ЛЮДЯНІСТЬ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Людяність є єдність емоційно-чуттєвого і раціонально-теоретичного рівнів професійного морального свідомості.

Чуттєво-емоційна сторона моральної діяльності соціального працівника (поряд зі знаннями і переконаннями) характеризують моральну позицію по відношенню до самого себе, клієнтам, колегам, суспільству в цілому. Іноді почуття допомагають розкрити внутрішній світ іншої людини, а також посилити його благородні пориви. У зв'язку з цим розкриємо такі поняття, як "жалість", "співчуття", "співчуття", "співчутливість", "милосердя".

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

В історії етичної думки виникали погляди, що заперечують роль почуттів в моральній свідомості. Така позиція була характерна, зокрема, для Б. Спінози , який вважав, що мораль носить раціональний характер, а почуття і пристрасті не пов'язані з нею. І. Кант також вважав, що чуттєвий досвід людей не пов'язаний з мораллю. На противагу цим поглядам Д. Юм вважав, що чуттєвий досвід є джерелом моральних принципів.

Представники християнської етики оцінювали співчуття і співчуття як прояв моральних начал в людині. Однак, як зазначали інші мислителі (І. Кант, А. Шопенгауер, Ф. Ніцше) , співчуття, співчуття, жалість не можуть бути достатньою основою всієї моральності.

"Співчуття", "жалість", "співчуття" в розмовній мові використовуються як тотожні слова, взаємозамінні. Це стосується тих випадків, коли ми позначаємо відчуття, що виникають у нас з приводу страждань іншої людини. Якщо звернутися до словника С. О. Ожегова, то знайдемо таке тлумачення цих слів: "співчуття - це жалість, співчуття до страждань іншої людини; жалість - це співчуття, співчуття". Взаємозамінність цих слів в розмовній мові очевидна.

В етиці соціальної роботи слова "співчуття", "співчуття", "жалість" є позначенням не просто морально схвалюваних властивостей професійного характеру, а таких властивостей, без яких неможлива соціальна робота. Клієнт соціальної служби завжди довіряє свої прикрощі, проблеми соціального працівника. Перше тяжке враження, яке може виникнути у клієнта від зустрічі з соціальним працівником, - це відмова від співчуття. Нездатність висловити співчуття є не тільки проявом неввічливості, але і антигуманним дією. Кожна людина високо оцінює бажання розділити з ним біль чи радість, і він легше прощає тому, хто щиро хотів допомогти, по не зміг цього зробити з якихось причин.

І. Кантт читав, що вчинки людей, обумовлені зовнішніми спонуканнями, почуттям жалю або співчуття, не є моральними, а тільки "легальними". Моральний вчинок, з його точки зору, відбувається завжди з почуття обов'язку і в ім'я одного боргу.

У професійній діяльності соціального працівника співчуття сприяє розвитку довіри у клієнта. Співчуття, співчуття - це перша сходинка у взаєминах соціального працівника з клієнтом, але щирість цих почуттів визначається бажанням допомогти клієнту, турботою про нього. Співчуття, будучи проявом особливого морального почуття, сприяє активізації професійних знань соціального працівника. Але у відносинах до клієнтів потрібно не просто співчуття, а діяльне співчуття (співчутливість), що є вищою формою його прояву.

Завдяки співчутливості співчуття переходить зі стану, яке є ірраціональним (сфера почуттів, переживань, емоцій), тобто невимовним в логічних поняттях, в стан раціональне. У цьому сенсі співчутливість стає морально-психологічним фактором, який регламентує необхідність співчутливого ставлення до проблем клієнта.

Безумовне дотримання в своїй роботі вимогами професійного обов'язку є моральну складову професійної діяльності соціального працівника. Однак співчутливе участь у вирішенні проблем клієнта сприяє глибшому усвідомленню боргу і відповідальності соціального працівника перед клієнтом. Співчуття як вміння поставити себе на місце іншої людини, розділити його почуття, є необхідною морально психологічної установкою соціального працівника.

Загальні висновки

  • • В цілому навчання і виховання соціального працівника має мати головним завданням не тільки вивчення всіх тонкощів теорії і технологій професійної діяльності з надання необхідної допомоги клієнтам, формування соціальної політики, а й уміння з точки зору моралі і моральності управляти своїми діями, вибирати власні цінності.
  • • Такий підхід до етичного виховання включає як наукові і практичні знання, так і етичні і моральні цінності, на основі яких соціальний працівник вибудовує свою теперішню і майбутню діяльність. Саме внаслідок цього навчання і виховання соціального працівника невіддільні одна від одної.
  • • Соціальна робота більш інших професій розташовується в межах морального вибору і етичної поведінки, тому вона відноситься до тих рідкісних видів професійної діяльності, де не тільки професійні знання і навички, а особистісно-моральні якості фахівця багато в чому визначають успішність і ефективність роботи.
  • • Зміст і спрямованість професійних дій соціального працівника слід розглядати в системі ціннісних координат, найважливішими елементами якої є обумовленість взаємодії гуманістичними цінностями. Рефлексія ціннісних диспозицій повинна розглядатися як ключова характеристика професійної самосвідомості соціальних працівників.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >