Навігація
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інформатика та інформаційні технології

Інформаційні технології мають певні цілі, методи та засоби реалізації [5]. Метою інформаційної технології є створення з інформаційного ресурсу якісного інформаційного продукту, що задовольняє вимогам користувача. Методами інформаційних технологій є методи і прийоми моделювання, розробки та реалізації процедур обробки даних. В якості засобів інформаційних технологій застосовуються математичні методи і моделі вирішення завдань, алгоритми обробки даних, інструментальні засоби моделювання бізнес-процесів, даних, проектування інформаційних систем, розробки програм, власне програмні продукти, різноманітні інформаційні ресурси, технічні засоби обробки даних.

Розрізняють глобальні, базові та спеціальні (конкретні) інформаційні технології. Глобальна інформаційна технологія включає в себе моделі, методи і засоби, що формують інформаційні ресурси суспільства. Базові інформаційні технології призначені для певної області застосування - виробництво, наукові дослідження, навчання та ін. Спеціальні (конкретні ) інформаційні технології реалізують обробку даних при вирішенні функціональних завдань користувачів, наприклад обліку, планування, аналізу.

При моделюванні інформаційного процесу і його фаз виділяють три рівні: концептуальний, на якому описуються зміст і структура предметної області; логічний, на якому проводиться формалізація моделі; фізичний, що визначає спосіб реалізації інформаційної моделі в технічному пристрої.

Інформатика як наукова і прикладна дисципліна тісно пов'язана з інформаційними технологіями. Місце і склад інформаційних технологій у структурі дисципліни "Інформатика" наведені нижче:

 • 01. 1. Теоретична інформатика
 • 01. 1.1. Філософські основи інформатики
 • 01. 1.2. Початки загальної теорії інформації
 • 01. 1.3. Почала комп'ютерної семантики
 • 01. 1.4. Основи інформаційного моделювання
 • 01. 1.5. Інтелектуальні інформаційні системи
 • 01. 1.6. Інформація і пізнання
 • 01. 2. Засоби інформатизації
 • 01. 2.1. Технічні засоби інформатизації
 • 01. 2.1.1. Засоби обробки, відображення і передачі даних
 • 01. 2.2. Програмні засоби інформатизації
 • 01. 2.2.1. Системні програмні засоби
 • 02. 2.2.2. Засоби інформаційного забезпечення
 • 01. 2.2.2.1. Універсальні
 • 02. 2.2.2.2. Професійно-орієнтовані
 • 01. 3. Інформаційні технології
 • 01. 3.1. Базові (універсальні) інформаційні технології введення / виводу, збору, зберігання, передачі та обробки даних; підготовки текстових і графічних документів, технічної документації; інтеграції та колективного використання різнорідних ііформаціонних ресурсів
 • 01. 3.2. Прикладні інформаційні технології: захисту інформації; програмування, проектування, моделювання, навчання, діагностики, управління (об'єктами, процесами, системами)
 • 01. 4. Соціальна інформатика
 • 01. 4.1. Інформаційні ресурси
 • 01. 4.2. Інформаційний потенціал суспільства
 • 01. 4.3. Інформаційне суспільство
 • 01. 4.4. Людина в інформаційному суспільстві

Розділ "Теоретична інформатика" призначений для формування сучасного наукового світогляду, при якому інформація розглядається як фундаментальне семантичне властивість природи, а інформаційні процеси - як найважливіші інтелектуальні компоненти процесів функціонування будь-яких технічних, соціальних та природних систем, включаючи процеси пізнання людиною навколишнього світу. Даний розділ містить також питання, пов'язані з вивченням сучасної наукової методології в інформатиці і, в першу чергу, теоретичних основ інформаційного моделювання, статистичних методів, методів проведення "обчислювального експерименту", а також методів вирішення погано формалізованих задач з неповними і нечіткими вихідними даними.

У другому і третьому розділах "Кошти інформатизації" та "Інформаційні технології" докладно розглядаються апаратні і програмні засоби інформатизації, їх інформаційне забезпечення, а також базові та прикладні інформаційні технології.

Основне завдання розділу "Соціальна інформатика" - дати досить повне системне уявлення про інформаційний характер процесу розвитку сучасного суспільства, а також про виникаючі при цьому проблеми і методи їх вирішення на основі використання інформаційного підходу і можливостей перспективних інформаційних технологій.

Опис інформаційних технологій зручно проводити за допомогою класифікатора (рис. 2.1), що дозволяє описувати ІТ на чотирьох рівнях: технології, процеси, процедури, операції. Наприклад, в якості складових базової інформаційної технології, описаної на концептуальному рівні, можна назвати такі процеси, як отримання, відображення інформації та накопичення, обробка, передача даних, і відповідні їм процедури: збір, підготовка, введення; переклад в алфавітно-цифрову форму, побудова графіків, синтез мови; архівування, оновлення, пошук; перетворення, логічний висновок, генерація знань; комутація, маршрутизація, обмін.

Класифікація інформаційних технологій

Рис. 2.1. Класифікація інформаційних технологій

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук