БОРГ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ПЕРЕД СУСПІЛЬСТВОМ І ДЕРЖАВОЮ

На відміну від професійних обов'язків професійний обов'язок сприймається фахівцем не як щось, нав'язане ззовні, а як внутрішня моральна потреба, глибока переконаність у необхідності певних дій. Професійні обов'язки соціального працівника в загальних рисах викладені в Кваліфікаційний переліку, куди спеціальність "соціальна робота" була внесена в квітні 1991 року наказом Держкомпраці СРСР. Більш детально опрацьовані професійні обов'язки соціального працівника знайшли відображення в посадових інструкціях, створених в різних установах соціальної сфери і є обов'язковими для виконання. Однак не всяка функціональний обов'язок соціального працівника може розглядатися як його борг. Тс обов'язки, які нав'язуються працівникові під впливом ситуації або вищестоящими посадовими особами і не йдуть на користь клієнта і суспільству, не можуть розглядатися як його борг, але разом з тим вони можуть бути виконані. Мірилом відповідальності соціального працівника за виконання такого роду обов'язків в даному випадку є його моральне почуття, честь і гідність, громадянське почуття відповідальності і моральна дисципліна. Таким чином, слід розрізняти зміст понять "професійні обов'язки", "професійна відповідальність", "професійний обов'язок".

У Конституції України записано, що головною метою держави є забезпечення блага його громадян. Існує багато напрямків в діяльності держави по досягненню цієї мети. Одне з них - це створення інституту соціальної роботи. На цей інститут покладено завдання надання допомоги особливої категорії громадян, які мають об'єктивні і суб'єктивні обмеження життєдіяльності, труднощі в реалізації своїх життєвих прав. На відміну від діяльності інших державних чиновників соціальний працівник вирішує проблеми, виходячи з особистісних якостей клієнтів, що проявляються в приватних ситуаціях.

Отже, борг соціального працівника полягає в тому, щоб всі свої професійні знання, душевні якості використовувати для виконання державної соціальної політики. Доручаючи соціальному працівнику турботу від свого імені про соціально вразливих громадян, надаючи йому деякі необхідні для здійснення цієї діяльності повноваження, держава і суспільство покладають на фахівця подвійну відповідальність - за дії і наслідки цих дій самого соціального працівника і за діяльність його клієнта. Адже однією з головних цілей соціальної роботи є оптимізація життєдіяльності клієнта, тим самим соціальний працівник повинен поліпшити соціальний і морально-етичної ситуації в суспільстві в цілому. Держава надає певні ресурси для вирішення цього завдання. При цьому соціальний працівник повинен дбати про забезпечення оптимального співвідношення між витратами і отриманим результатом.

Ефективне використання ресурсів у соціальній роботі, раціональне витрачання, пошук нових, нетрадиційних видів ресурсів - одна з головних задач соціального працівника і його професійний обов'язок перед суспільством і державою. Вплив соціального працівника на життєдіяльність суспільства - опосередковано - проявляється і через дії його клієнтів. Тому має велике суспільне значення то моральний зміст, яке соціальний працівник привносить у відносини з клієнтами і передає їм в процесі взаємодії. Основне завдання соціального працівника в зв'язку з цим - забезпечити максимально активну, посильну участь його клієнтів в діяльності на благо суспільства (навіть якщо це стосується рішення клієнтом його власних проблем), направити цю активність у потрібне русло, надати їй глибокий соціальний і моральний сенс, суспільної значущості .

Сучасний розвиток державної соціальної політики свідчить про те, що держава не готова до того, щоб взяти всю відповідальність за благополуччя всіх громадян. Дефіцит ресурсів не дозволяє поки це зробити. Однак справа не завжди полягає в нестачі ресурсів. Соціальний працівник повинен брати участь у визначенні соціальної політики, брати участь в її коригуванні, виходячи з реальних проблем, які він знає не з чуток.

На соціального працівника покладено не тільки відповідальність за дії і наслідки дій самого соціального працівника, але і відповідальність за діяльність його клієнта. Соціальний працівник повинен не тільки допомогти клієнту в рішенні його проблем, а й активізувати свою життєдіяльність. Соціальний працівник повинен сприяти максимально активної участі самого клієнта у вирішенні своїх проблем. Необхідно направити активність клієнтів в потрібне русло. При цьому важлива роль повинна відводитися зміни ціннісних установок особистості, коли орієнтація йде не на отримання допомоги, а на особистісний розвиток. Таким чином, соціальний працівник повинен домагатися поліпшення моральної та соціальної ситуації в суспільстві.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >