КОНСТИТУЦІЯ СРСР 1924 Р І КОНСТИТУЦІЯ РРФСР 1925

Декларація про утворення СРСР і Договір про утворення СРСР дива основою Конституції СРСР 1924 р

ЦВК СРСР була сформована розширена Конституційна комісія в складі 25 осіб, включаючи представників ЦВК всіх союзних республік.

  • 26-27 червня 1923 року проект Конституції СРСР був схвалений Пленумом ЦК РКП (б). Спеціальні сесії ЦВК республік обговорили і затвердили проект Конституції СРСР.
  • 6 липня 1923 ЦВК СРСР одноголосно схвалив проект Конституції СРСР і прийняв постанову "Про введення в дію Конституції Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

У грудні 1924 року проект Конституції СРСР був схвалений і з'їздами Рад союзних республік. 31 січня 1924 II з'їзд Рад СРСР одноголосно затвердив Конституцію СРСР.

Конституція СРСР 1924 р складалася з двох розділів - Декларації про утворення СРСР і Договору про утворення СРСР.

У Декларації були відображені принципи добровільності та рівноправності при об'єднанні республік в Союз РСР. За кожною союзною республікою залишалося право вільного виходу з СРСР.

У Договорі закріплювалося об'єднання республік в одну союзну федеративну державу. Ведення СРСР підлягали: керівництво збройними силами, зовнішня політика і торгівля, загальне планування всього народного господарства Союзу, єдина грошова і кредитна система, затвердження єдиного бюджету СРСР, керівництво транспортом, поштово-телеграфним справою, встановлення основ судоустрою і судочинства, цивільного і кримінального законодавств, основних законів про працю, загальних заходів в області народної охорони здоров'я та освіти. Верховні органи СРСР вирішували питання прийому в СРСР нових республік, зміни кордонів Союзу або кордонів союзних республік, спірні питання, що виникають між республіками.

Поза цими межами кожна союзна республіка здійснювала свою владу самостійно. Територія союзних республік не могла бути змінена без їх згоди.

Конституція встановлювала для громадян союзних республік єдину союзну громадянство.

Верховним органом влади СРСР був з'їзд Рад СРСР.

Він обирався від міських Рад з розрахунку один депутат від 25 тис. Виборців і від губернських або республіканських з'їздів Рад з розрахунку один депутат від 125 тис. Жителів.

У період між з'їздами вищим органом влади був ЦВК СРСР, що складався з двох рівноправних палат: Союзної Ради і Ради Національностей.

У період між сесіями ЦВК СРСР вищим законодавчим, виконавчим і розпорядчим органом влади СРСР був Президія ЦВК СРСР, який обирається на спільному засіданні Союзної Ради і Ради Національностей.

ЦВК СРСР утворював Радянський уряд - Рада народних комісарів, який був виконавчим і розпорядчим органом ЦВК СРСР і був у своїй роботі відповідальний перед ним і його Президією.

Для керівництва галузями державного управління створювалося десять наркоматів СРСР:

  • - п'ять загальносоюзних (із закордонних справ, військових і морських справ, зовнішньої торгівлі, шляхів сполучення, пошти і телеграфів);
  • - п'ять об'єднаних (Вища рада народного господарства, продовольства, праці, фінансів і робітничо-селянської інспекції).

Наркомати СРСР очолювалися народними комісарами (наркомами). В їх діяльності поєднувалися принципи колегіальності і єдиноначальності. При наркомі, під його головуванням, утворювалася колегія, члени якої призначалися РНК СРСР. Нарком мав право і одноосібно приймати рішення, доводячи їх до відома колегії. Колегія або її окремі члени в разі незгоди могли оскаржити рішення народного комісара в РНК СРСР, що не припиняючи виконання рішення.

Загальносоюзні наркомати мали своїх уповноважених в союзних республіках.

У структурі державного управління особливе значення мало підвищення статусу органів держбезпеки. Якщо в РРФСР Державне політичне управління (ГПУ) було підрозділом НКВД, то зі створенням СРСР воно набуває конституційний статус об'єднаного наркомату - ОГПУ СРСР, має своїх уповноважених в республіках. Голова ОГПУ був членом Раднаркому СРСР (з правом дорадчого голосу).

Об'єднані наркомати здійснювали керівництво на території союзних республік через однойменні наркомати республік.

В інших сферах управління здійснювалося виключно союзними республіками через відповідні республіканські наркомати: землеробства, внутрішніх справ, юстиції, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення.

У зв'язку з утворенням СРСР була прийнята нова Конституція РРФСР 1925 р

Конституція РРФСР 1925 закріпила РРФСР як федеративна держава з автономними утвореннями. На території Української РСР мали обов'язкову силу постанови верховних органів СРСР в межах, зазначених у Конституції СРСР, і з предметів, віднесених до компетенції Союзу.

Якщо в Конституції РРФСР 1918 р ставилося завдання "встановлення соціалістичної організації суспільства і перемоги соціалізму в усіх країнах", то Конституція РРФСР 1925 ставила кінцевою метою "здійснення комунізму" в одній країні.

Конституція РРФСР 1925 встановила, що фабрики, заводи, водний, залізничний і повітряний транспорт і засоби зв'язку становлять власність держави.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >