Роль і місце інформаційних технологій в управлінні підприємством

Інформаційні технології управління неухильно розвиваються відповідно до вимог системи, застосовуваними методами управління, прогресом у галузі інформатики та обчислювальної техніки.

У системах управління підприємствами застосовують різні методи управління, засновані на конкретних алгоритмах підготовки та прийняття управлінських рішень з використанням інформаційних технологій.

Методи управління формалізовані у вигляді стандартів управління, які є основою розробки функціональної структури ІС (організаційно-економічної підсистеми):

 • 1. Планування потреби в матеріалах (Material Requirement Planning - MRP I).
 • 2. Планування потреби у виробничих потужностях (Capacity Resource Planning - CRP).
 • 3. Замкнутий цикл планування матеріальних ресурсів (CL MPR).
 • 4. Планування ресурсів виробництва (Manufacturing Resource Planning - MRP II).
 • 5. Виробництво на світовому рівні (World Class Manufacturing - WCM).
 • 6. Планування ресурсів підприємства (MRP II & FRP (Finance Resource Planning), Enterprise Resource Planning - ERP I).
 • 7. Оптимізація управління ресурсами (ERP II).
 • 8. Менеджмент як співпраця (Customer Relationship Management - CRM - або управління відносинами з клієнтами, Customer Synchronized Relationship Management - CSRM - або управління ресурсами, синхронізоване з урахуванням потреб клієнта) та ін.

Планування потреби в матеріалах (MRP I)

Метод планування потреби в матеріалах (MRP I) передбачає вирішення наступного комплексу управлінських завдань:

 • o формування календарного плану-графіка постачання сировиною, матеріалами та комплектуючими;
 • o управління складським господарством;
 • o облік оборотних коштів (запасів матеріалів).

Склад автоматизованих функцій системи управління MRP-систем представлений на рис. 4.1.

Планування потреби в матеріалах

Рис. 4.1. Планування потреби в матеріалах

Для планування потреби в матеріалах використовують наступні вхідні дані:

 • o незалежний попит на готові вироби, напівфабрикати і запчастини, що продаються на сторону. Інформація представлена у вигляді прогнозу продажів і замовлень покупців;
 • o залежний попит, обумовлений входженням у вироби незалежного попиту;
 • o запаси товарно-матеріальних цінностей на складі (залишки готової продукції, незавершене виробництво, запаси сировини і матеріалів);
 • o конструкторський склад виробів і технологічні норми витрат сировини, матеріалів і компонентів на одиницю готової продукції (Bill of Material - BOM);
 • o "відкриті" замовлення на поставку матеріалів, виробничі замовлення на виготовлення виробів ("відкрите замовлення" знаходиться в стадії виконання).

Чим складніша структура випускаються готових виробів, тим більш жорсткі вимоги до повноти і точності опису ВОМ. У результаті планування потреби в матеріалах формуються:

 • o планові замовлення (planned orders) - в них визначені розмір замовлення, дата запуску і дата виконання замовлення;
 • o "рекомендації" - керівництва по усуненню проблем із запасами. Ці рекомендації забезпечують підтримку прийняття рішень (наприклад: "перепланувати замовлення", "скасувати замовлення", "запустити замовлення").

Розрахований обсяг запасів повинен покривати виробничі і невиробничі потреби, підтримувати необхідний рівень страхового запасу, який створюється для забезпечення ритмічності виробництва і збуту готової продукції. Система MRP забезпечує формування зведених звітів для реалізації функцій контролю та аналізу поставок матеріалів і має такі переваги:

 • o можливість оптимізації (синхронізації) часу надходження матеріалів і випуску (збуту) продукції;
 • o зниження рівня складських запасів;
 • o більш точна інформація для виробничого обліку.

База даних містить великий обсяг конструкторської інформації, облікові відомості про стан складських запасів і ході процесу виробництва готової продукції.

Недоліком методу MRP є обмежений перелік виробничих факторів, що враховуються при плануванні потреби матеріалів. Так, в розрахункових моделях і алгоритмах не враховуються реальні виробничі потужності, стан трудових і фінансових ресурсів підприємства, обсяг яких вважається не обмеженим. Тому системи класу MRP не гарантують виконання виробничого плану в повній мірі. Як правило, варіантні розрахунки планової потреби в матеріалах не виробляються. Інформаційні системи класу MRP є системами централізованої обробки даних, в яких використовується пакетний режим обробки даних.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >