Розвиток інформаційної сфери виробництва

Тенденція перекачування трудових ресурсів із сфери матеріального виробництва в інформаційну є зараз найбільш помітною. За різними оцінками в даний час до 85% працездатного населення США зайнято в сфері інформаційних послуг, і це відбувається в самій розвиненій промисловій країні світу, де рівень споживання матеріальних благ найвищий. Економістам добре відомі докази залежності економічного зростання від рівня і темпів технічного прогресу. Це знайшло відображення в 1940-1960-х рр. в економічній теорії (роботи лауреатів Нобелівської премії Я. Тінбергена, Р. Солоу, Дж. Хікса, Д. Рея та інших вчених). Аналіз цього процесу дозволяє стверджувати, що інформація та інформаційні технології стали виробляє силою суспільства. Так, у США (рис. 1.1) частка працездатного населення, зайнятого в інформаційній сфері, в 1946 р становила 30%, 1980 р - 45. А в 2020 р (за різними джерелами) збільшення цієї частки відбудеться до 80%.

Частка працездатного населення США, зайнятого в інформаційній сфері

Рис. 1.1. Частка працездатного населення США, зайнятого в інформаційній сфері:

1 - мінімальна оцінка; 2 - усереднена; 3 - максимальна

Формування і розвиток інформаційних ресурсів підприємства в умовах інформаційної економіки

Основні тенденції трансформації економіки в інформаційну розглядаються в багатьох наукових роботах, де головним чином відзначаються наступні: визнається домінуюче в економіці становище індустрії інформаційних послуг, технологій та ін .; першорядне значення надається здатності держави, бізнесу, підприємства органічно вписатися в інформаційний простір в порівнянні з його індустріальним потенціалом; зізнається, що інформація є основним виробничим ресурсом нарівні з фінансами, матеріалами, енергією; основним чинником переходу до інформаційної економіки є розвиток інформаційних і комунікаційних технологій у всіх сферах економіки.

Дослідження розвитку інформаційної економіки проводили такі відомі вчені, як Д. Белл, Ф. Webep і Д. Боде, Ф.Махлуп, А. Ріїс, А. Тофлер, X. Ханамарі і Д. Вада, К. Ерроу. Термін, як прийнято вважати, ввів М. Порат в середині 1970-х рр., Розглядаючи шостій секторів економіки, причому сектор первинної інформації він виділяє як найбільш важливий.

У своїх роботах вчені називають нову економіку інформаційної, комунікаційної, інтернет-економікою, тобто підкреслюють те, що в даний час для ведення бізнесу необхідно обов'язкове застосування інформаційних технологій, комп'ютерних мереж, цифрового зв'язку, сучасних комунікацій як базових засобів, без яких неможливе досягнення підприємством конкурентної переваги.

Основною метою підприємств на сучасному етапі розвитку економіки Росії є створення, захист і підтримку своєї інформаційної інфраструктури на сучасному рівні. Відповідно до цієї цілі можна сформулювати і його завдання:

 • o організація ефективного функціонування підприємства за рахунок інтеграції окремих функцій підрозділів за допомогою інформаційних технологій, підвищення швидкості обробки та надання інформації, необхідної для прийняття рішення на всіх рівнях управління;
 • o підвищення якості одержуваної інформації (позбавлення від шумів) з мікросередовища - про становище на ринках, стані конкурентів, можливостях збуту, і макросередовища - про міжнародне становище, зміні законодавства і т.д .;
 • o захист інформації та інформаційної системи від несанкціонованого доступу;
 • o підвищення ефективності збуту і маркетингу за рахунок участі в електронних ринках;
 • o забезпечення інтеграції з іншими підприємствами через ведення електронної комерції.

На вирішення цих завдань істотне вплив надаватимуть загальні тенденції розвитку наступних ринків ІТ:

 • o виробництва програмного забезпечення (software), якщо його розглядати в сукупності з ринком інформаційних послуг, - складає близько 55% всього світового сектора ІТ;
 • o виробництва комп'ютерної техніки (hardware) - має тенденцію до невеликого зниження, яка викликана тим, що зростає роль і частка програмного забезпечення;
 • o комунікаційного устаткування і програм - стає найбільш динамічним і швидко розвиваються ринком ІТ, особливо в додатках до електронної комерції (Business-to-Business - В2В).

Разом з тим аналітики [9] відзначають той факт, що бурхливий розвиток інформаційного обміну призводить до зворотного процесу, порождающему глобальний інформаційний кризу, що характеризується як "суперечливе єдність інформаційного вибуху та інформаційного голоду". Про явище інформаційної кризи is економіці Росії свідчать оцінки стану формування та організації дослідження інформаційних ресурсів, які полягають у наступному:

 • o недоступність в Росії важливою для розвитку економіки, особливо інноваційної діяльності, інформації з розвинених країн;
 • o величезні прогалини в зборі та організації використання інформації про стан галузей промисловості, використовуваної техніки, технологій, сучасних методів та ін .;
 • o недоступність інформації для підприємств, особливо малих;
 • o повна комерціалізація використання інформації, створеної за державний рахунок;
 • o досить великі затрати коштів (в основному, бюджетних) за рахунок багаторазового дублювання інформації та ін.

Дане прояв інформаційного кризи неможливо усунути тільки за рахунок нових ІТ, тому що перераховані проблеми багато в чому є організаційними.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >