Навігація
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Після вивчення цієї глави студент повинен:

знати

 • o основи сучасних економічних інформаційних систем, їх тенденції розвитку, а також конкретні реалізації;
 • o складу інформаційної системи (функціональні, забезпечують підсистеми і комплекс технічних засобів);
 • o основні стадії життєвого циклу інформаційних систем, цілі і зміст документів, що регламентують роботи певних стадій;

вміти

o класифікувати інформаційні системи за різними ознаками;

володіти

 • o навичками класифікації інформаційних систем;
 • o методикою обробки економічної інформації.

Роль і місце автоматизованих інформаційних систем в економіці

Інформаційна система - організаційно-технічна система, яка призначена для виконання інформаційно-обчислювальних робіт або надання інформаційно-обчислювальних послуг, які задовольняють потреби системи управління та її користувачів - управлінського персоналу, зовнішніх користувачів (інвесторів, постачальників, покупців) шляхом використання і (або) створення інформаційних продуктів. Інформаційні системи існують в рамках системи управління і повністю підпорядковані цілям функціонування цих систем.

Інформаційно-обчислювальна робота - діяльність, пов'язана з використанням інформаційних продуктів. Типовим прикладом інформаційної роботи є підтримка інформаційних технологій управління.

Інформаційно-обчислювальна послуга - це разова інформаційно-обчислювальна робота.

Під інформаційним продуктом розуміється речовинний або нематеріальний результат інтелектуального людської праці, зазвичай матеріалізований на певному носії, наприклад різноманітних програмних продуктів (додатків), вихідний інформації у вигляді документів управління, баз даних, сховищ даних, баз знань, проектів ІС та ІТ.

Методологічну основу вивчення ІС становить системний підхід, відповідно до якого будь-яка система являє собою сукупність взаємопов'язаних об'єктів (елементів), що функціонують спільно для досягнення спільної мети.

Для цілеспрямованих систем характерна зміна стану, який відбувається в результаті взаємодії її елементів в різних процесах і з зовнішнім середовищем. При такій поведінці системи важливе дотримання наступних принципів:

 • o Емерджентність - цілісність системи на основі загальної структури, коли поведінка окремих елементів розглядається з позиції функціонування всієї системи;
 • o гомеостазіс - стійке функціонування системи при досягненні спільної мети;
 • o адаптивність - швидкість пристосування до змін зовнішнього середовища;
 • o керованість - глибина зміни поведінки елементів системи;
 • o самоорганізація - можливість зміни структури системи відповідно до зміни цілей системи.

Структуру будь-якої економічної системи з позицій кібернетики можна представити суб'єктом і об'єктом управління (рис. 3.1), де основні інформаційні потоки між зовнішнім середовищем, об'єктом і суб'єктом управління позначені стрілками г-1, г-2, г-3, г-4 і підтримуються ІС.

Структура економічної системи

Рис. 3.1. Структура економічної системи

Об'єкт управління являє собою підсистему матеріальних елементів економічної діяльності (сировина і матеріали, обладнання, готова продукція, працівники та ін.) І господарських процесів (основне і допоміжне виробництво, постачання, збут та ін.).

Суб'єкт управління являє собою сукупність взаємодіючих структурних підрозділів економічної системи (дирекція, фінансовий, виробничий, постачальницьке, збутової та інші відділи), що здійснюють такі функції управління:

 • o планування - визначає мету функціонування економічної системи на різні періоди часу (стратегічне, тактичне, оперативне планування);
 • o облік - відображає стан об'єкта управління в результаті виконання господарських процесів;
 • o контроль - фіксує відхилення облікових даних від планових цілей і нормативів;
 • o регулювання - здійснює оперативне управління всіма господарськими процесами для виключення виникаючих відхилень між плановими й обліковими даними;
 • o аналіз - визначає тенденції в роботі економічної системи і резерви, які враховуються при плануванні на наступний часовий період.

Інформаційна система являє собою сукупність функціональної структури, інформаційного, математичного, технічного, організаційного та кадрового забезпечень, які об'єднані в єдину систему з метою збирання, зберігання, обробки та видачі необхідної інформації для виконання функцій управління. Вона забезпечує інформацією систему управління, формуючи такі інформаційні потоки:

i -1 - інформаційний потік із зовнішнього середовища в систему управління, який, з одного боку, являє собою потік нормативної інформації, створюваний державними установами в частині законодавства, а з іншого боку - потік інформації про кон'юнктуру ринку, створюваний конкурентами, споживачами, постачальниками;

i -2 - інформаційний потік із системи управління в зовнішнє середовище (звітна інформація, насамперед фінансова в державні органи, інвесторам, кредиторам, споживачам; маркетингова інформація потенційним споживачам);

i -3 - інформаційний потік із системи управління на об'єкт, являє собою сукупність планової, нормативної і розпорядчої інформації для здійснення господарських процесів;

i -4 - інформаційний потік від об'єкта в систему управління, який відображає облікову інформацію про стан об'єкта управління економічною системою (сировини, матеріалів, грошових, енергетичних, трудових ресурсів, готової продукції і виконаних послугах) в результаті виконання господарських процесів.

Інформаційна система накопичує і переробляє надходить облікову інформацію і наявні нормативи та плани в аналітичну інформацію, що служить основою для прогнозування розвитку економічної системи, коригування її цілей і створення планів для нового циклу відтворення.

До потоків інформації, що циркулює в ІС, пред'являються наступні вимоги:

 • o повнота і достатність інформації для реалізації функцій управління;
 • o своєчасність надання інформації;
 • o забезпечення необхідного ступеня достовірності інформації в залежності від рівня управління;
 • o економічність обробки інформації (витрати на обробку даних не повинні перевищувати одержуваний ефект);
 • o адаптивність до мінливих інформаційним потребам користувачів.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук