Планування ресурсів підприємства (ERP)

На початку 1990-х рр. аналітична компанія "Gartner Group" ввела повое поняття. Системи класу MRP II в інтеграції з модулем фінансового планування (Finance Requirements Planning - FRP) отримали назву систем планування ресурсів підприємств (Enterprise Resource Planning - ERP). Іноді також зустрічається термін "планування ресурсів в масштабах підприємства" (Enterprisewide Resource Planning).

В основі ERP-систем лежить принцип створення єдиного сховища (репозиторію) даних, що містить всю корпоративну бізнес-інформацію: планову та фінансову, виробничі дані, дані з персоналу та ін. Наявність єдиного корпоративного репозиторію усуває необхідність в передачі даних від однієї системи до іншої ( наприклад, від виробничої системи до фінансової або кадрової), а також забезпечує одночасну доступність до інформації будь-якого числа співробітників підприємства, що володіють відповідними повноваженнями. Метою ERP-систем є не тільки поліпшення управління виробничою діяльністю підприємства, а й зменшення витрат і зусиль на підтримку його внутрішніх інформаційних потоків.

Існує чимало визначень ERP-систем. Одне з найбільш часто зустрічаються - наступне:

ERP-система - це набір інтегрованих програм, що дозволяють створити інтегровану інформаційну середу (ІВС) для автоматизації планування, обліку, контролю та аналізу всіх основних бізнес-операцій підприємства. Основою ІВС підприємства є саме ERP-системи.

Якщо за первісним визначенням Американського товариства з управління виробництвом і запасами (APICS): "ERP - метод для ефективного планування та контролю всіх ресурсів, необхідних для того, щоб прийняти, зробити, відвантажити і врахувати замовлення клієнтів у виробничій, дистриб'юторської або сервісної компанії", то в останній редакції APICS: "ERP - це підхід для організації, визначення та стандартизації бізнес-процесів, необхідних для організації, таким чином, щоб організація могла використовувати внутрішні знання для пошуку зовнішнього переваги".

Як правило, ERP-системи будуються за модульним принципом, і в тій чи іншій мірі охоплюють всі ключові процеси діяльності компанії (рис. 4.5). Використовуваний в ERP-системах програмний інструментарій дозволяє проводити виробниче планування, моделювати потік замовлень і оцінювати можливість їх реалізації в службах і підрозділах підприємства, пов'язуючи його зі збутом.

Покращення ефективності операцій в традиційному промисловому підприємстві

Рис. 4.5. Покращення ефективності операцій в традиційному промисловому підприємстві

У 1990 р була запропонована наступна формула ІС на базі ERP:

ERP = MRP II + FRP + DRP,

де FRP - планування, якому підлягають не тільки матеріали і час робочих центрів, а й фінансові ресурси; DRP - управління ресурсами дистрибуції.

Основними функціями ERP-систем є:

  • o ведення конструкторських і технологічних специфікацій, що визначають склад вироблених виробів, а також матеріальні ресурси і операції, необхідні для їх виготовлення;
  • o формування планів продажів і виробництва;
  • o планування потреб у матеріалах і комплектуючих, термінів та обсягів поставок для виконання плану виробництва продукції;
  • o управління запасами і закупівлями: ведення договорів, реалізація централізованих закупівель, забезпечення обліку і оптимізації складських і цехових запасів;
  • o планування виробничих потужностей від укрупненого планування до використання окремих верстатів і устаткування;
  • o оперативне управління фінансами, включаючи складання фінансового плану і здійснення контролю його виконання, фінансовий та управлінський облік;
  • o управління проектами, у тому числі планування етапів і ресурсів, необхідних для їх реалізації.

Пізніше в ERP-системи стали включати додатковий модуль APS (Advanced Planning and Scheduling) - методику планування, що використовує методи математичної оптимізації для календарних планів, так як для вирішення навіть начебто простих по постановці задач дискретного планування для розподіленої дистриб'юторської мережі звичайні алгоритми стають непрацездатними з -за великої розмірності оброблюваних даних.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >