ПЕРЕРАХУНОК І ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАПАСІВ

Перерахунок і перезатвердження запасів в установленому порядку проводиться з ініціативи надрокористувача, а також контрольних і наглядових органів у випадках істотної зміни уявлень про якість і кількість запасів родовища і його геолого-економічну оцінку в результаті додаткових геологорозвідувальних і видобувних робіт.

З ініціативи надрокористувача перерахунок і перезатвердження запасів проводиться при настанні випадків, істотно погіршують економіку підприємства:

 • • суттєве непідтвердження розвіданих і затверджених раніше запасів і (або) якості руд;
 • • об'єктивному, істотному (більше 20%) і стабільному падінні ціни продукції при збереженні рівня собівартості виробництва;
 • • зміні вимог промисловості до якості мінеральної сировини;
 • • коли загальна кількість балансових запасів, списаних і намічені до списання як непідтвердилися (в процесі додаткової розвідки, експлуатаційної розвідки і розробки родовища), а також що не підлягають відпрацюванні але техніко-економічних причин, перевищує нормативи, встановлені чинним положенням про порядок списання запасів корисних копалин з балансу гірничодобувних підприємств (т. е. більш 20%).

З ініціативи контрольних і наглядових органів перерахунок і перезатвердження запасів проводиться при настанні випадків, які б права недровладельца (держави) в частині необґрунтованого зменшення оподатковуваної бази:

 • • збільшенні балансових запасів, порівняно з раніше затвердженими, більш ніж на 50 %;
 • • суттєве та стабільне збільшення світових цін на продукцію підприємства (понад 50 % від закладених в обґрунтування кондицій);
 • • розробці та впровадженні нових технологій, істотно поліпшують економіку виробництва;
 • • виявленні в рудах або породах, що вміщають цінних компонентів, які раніше не врахованих при оцінці родовища і проектуванні підприємства. Економічні проблеми підприємства, викликані тимчасовими причинами
 • (Геологічні, технологічні, гідрогеологічні та гірничотехнічні ускладнення, тимчасове падіння світових цін продукції), вирішуються за допомогою механізму експлуатаційних кондицій і не вимагають перерахунку і перезатвердження запасів.

Характеристичні показники складності геологічної будови родовищ твердих корисних копалин

Система розвідки і щільність розвідувальної мережі залежать в основному від декількох природних факторів: умов залягання і структурно-геологічних особливостей рудних тіл (витриманості і морфології рудних тіл. Характеру кордонів) і розподілу корисного компонента (ступеня мінливості якості корисної копалини в межах рудних тіл).

В якості основних кількісних показників складності будови рудних тіл рекомендується використовувати такі величини: коефіцієнт рудоносности (К р ), показник складності (q) і коефіцієнти варіації потужності (V m ) і змісту (V з ) в рудних перетинах (А.П. Прокоф'єв, 1973).

Коефіцієнт рудоносности зазвичай виражається як відношення лінійних величин довжини рудних інтервалів по свердловинах або гірничих виробках (l р ) до загальної довжини перетинів в межах продуктивної зони (в межах промислового зруденіння l 0 ):

image42 (1.1)

Показник складності розраховується але відношенню числа рудних перетинів (N p ) до суми всіх розвідувальних перетинів (рудних, безрудних внутріконтурного N в і законтурного N з описують спільний кордон складного об'єкта):

(1.2)

Коефіцієнт варіації потужності і коефіцієнт варіації змісту (в%) обчислюються загальновідомими способами за сумою розвідувальних даних:

 • (1.3)
 • (1-4)

де S m і Sc відповідно середньоквадратичні відхилення потужності одиничних рудних перетинів і змісту в них корисного компонента від їх среднеарифметических значень m ср і С ср .

Узагальнені орієнтовні граничні значення показників складності будови рудних тіл по родовищах 1-, 2-, 3- і 4-ї груп складності наведені в таблиці.

Кількісні характеристики мінливості основних властивостей зруденіння

Група родовищ

Показники мінливості об'єктів розвідки

форми

змісту

к.

q

V m . %

Vс. %

1-я

0,91.0

0,80,9

<40

<40

2-я

0,70.9

0.60,8

40100

40100

3-тя

0.40,7

0.40,6

100150

100150

4-я

<0.4

<0,4

> 150

> 150

Рішення щодо віднесення родовища до конкретної групи приймається за сукупністю всієї геологічної інформації з урахуванням показника, що характеризує найвищу мінливість форми або змісту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >