Види інформаційних систем та принципи їх створення

Класифікація інформаційних систем

В якості класифікаційних ознак ІС виділені:

 • o параметри об'єкта управління (сфера діяльності, масштаб, склад функції управління);
 • o організаційна структура ІС;
 • o ступінь інтеграції ІС;
 • o інформаційно-технологічна архітектура ІС;
 • o технологічні процеси обробки даних;
 • o методологія розробки ІС; та ін.

Дана класифікація досить умовна, оскільки ознаки ІС взаємозалежні. Нижче розглянуті найбільш характерні з них.

 • 1. Сфера діяльності об'єкта управління:
  • o промислове підприємство;
  • o сфера обігу (торгівля, банки і кредитні організації);
  • o освіту;
  • o соціальна сфера; та ін.
 • 2. Функціональна структура ІС:
  • o автоматизація технічної підготовки виробництва;
  • o маркетинг і стратегія розвитку підприємств;
  • o техніко-економічне планування;
  • o фінанси (бухгалтерський облік, фінансовий аналіз);
  • o матеріально-технічне забезпечення;
  • o оперативно-календарне управління виробництвом;
  • o управління збутом готової продукції;
  • o управління персоналом; та ін.
 • 3. Організаційна структура ІС:
  • o автоматизоване робоче місце (АРМ) управлінського персоналу;
  • o комплекс взаємопов'язаних АРМ.
 • 4. Межі ІС:
  • o ІС підприємства (організації);
  • o ІС галузі;
  • o державна ІС;
  • o міжнародна ІС.
 • 5. Ступінь інтеграції ІС:
  • o локальна ІС (ізольоване інформаційний простір);
  • o частково інтегрована ІС (загальний інформаційний простір);
  • o повністю інтегрована корпоративна ІС.
 • 6. Інформаційно-технологічна архітектура ІС:
  • o ІС централізованої архітектури побудови (один центр зберігання і обробки даних);
  • o ІС розподіленої архітектури (комп'ютерні мережі, наявність безлічі центрів обробки та зберігання інформації).
 • 7. Спеціалізація ІС:
  • o ІС менеджменту (або організаційно-економічного управління, Information Management System - IMS);
  • o інформаційно-пошукові системи (Information Retrieval System - IRS);
  • o системи автоматизованого навчання (Education Information System - EIS); та ін.

Найбільшого поширення набули ІС менеджменту, серед яких виділяють:

 • o АСУП - автоматизовані системи управління ресурсами підприємств і організацій;
 • o АСУ ТП - автоматизовані системи управління технологічними процесами виробництва продукції;
 • o САПР - системи автоматизованого проектування конструкцій і технологій виробництва продукції; та ін.

Інформаційна система менеджменту в якості компонентів включає в себе інші спеціалізовані ІС, призначені для наступних цілей:

 • o автоматизація діловодства (Office Automation System - OAS);
 • o підтримка прийняття рішень (Design Support System - DSS);
 • o формування знань системи управління (Knowledge Base System - KBS) та ін.

Для вироблення стратегії розвитку підприємства (перспективні напрямки, планування, інвестиційне проектування та ін.) Створюються спеціалізовані системи підтримки прийняття рішень, що використовують методи статистичного аналізу і прогнозування, моделювання даних і бізнес-процесів, імітаційного моделювання, так звані корпоративні стратегічні системи (Enterprise Strategic System - ESS). У ІВ підтримки прийняття рішень знайшли застосування технології оперативного аналізу та обробки даних, отриманих зі сховищ даних (Data Warehouse), технології добування інформації з даних (Data Mining), моделювання бізнес-процесів.

У сучасних ІС менеджменту значна роль і ІС штучного інтелекту (Artificial Intelligence System - AIS). Ці ІС підтримують природно-мовний інтерфейс для користувачів (фахівців з формалізації знань), надають методи штучного інтелекту для вирішення слабоструктурованих і погано формалізованих задач. Ядром AIS є база знань (Knowledge Base - КВ), яка використовується для формування нової інформації шляхом логічного висновку. Для представлення економічного об'єкта та його оточення, дослідження його поведінки і реакцій на зовнішні події застосовується математичне моделювання, засоби дедуктивних і правдоподібних висновків, отриманих на основі неповної або неточної інформації. Серед AIS найбільшого поширення набули експертні системи, за допомогою яких на основі реальних даних висувається і дається оцінка деякої гіпотези. Інші приклади AIS:

 • o ІС повнотекстового пошуку (об'єднуються з реляційними СУБД, утворюють новий клас постреляціонних СУБД);
 • o нейронні мережі;
 • o ІС аналітичних обчислень на основі методів дослідження операцій, математичного моделювання, статистичного аналізу та прогнозування; та ін.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >