ОСНОВНІ ПІДСУМКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ 2006-2013 РР. У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

У 2010 р закінчився термін реалізації Концепції адміністративної реформи в Російській Федерації в 2006-2010 рр., Схваленої розпорядженням Уряду РФ від 25 жовтня 2005 № 1789-р. Її можна вважати другим етапом адміністративної реформи, починаючи з 2004 р За ці роки сформована нормативна та методична база підвищення якості та надання (виконання) державних і муніципальних послуг (функцій), а також створені механізми управління і стимулювання реалізації адміністративної реформи.

Адміністративна реформа в Російській Федерації, проведена в 2006-2010 рр., Була спрямована на досягнення наступних цілей:

 • - підвищення якості та доступності державних послуг;
 • - обмеження втручання держави в економічну діяльність суб'єктів підприємництва, в тому числі припинення надмірного державного регулювання;
 • - підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади.

Важливим результатом стало прийняття Федерального закону від 27 липня 2010 року № 201-ФЗ "Про організацію надання державних та муніципальних послуг", який став правовою базою для реалізації основних заходів адміністративної реформи.

Відповідно до Концепції адміністративної реформи робота велася в рамках наступних напрямків:

 • - впровадження управління за результатами та проектного управління;
 • - регламентація і стандартизація державних і муніципальних послуг (функцій);
 • - надання інформації про державні послуги, що надаються в електронній формі;
 • - організація надання державних і муніципальних послуг за принципом "одного вікна" на базі багатофункціональних центрів надання державних і муніципальних послуг;
 • - оптимізація функцій органів виконавчої влади;
 • - розміщення державного та муніципального замовлення;
 • - протидія корупції.

В рамках напрямку, що стосується управління але результатами і проектного управління:

 • - щорічно розроблялися доповіді про результати та основні напрямки діяльності суб'єктів бюджетного планування;
 • - в 2008 р затверджені основні напрямки діяльності Уряду РФ на період до 2012 року, цільові показники і перелік проектів щодо реалізації основних напрямів діяльності Уряду РФ на період до 2012 р .;
 • - закладена законодавча база щодо формування системи державного завдання щодо послуг, що надаються федеральними органами виконавчої влади і федеральними державними установами;
 • - затверджені відомчі цільові програми з підвищення якості надання (виконання) державних і муніципальних послуг (функцій).

В області регламентації і стандартизації державних і муніципальних послуг (функцій) були розроблені адміністративні регламенти надання (виконання) державних і муніципальних послуг (функцій), які дозволили систематизувати повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування, впорядкувати їх діяльність, а також заповнити нормативні правові прогалини в законодавстві Російської Федерації.

В даний час адміністративний регламент є основним документом, що регулює порядок надання (виконання) державних і муніципальних послуг (функцій). Адміністративні регламенти є основою для оптимізації державних і муніципальних послуг (функцій) і переведення їх в електронний вигляд. До кінця 2010 р затверджено 447 адміністративних регламентів надання (виконання) послуг (функцій) федеральних органів виконавчої влади. На регіональному та муніципальному рівнях затверджені більше 6000 і 4000 адміністративних регламентів відповідно.

В рамках напрямку, що стосується надання інформації про державні послуги та державні послуги, що надаються в електронній формі, створені такі ключові елементи центральної інфраструктури електронного уряду:

 • - федеральна державна інформаційна система "Єдиний портал державних і муніципальних послуг (функцій)";
 • - федеральна державна інформаційна система "Зведений реєстр державних і муніципальних послуг (функцій)";
 • - програмно-технічний комплекс, що забезпечує отримання державних послуг в електронному вигляді через інфраструктуру центрів громадського доступу;
 • - інформаційна система засвідчувальних центрів єдиного простору довіри електронного уряду.

Зареєстровані користувачі єдиного порталу мають можливість відправляти в електронній формі заяви на отримання понад 50 державних послуг, що надаються 18 федеральними органами виконавчої влади.

Забезпечено наповнення офіційних сайтів органів державної влади інформацією про порядок надання державних послуг.

Станом на грудень 2010 р на єдиному порталі була розміщена інформація про 575 державних послугах (функціях), що надаються (виконуються) 56 федеральними органами виконавчої влади. Офіційні сайти федеральних органів виконавчої влади в мережі Інтернет надають різні веб-сервіси, що значно полегшують отримання державних послуг. Єдиний портал також надає можливість подачі заяв по декількох десятках державних послуг. Відносно більшості зазначених послуг забезпечена можливість подачі документів в електронній формі.

Важливим етапом в області забезпечення відкритості публічних органів стало прийняття Федерального закону від 9 лютого 2009 р № 8-ФЗ "Про забезпечення доступу до інформації про діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування". Зазначений Закон регулює правовідносини, пов'язані з доступом до інформації про діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування, забезпечуючи тим самим реалізацію конституційного права громадян вільно збирати і отримувати інформацію.

Крім того, прийнятий Федеральний закон від 29 листопада 2007 р № 282-ФЗ "Про офіційному статистичному обліку і системі державної статистики в Російській Федерації", створюється єдина міжвідомча інформаційно статистична система, створена інфраструктура для обміну документами та відомостями між федеральними органами виконавчої влади в електронному вигляді система міжвідомчого електронного документообігу, а з метою технологічного забезпечення інформаційної взаємодії при наданні (виконанні) державним их і муніципальних послуг (функцій) в електронному вигляді створена єдина система міжвідомчого електронного взаємодії.

Однак модернізація системи інформаційного забезпечення органів виконавчої влади ускладнена тим, що існуючі державні інформаційні системи створювалися в умовах відсутності єдиних затверджених форматів даних, протоколів та інших нормативно-технічних вимог до державних інформаційних систем.

В рамках напрямку, що стосується організації надання державних і муніципальних послуг за принципом "одного вікна", на базі багатофункціональних центрів надання державних і муніципальних послуг до кінця 2010 р почали функціонувати 166 багатофункціональних центрів в 48 суб'єктах РФ (в кожному функціональному центрі надається від 100 до 200 найбільш затребуваних державних і муніципальних послуг).

Результати роботи багатофункціональних центрів демонструють скорочення термінів отримання державних і муніципальних послуг, зниження міжвідомчої тяганини, досягнення істотного антикорупційного ефекту за рахунок відсутності безпосередньої взаємодії з надавачами послуг державними і муніципальними службовцями, зникнення попиту на діяльність включених в корупційні схеми посередників, що дозволяє мінімізувати витрати на забезпечення умов якісного, доступного та комфортного получени я державних і муніципальних послуг у відповідності до затверджених адміністративними регламентами та укладених угод. Результати проведеного моніторингу створення багатофункціональних центрів показали, що майже 90% відвідувачів високо оцінюють їх роботу.

В рамках напрямку, що стосується оптимізації функцій органів виконавчої влади, проведена інвентаризація складу державних послуг (функцій) федеральних органів виконавчої влади, які мають безпосереднє відношення до громадян і бізнесу. Згідно з проведеним аналізом існує понад 800 таких послуг (функцій) на федеральному рівні. Це послуги, одержувані за запитом (довідка, ліцензія, дозвіл), і контрольнонадзорние функції. У федеральному законодавстві визначено близько 120 типових регіональних і 80 типових муніципальних послуг (функцій).

Дані про відповідні державні послуги (функціях), розміщені в федеральному реєстрі, дозволяють оцінити прогрес в розробці адміністративних регламентів на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях, уніфікувати найменування і опису аналогічних послуг (функцій) в різних суб'єктах Російської Федерації, муніципальних утвореннях, а в подальшому дозволять приймати рішення про оптимізацію порядку і термінів їх надання (виконання).

Досягнуто відчутні результати в частині скорочення ліцензованих видів діяльності. У Федеральному законі від 4 травня 2011 року № 99-ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності" передбачено порядок визначення повноважень з ліцензування, здійснюваних як федеральними органами виконавчої влади, так і органами виконавчої влади суб'єктів РФ, а також положення, спрямовані на спрощення процедур отримання та переоформлення ліцензії та на забезпечення захисту прав господарюючих суб'єктів, відкритості та доступності інформації видають ліцензії для громадян і господарюючих суб'єктів, що дозволить скоротити масшт аби адміністративного впливу на підприємницьку діяльність, пов'язаного з ліцензуванням.

Крім того, оптимізація державних функцій пов'язана зі стимулюванням розвитку саморегулювання. З 1 січня 2006 р п'ять видів ліцензування замінені обов'язковим членством в саморегульовані організації. Всього в Російській Федерації але станом на квітень 2011 р створено понад 750 саморегулюючих організацій, що охоплюють більше 20 видів підприємницької і професійної діяльності, державну реєстрацію яких здійснюють сім федеральних органів виконавчої влади. При цьому вимога про обов'язкове членство суб'єктів бізнесу у відповідних саморегулівних організаціях встановлено в восьми видах підприємницької і професійної діяльності.

У 2008 р в зв'язку з прийняттям Федерального закону від 26 грудня 2008 року № 294-ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю" було збільшено гарантії захисту прав і законних інтересів юридичних осіб і індивідуальних підприємців і введений повідомний порядок початку здійснення 20 видів підприємницької діяльності, а також були закріплені базові правові засади здійснення державного контролю (нагляду) і муніципального до онтроль.

В рамках напрямку, що стосується розміщення державного та муніципального замовлення, прийнятий Федеральний закон від 21 липня 2005 № 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб".

У зазначеному Законі передбачені відкриті і голосні процедури розміщення замовлення і створені деякі механізми для розвитку конкуренції в сфері державного та муніципального замовлень. Інформація про замовлення розміщується на офіційних сайтах в мережі Інтернет. З 1 січня 2011 р почав функціонувати єдиний загальноросійський сайт для розміщення інформації про замовлення для державних і муніципальних потреб. Протягом 2009 і 2010 рр. широке застосування отримали електронні торги при розміщенні замовлення. З 1 січня 2011 року всі аукціони повинні проводитися в електронній формі на електронних торговельних майданчиках.

В рамках напрямку, що стосується протидії корупції, за останні роки на федеральному рівні сформована нормативна правова база, яка дозволила просунутися в створенні нормативних передумов для припинення і обмеження проявів корупції. У 2006 р Російська Федерація ратифікувала Конвенцію ООП проти корупції і Конвенцію про кримінальну відповідальність за корупцію.

За останній час в сфері протидії корупції прийняті наступні найбільш значущі нормативні правові акти:

 • - Федеральний закон від 25 грудня 2008 року № 273-ФЗ "Про протидію корупції";
 • - Федеральний закон від 25 грудня 2008 року № 274-ФЗ "Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про протидію корупції "";

Федеральний закон від 17 липня 2009 р № 172-ФЗ "Про антикорупційної експертизи нормативних правових актів та проектів нормативних правових актів";

Постанова Уряду РФ від 26 лютого 2010 року № 96 "Про антикорупційної експертизи нормативних правових актів та проектів нормативних правових актів".

Однак результати реалізації Концепції адміністративної реформи показують зберігається актуальність більшості визначених нею напрямків вдосконалення державного управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >