ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ ЦІННОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Зростання інтересу до професійних цінностей і етики в соціальній роботі обумовлений такими причинами.

 • 1. Розвиток технічного прогресу. Технічний прогрес поставив професіоналів перед моральним вибором, який був невідомий попереднім поколінням соціальних працівників. Розвиток охорони здоров'я, комп'ютерні технології, політичні та інші фактори супроводжувалися надзвичайних ускладненням вимог, що ставляться до цінностей і етики.
 • 2. Обмеженість ресурсів, невисокий соціальний статус професії. Соціальні працівники зіткнулися з необхідністю спиратися на все більш обмежені ресурси, невисокий соціальний статус професії, що внесло свої зміни в ціннісні орієнтації та етику професійному житті.
 • 3. Збереження репутації професії. Увага до етичних цінностей відображає також становлення і розвиток самої професії, бо на них грунтується її репутація.

Цінності соціальної роботи представлені моральними нормами, етичними принципами, ідеалами (рис. 2.3).

Форми цінностей соціальної роботи

Мал. 2.3. Форми цінностей соціальної роботи

Вони стосуються трьох різних, але взаємопов'язаних рівнів і аспектів соціальної роботи:

 • • залежно ціннісної бази соціальної роботи від місії, цілей і завдань;
 • • впровадження етичних стандартів професії;
 • • етичних дилем, з якими стикаються соціальні працівники при виконанні своїх обов'язків.

Професійно значущі цінності в соціальній роботі вказують на мету, завдання соціальних працівників у їхній професійній діяльності. У змістовному плані більшість авторів виділяють наступні основні цінності, властиві соціальній роботі як професії (рис. 2.4).

Види професійно значущих цінностей соціальної роботи

Мал. 2.4. Види професійно значущих цінностей соціальної роботи

 • Повага основних прав людини. В основі цієї цінності лежить віра в те, що всі люди повинні мати рівний доступ до різних ресурсів і соціальних послуг для досягнення поставленої життєвої мети, що дозволить їм уникнути соціальних труднощів або полегшить виникаючі соціальні проблеми, а також буде сприяти реалізації їх особистісного потенціалу.
 • Почуття соціальної відповідальності. Йдеться про те, щоб різні соціальні інститути, такі, наприклад, як сім'я, освітні установи, урядові інститути, центри соціальної допомоги та підтримки, повернулися обличчям до суспільства і відповідали потребам всіх його членів.
 • Повага свободи особистості. Соціальна робота виходить з цінності різноманіття світу людини і повага права людини на вибір свого власного життєвого шляху.
 • Підтримка прагнення людини до самовизначення. Ця цінність виходить з поваги права людини на власний вибір. Мова також йде про необхідність підтримувати прагнення людей завжди розвиватися самостійно, навіть коли вони не мають у своєму розпорядженні свободою вибору свого життєвого шляху. Соціальний працівник повинен стимулювати і підвищувати здатність клієнта жити власним життям, приймати власні рішення, тобто ініціювати самовизначення особистості. У роботі з клієнтами виключається обман або підбурення клієнта на дії, що суперечать його бажанням.

У інших авторів можна зустріти такі цінності соціальної роботи:

 • • повага особистості кожної клієнта;
 • • вміння розуміти природу людини, визнання самоцінності клієнта, тобто прийняття його таким, яким він є;
 • • повага права клієнта на самовизначення;
 • • дотримання конфіденційності;
 • • індивідуальний підхід до клієнта;
 • • професійний розвиток;
 • • зобов'язання працювати в ім'я клієнта;
 • • емпатія;
 • • прагнення до соціальної справедливості;
 • • толерантність.

Безумовно, список цінностей соціальної роботи не може бути вичерпним. Це обумовлено не тільки багатогранністю професії, а й необхідністю виявити критерії, за якими можна було б їх класифікувати. Просте перерахування не тільки не дозволяє назвати всі цінності, а й створити стійке уявлення про сутність професії. Якщо вдатися до класифікації, то можна виділити наступні види професійно значущих цінностей, перераховані на рис. 2.5.

Класифікація цінностей соціальної роботи

Мал. 2.5. Класифікація цінностей соціальної роботи

В реальності цінності соціальної роботи втілюються на наступних рівнях:

 • ультимативні (ідеальні) цінності найбільш абстрактні (свобода, добробут, гідність людей, прогрес і справедливість), вони відносяться до ідеалів соціальної роботи;
 • найближчі (безпосередні) цінності є більш визначеними, так як ставляться до конкретних бажанням і цілям (право на аборт, свобода вибору спеціальності, право виховувати дитину в тій чи іншій манері);
 • інструментальні (операціональні) цінності відносяться до бажаних засобів досягнення цілей, наприклад до кращого поведінки, етикету, манерам. Операціональні цінності професійної поведінки - доброта, відкритість, дбайливість, відповідальність, конфіденційність, професійна активність, право на самовизначення.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >