окремих видів адміністративних правопорушень;
 • • про оскарження рішень (постанов) несудових (адміністративних) органів про притягнення юридичних осіб та індивідуальних підприємців до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з здійсненням підприємницької або іншої економічної діяльності.

Провадження у справах про притягнення до адміністративної відповідальності є наступний ряд послідовно змінюють один одного стадій:

 • 1) порушення провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності;
 • 2) підготовка справи про притягнення до адміністративної відповідальності до судового розгляду;
 • 3) розгляд справи про притягнення до адміністративної відповідальності в судовому засіданні.

Згідно АПК перераховані стадії повинні бути реалізовані арбітражним судом у строк, який не може перевищувати двох місяців з дня надходження до арбітражного суду заяви про притягнення до адміністративної відповідальності, в тому числі дата на підготовку справи до судового розгляду та прийняття рішення по справі, якщо інший термін розгляду не встановлений федеральним законом про адміністративні правопорушення (ч. 1 ст. 205 АПК).

Органи і посадові особи, уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення, підвідомчих арбітражному суду, згідно з ч. 2 ст. 202 АПК називаються адміністративними органами.

Зазначений в АПК термін може бути продовжений арбітражним судом не більше ніж на місяць за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або в разі потреби в додатковому з'ясуванні обставин справи. Про продовження терміну провадження у справах про притягнення до адміністративної відповідальності арбітражний суд виносить ухвалу.

Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності порушується арбітражним судом на підставі:

 • • заяви адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності, яке подають в арбітражний суд органи і посадові особи, уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення, підвідомчих арбітражному суду;
 • • постанови прокурора про порушення справи про адміністративне правопорушення, винесеної відповідно до ст. 28.4, 28.8 КоАП у справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих арбітражному суду.

Заява про притягнення до адміністративної відповідальності подається в письмовій формі, а копія заяви та додані до неї матеріали надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення іншим особам, які беруть участь у провадженні у справі.

У заяві про притягнення до адміністративної відповідальності повинні бути вказані:

 • 1) найменування арбітражного суду, до якого подається заява;
 • 2) дата і місце вчинення дій, що стали підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення;
 • 3) відомості про особу, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення;
 • 4) норми закону, що передбачає адміністративну відповідальність за дії, які послужили підставою для складання протоколу.

На підставі надійшов до арбітражного суду заяви про притягнення до адміністративної відповідальності і матеріалів, що додаються арбітражний суддя одноособово розглядає питання про прийняття зазначеної заяви до провадження арбітражного суду.

Якщо заяву про притягнення до адміністративної відповідальності подано з дотриманням вимог, що пред'являються АПК до форми і змісту заяви, арбітражний суддя порушує провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності визначенням про прийняття заяви про притягнення до адміністративної відповідальності до виробництва арбітражного суду і починає підготовку до судового розгляду по даній справі.

Підготовка до судового розгляду у справі про притягнення до адміністративної відповідальності здійснюється арбітражним суддею за правилами, передбаченими АПК, з урахуванням норм КоАП.

Суддя арбітражного суду при підготовці до судового розгляду у справі про притягнення до адміністративної відповідальності з'ясовує:

 • 1) чи належить розгляд матеріалів справи до його компетенції;
 • 2) чи є обставини, що виключають можливість розгляду справи;
 • 3) чи правильно складено протокол про адміністративне правопорушення, а також чи правильно оформлені інші матеріали справи;
 • 4) чи є обставини, що виключають провадження але справі;
 • 5) чи достатньо наявних у справі матеріалів для його розгляду по суті;
 • 6) чи є клопотання і відводи.

У разі визнання справи про притягнення до адміністративної відповідальності підготовленим до судового розгляду арбітражний суд виносить ухвалу про призначення часу і місця розгляду справи про притягнення до адміністративної відповідальності.

Копії ухвали надсилаються арбітражним суддею особам, які беруть участь в судовому розгляді у справі. Неявка осіб, оповіщених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою для розгляду справи, якщо суд не визнає їх явку обов'язковою.

Арбітражний суд може визнати обов'язковою явку в судове засідання представника адміністративного органу, яка склала протокол про адміністративне правопорушення, а також особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, і викликати в судове засідання для дачі пояснень.

Неявка цих осіб, викликаних в судове засідання, є підставою для накладення судового штрафу в порядку і розмірах, встановлених АПК.

На підставі визначення арбітражного суду про призначення часу і місця розгляду справи про притягнення до адміністративної відповідальності арбітражний суддя одноосібно судиться справи в судовому засіданні за правилами, встановленими АПК, з урахуванням особливостей, встановлених КпАП.

В судовому засіданні по справі про притягнення до адміністративної відповідальності арбітражний суд:

 • • встановлює, чи було подія адміністративного правопорушення;
 • • встановлює, чи був факт вчинення адміністративного правопорушення особою, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення або винесено постанову прокурора про порушення справи про адміністративне правопорушення;
 • • встановлює, чи було підставу для складання протоколу про адміністративне правопорушення або постанови про порушення справи про адміністративне правопорушення;
 • • встановлює повноваження органу (посадової особи), що становив протокол про адміністративне правопорушення або винесла постанову про порушення справи;
 • • встановлює, чи передбачена законом адміністративна відповідальність за вчинення даного правопорушення;
 • • встановлює, чи є підстави для притягнення до адміністративної відповідальності особи, щодо якої складено протокол;
 • • визначає заходи адміністративної відповідальності;
 • • вирішує питання про накладення судового штрафу на особу, яка не присутня в судовому засіданні;
 • • вирішує питання про накладення судового штрафу на особу, присутнє в судовому засіданні;
 • • вирішує питання про відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням.

Обов'язок доведення обставин, що стали підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення або винесення постанови про порушення справи про адміністративне правопорушення, не може бути покладена арбітражним судом на особу, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі неподання органом (посадовою особою), що склав протокол про адміністративне правопорушення, доказів, необхідних для розгляду та прийняття рішення, арбітражний суд може витребувати докази від цього органу (посадової особи) за своєю ініціативою.

На підставі оцінки всіх даних, зібраних про адміністративне правопорушення та правопорушника, арбітражний суд приймає рішення по справі про притягнення до адміністративної відповідальності за правилами, передбаченими гл. 20 АПК, з урахуванням правил призначення адміністративних покарань, що містяться в КпАП.

За результатами розгляду заяви про притягнення до адміністративної відповідальності відповідно до ч. 2 ст. 206 АПК суддя приймає рішення про притягнення особи до адміністративної відповідальності або рішення про відмову в задоволенні вимоги адміністративного органу про притягнення цієї особи до адміністративної відповідальності.

У резолютивній частині рішення про притягнення до адміністративної відповідальності повинні міститися:

 • • найменування особи, залученого до адміністративної відповідальності, його місце знаходження або місце проживання, відомості про його державної реєстрації як юридичної особи або індивідуального підприємця:
 • • норми закону, на підставі яких дана особа притягується до адміністративної відповідальності;
 • • вид адміністративного покарання і санкції, покладені на особу, притягнуте до адміністративної відповідальності.

Рішення по справі про притягнення до адміністративної відповідальності набирає законної сили після закінчення 10 днів з дня прийняття, якщо не подана апеляційна скарга.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо воно не змінено або не скасовано, набирає законної сили з дня прийняття постанови арбітражним судом апеляційної інстанції.

Підставами для скасування рішення, постанови арбітражного суду в будь-якому випадку є:

 • 1) розгляд справи арбітражним судом у незаконному складі;
 • 2) розгляд справи за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі і не повідомлених належним чином про час і місце судового засідання;
 • 3) порушення правил про мову при розгляді справи;
 • 4) прийняття судом рішення, постанови про права і обов'язки осіб, які не були залучені до участі в справі;
 • 5) непідписання рішення, ухвали суддею або одним із суддів або підписання рішення, постанови нс тими суддями, які зазначені в рішенні, постанові;
 • 6) відсутність у справі протоколу судового засідання або підписання його не тими особами, які вказані в ст. 155 АПК;
 • 7) порушення правила про таємницю наради суддів при прийнятті рішення, постанови (ч. 4 ст. 270 АПК).

В інших випадках рішення у справах про притягнення до адміністративної відповідальності оскаржуються в порядку, встановленому ст. 181 АПК. Відповідно до ст. 181 АПК рішення арбітражного суду першої інстанції, за винятком рішення Вищого Арбітражного Суду РФ, може бути оскаржене до арбітражного суду апеляційної інстанції, якщо інше не передбачено АПК. Якщо інше не передбачено АПК, рішення арбітражного суду першої інстанції може бути оскаржено до арбітражного суду касаційної інстанції за умови, що воно було предметом розгляду арбітражного суду апеляційної інстанції або суд апеляційної інстанції відмовив у відновленні пропущеного строку подання апеляційної скарги.

Виконавчий лист на підставі судового акта арбітражного суду у справі про притягнення до адміністративної відповідальності не видається, примусове виконання здійснюється безпосередньо на підставі цього судового акту.

Копія рішення арбітражного суду у справі про притягнення до адміністративної відповідальності направляється арбітражним судом у триденний строк з дня його прийняття особам, які беруть участь у справі. Арбітражний суд може направити копію рішення до вищестоящого в порядку підлеглості адміністративний орган.

Виробництво про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності є наступний ряд послідовно змінюють один одного стадій:

 • 1) порушення провадження у справі про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності;
 • 2) підготовка справи про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності до судового розгляду;
 • 3) розгляд справи про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності в судовому засіданні.

Згідно АПК перераховані стадії повинні бути реалізовані арбітражним судом у строк, який не повинен перевищувати двох місяців з дня надходження до арбітражного суду заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності, якщо інші терміни не встановлені федеральним законом. В даному випадку під адміністративними органами визнаються державні органи та інші органи, а також посадові особи, уповноважені відповідно до КоАП розглядати справи про адміністративні правопорушення, вчинені юридичними особами або індивідуальними підприємцями у зв'язку із здійсненням ними підприємницької та іншої економічної діяльності.

Якщо зазначений вище строк пропущено з поважної причини, то він може бути відновлений арбітражним судом за клопотанням юридичної особи або індивідуального підприємця, який подав заяву про оскарження рішень адміністративних органів.

Провадження у справах про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності порушується арбітражним судом на підставі заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності.

Заява про оскарження рішення адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності подають в арбітражний суд юридичні особи та індивідуальні підприємці, залучені адміністративними органами до адміністративної відповідальності, за правилами, передбаченими КоАП, в зв'язку із здійсненням підприємницької та іншої економічної діяльності.

У заяві про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності повинні бути вказані:

 • • найменування арбітражного суду, до якого вона подається;
 • • найменування адміністративного органу, що прийняв оскаржуване рішення;
 • • назва, номер, дата прийняття оспорюваного рішення інші відомості про нього;
 • • права і законні інтереси заявника, які порушені, на його думку, оспорюваним рішенням;
 • • вимоги заявника і підстави, за якими він не погоджується з рішенням адміністративного органу.

До заяви про оскарження рішення адміністративного органу додаються текст оспорюваного рішення, а також повідомлення про вручення або інший документ, що підтверджує направлення копії заяви про оскарження рішення в адміністративний орган, його прийняв.

Заява про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності та додані до неї інші документи подаються юридичною особою або індивідуальним підприємцем в арбітражний суд за місцем знаходження або місцем проживання заявника.

Заява може бути подана в арбітражний суд протягом 10 днів з дня отримання копії оспорюваного рішення. У разі пропуску цього терміну він може бути відновлений арбітражним судом за клопотанням заявника.

За клопотанням заявника арбітражний суд може призупинити оскаржуване рішення.

На підставі надійшов до арбітражного суду заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності та документів, що додаються арбітражний суддя одноособово розглядає питання про прийняття заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності до виробництва арбітражного суду.

Якщо заяву про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності подано з дотриманням встановлених вимог, арбітражний суддя порушує провадження про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності визначенням про прийняття заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності до виробництва арбітражного суду і приступає до підготовки судового розгляду у справі про віспа Іван рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності.

В ухвалі про прийняття заяви арбітражний суд вказує па підготовку справи до судового розгляду, а також дії, які належить вчинити особам, які беруть участь у справі, і строки їх вчинення. Копії ухвали про прийняття заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності направляються особам, які беруть участь у справі, нс пізніше наступного дня після дня його винесення.

У разі визнання справи про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності підготовленим до судового розгляду арбітражний суд виносить ухвалу про призначення часу і місця розгляду зазначеної справи. Копії ухвали про призначення часу і місця розгляду справи про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності направляються арбітражним суддею особам, які беруть участь в судовому розгляді у справі, а також сповіщаються інші зацікавлені особи.

Неявка осіб, повідомлених належним чином, не є перешкодою для розгляду справи, якщо суд не визнав їх явку обов'язковою. Арбітражний суд може визнати обов'язковою явку представника адміністративного органу, що прийняв оскаржуване рішення про притягнення до адміністративної відповідальності юридичної особи або індивідуального підприємця, і особи, яка звернулася до суду з заявою, і викликати їх в судове засідання для дачі пояснень. Неявка цих осіб, викликаних в судове засідання, є підставою для накладення судового штрафу в порядку і розмірах, встановлених АПК.

На підставі визначення арбітражного суду про призначення часу і місця розгляду справи про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності уповноважений арбітражний суддя одноособово розглядає її справи в судовому засіданні.

В судовому засіданні по справі про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності арбітражний суд:

 • • перевіряє законність і обґрунтованість оскаржуваного рішення;
 • • встановлює наявність відповідних повноважень адміністративного органу, що прийняв оскаржуване рішення;
 • • встановлює, чи були законні підстави для притягнення до адміністративної відповідальності;
 • • визначає, чи дотриманий встановлений порядок притягнення до адміністративної відповідальності;
 • • встановлює, чи не минули строки давності притягнення до адміністративної відповідальності;
 • • встановлює інші обставини, що мають значення для справи.

При розгляді справи про оскарження рішення адміністративного органу арбітражний суд не зв'язаний доводами, що містяться в заяві, і перевіряє оспорюване рішення в повному обсязі.

Обов'язок доведення обставин, що стали підставою для притягнення до адміністративної відповідальності, покладається арбітражним суддею на адміністративний орган, який прийняв оскаржуване рішення. У разі неподання адміністративним органом доказів, необхідних для розгляду справи і прийняття рішення, арбітражний суд може витребувати докази від цих органів за своєю ініціативою.

На підставі оцінки матеріалів справи про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності арбітражний суддя приймає одне з таких рішень за правилами, встановленими гл. 20 АПК:

 • • про визнання оспорюваного рішення адміністративного органу незаконним і про скасування оспорюваного рішення повністю або в частині;
 • • про зміну оскаржуваного рішення адміністративного органу;
 • • про відмову в задоволенні вимог заявника повністю або в частині.

Рішення арбітражного суду про визнання оспорюваного рішення адміністративного органу незаконним або про зміну рішення приймається арбітражним суддею в разі, якщо:

 • • встановлено, що оскаржуване рішення або порядок його прийняття не відповідає закону;
 • • відсутні підстави для притягнення до адміністративної відповідальності;
 • • відсутні підстави для прийняття конкретного заходу адміністративної відповідальності;
 • • оспорюване рішення прийнято органом або посадовою особою з перевищенням їх повноважень.

Рішення про відмову в задоволенні вимог заявника приймається в разі, якщо арбітражним суддею встановлено, що рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності є законним і обґрунтованим.

Прийняте рішення арбітражного суду у справі про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності викладається у вигляді окремого документа, написаного від руки або виконаного за допомогою технічних засобів в одному екземплярі, який підписується суддею і приєднується до справи.

У резолютивній частині рішення у справі про оскарження рішення адміністративного органу повинні міститися:

 • • назва, номер, дата і місце прийняття, інші необхідні відомості про оспорюваному рішенні;
 • • найменування особи, залученого до адміністративної відповідальності, його місце знаходження або місце проживання, відомості про його державної реєстрації як юридичної особи або індивідуального підприємця;
 • • вказівка на визнання рішення незаконним і його скасування в цілому або в частині, або на відмову в задоволенні вимоги заявника повністю або в частині, або на міру відповідальності, якщо вона змінена судом.

Копія рішення надсилається арбітражним судом у триденний строк з дня його прийняття особам, які беруть участь у справі. Арбітражний суд може направити копію рішення також до вищестоящого в порядку підлеглості адміністративний орган.

Рішення арбітражного суду вступає в законну силу після закінчення 10 днів з дня його прийняття, якщо не подана апеляційна скарга.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо воно не змінено або не скасовано, набирає законної сили з дня прийняття постанови арбітражним судом апеляційної інстанції.

В інших випадках рішення у справах про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності оскаржуються в порядку, встановленому ст. 181 АПК.

Виконавчий лист на підставі судового акта арбітражного суду у справі про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності нс вдасться, примусове виконання здійснюється безпосередньо на підставі цього судового акту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >