РОЗДІЛ III ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОГНОЗНИХ-ПОШУКОВИХ, ОЦІНОЧНИХ РОБІТ І РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГНОЗНИХ-ПОШУКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ЗА СТАДІЯМИ

Угруповання родовищ за складністю геологічної будови

для цілей розвідки

Встановлення належності досліджуваного родовища до конкретного промислового тину певною мірою сприяє вибору системи його розвідки. Внаслідок цього вже при проведенні пошукових та оціночних робіт виникає завдання надійного встановлення промислового типу родовища. Однак родовища одного і того ж промислового типу, з одного боку, часто характеризуються різними розмірами і формами рудних тіл, а також різної складністю внутрішньої будови, з іншого боку, родовища різних промислових типів за показниками, що обумовлює методику їх розвідки і густоту розвідувальної мережі, нерідко досить близькі.

У практиці розвідки і оцінки підготовленості для промислового освоєння родовищ, в яких запаси зосереджені в одному тілі (горизонт, пласт, поклад і т. Д.), Група складності геологічної будови визначається особливостями будови цього тіла або найбільш витриманою але потужності і змістом корисних компонентів його частини (або іншими показниками якості корисних копалин), що включає не менше 70% запасів категорій А, В і С 1 . На родовищах, де тіла корисних копалин з однаковою складністю геологічної будови включають 60-70% запасів родовища, група складності визначається по кожній ділянці (тілу) окремо.

Групу складності геологічної будови прийнято встановлювати в цілому для родовища. Для великих родовищ групу складності визначають для ділянок, що намічені до відпрацюванні самостійним підприємством.

Застосовувані в практиці методичні прийоми розвідки родовищ технічні засоби, геометрія і щільність мереж розвідувальних виробок, випробування та інші види робіт - визначаються структурно-морфологічними особливостями тел корисних копалин, їх розмірами, складністю будови, ступенем мінливості форми, потужностей і розподілом корисних компонентів. Тому для правильного вибору системи розвідки, технічних засобів і методичних прийомів найважливіше значення набуває угруповання родовищ за складністю геологічної будови для цілей розвідки, наведена в "Класифікації запасів родовищ і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин" [Додаток]. Відповідно до цього родовища або ділянки великих родовищ поділені на чотири групи.

1 я група. Родовища (ділянки) простої геологічної будови з великими і дуже великими, рідше середніми за розміром тілами корисних копалин з непорушених або слабо заляганням, що характеризуються стійкою потужністю та внутрішньою будовою, витриманим якістю корисної копалини, рівномірним розподілом основних цінних компонентів.

Особливості будови родовищ (ділянок) визначають можливість виявлення в процесі розвідки запасів категорій А, В, С 1 і С 2 .

2-а група. Родовища (ділянки) складної геологічної будови з великими і середніми за розмірами тілами корисних копалин, з порушеним заляганням, що характеризуються нестійкою потужністю і внутрішньою будовою або невитриманою якістю корисної копалини і нерівномірним розподілом основних цінних компонентів. До другої групи належать також родовища вугілля, копалин солей та інших корисних копалин простого геологічної будови, але зі складними або дуже складними гірничо-геологічних умов розробки.

Особливості будови родовищ (ділянок) визначають можливість виявлення в процесі розвідки запасів категорій В, С 2 і С 1 .

3-я група. Родовища (ділянки) дуже складної геологічної будови з середніми і дрібними але розміром тілами корисних копалин з інтенсивно порушеним заляганням, що характеризуються дуже мінливими потужністю і внутрішньою будовою або значно невитриманою якістю корисної копалини і дуже нерівномірним розподілом основних цінних компонентів.

Запаси родовищ цієї групи розвідані переважно за категоріями С 2 і С 1

4 я група. Родовища (ділянки) з дрібними, рідше середніми за розміром тілами корисних копалин з надзвичайно порушеним заляганням або характеризуються різкою мінливістю потужності і внутрішньої будови, вкрай нерівномірним якістю корисної копалини і переривчастим (гніздовим) розподілом основних компонентів.

Запаси родовищ цієї групи розвідані переважно по категорії С 2.

Різноманіття типів уранових родовищ, що значно відрізняються розмірами і геологічними умовами локалізації, визначає відмінність застосовуваних прогнозно-пошукових комплексів. Ці комплекси виявляються неоднаковими і для різних стадій процесу, а також ландшафтно-географічних умов.

Різноманітністю типів родовищ визначається і ту обставину, що прогнозні роботи на уран, як правило, досить складно виконати на основі результатів регіональних геолого-знімальних робіт з загальними пошуками і аналізу існуючих геологічних карт, навіть великого масштабу. Виконання такого прогнозу зазвичай вимагає спеціальних робіт щодо цілеспрямованого геологічного довивчення територій, що мають на меті виявлення специфічних критеріїв і ознак.

З наведених причин стадийность геологорозвідувальних робіт на уран дещо відрізняється від стадійності, прийнятої для інших корисних копалин, і включає стадії прогнозно-геологічних робіт масштабів 1: 200 000 і 1:50 000, кінцевим результатом яких є складання спеціалізованих прогнозних карт і виділення перспективних площ для робіт пошукових стадій [Додаток].

Метою прогнозно-геологічних робіт масштабу 1: 200 000 (для стратіформ- них родовищі в платформенном чохлі масштабу 1: 1 000 000-1: 500 000) є прогнозна оцінка перспектив рудоносности великих регіонів з виділенням площ і зон для подальших робіт і визначенням прогнозних ресурсів категорії Рз по потенційно рудним районах і вузлів.

Великомасштабні прогнозно-геологічні роботи з загальними пошуками масштабу 1:50 000 (для стратіформних родовищ в осадовому чохлі масштабу 1: 200 000) виконуються з метою прогнозної оцінки перспектив потенційно рудних районів і вузлів з виділенням площ для пошуків і визначенням прогнозних ресурсів прогнозованих об'єктів (рудних полів) по категорії Рз. Спеціалізовані пошуки в межах локальних перспективних площ виконуються в масштабах, що визначаються розмірами передбачуваних об'єктів, складністю геологічної будови районів і їх природними умовами.

Цільове призначення робіт - виявлення родовищ в межах визначилися або потенційних (прогнозованих) рудних полів, а також визначення доцільності подальшого вивчення виявлених об'єктів з оцінкою їх прогнозних ресурсів ПО категоріям ? 2 і Р |.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >