КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Після вивчення цієї глави студент повинен: знати

 • o особливості систем обробки даних транзакційного типу (OLTP) і аналітичного типу (OLAP);
 • o основи побудови та використання баз даних, сховищ даних;
 • o методи і засоби аналітичної обробки інформації; вміти
 • o аналізувати інтелектуальні інформаційні технології; володіти
 • o навичками обробки даних у середовищі ППП MS Office.

Корпоративна мережа Інтранет

Інформаційні технології КІС дещо відрізняються від традиційних інформаційних технологій інформаційних систем меншого масштабу або обмеженої функціональності.

По-перше, змінюються масштаб, форма організації та засоби управління БД. Поряд з традиційною БД, що забезпечує рішення завдань системи управління в оперативному режимі, створюються сховища і вітрини даних.

По-друге, в КІС використовується комп'ютерна мережа Інтранет, об'єднуюча в собі можливості локальних мереж, інформаційні технології та сервіс Інтернету. В результаті змінюється технологічна основа виконання окремих функцій управління (електронна комерція, спільна обробка документів, телеконференції, електронний документообіг і т.д.).

По-третє, змінюється характер обробки даних, в КІС представлені два типи систем обробки даних (табл. 8.1), що розрізняються складом і структурою даних, обсягами збережених і оброблюваних даних, алгоритмами пошуку та обробки даних і т.д.

Система OLTP (On-Line transaction processing) - транзакційного типу. Транзакція переводить БД з одного цілісного стану в інший. Найбільш типова обробка даних по жорстко заданим алгоритмам.

Система OLAP (On-Line Analytic Processing) - аналітичного (дослідницького) типу. Вона забезпечує аналіз великих обсягів даних, їх наочне відображення, формування структурних підсумків у вигляді діаграм і таблиць, звітів і презентацій. Мета - виявлення закономірностей і тенденцій розвитку економічних процесів для прийняття управлінських рішень.

Таблиця 8.1

Два типи систем відпрацювання даних в КІС

Показник

OLTP

OLAP

Частота та обсяг

оновлюваних

даних

Велика частота оновлень, відносно малий обсяг оновлюваних даних

Низька частота оновлення і великий обсяг оновлюваних даних

Горизонт зберігання даних

Один календарний рік

Необмежений

Ступінь агрегування даних

Первинні облікові дані

Проміжні підсумки. Зведені підсумки.

Консолідовані дані

Характер обробки даних

Строго регламентовані запити і звіти

Довільні запити, вибірки, склепіння

Цілі створення

Облік первинних даних. Оптимізація зберігання даних.

Оптимізація експлуатаційних характеристик додатків

Аналіз і моделювання даних.

Формування прогнозів. Формалізація знань про систему управління

Внутрівідомча, або корпоративна, мережа Інтранет (Intranet) поєднує можливості локальних обчислювальних мереж (ЛОМ), технологій і сервісів Інтернету. Локальна обчислювальна мережа об'єднує групу комп'ютерів, принтерів та інших пристроїв у межах невеликого територіального простору. Обмежуватися традиційними ЛВС або їх асоціаціями внаслідок територіального розподілу корпорацій неможливо. З іншого боку, прокладати регіональні відомчі мережі економічно недоцільно (хоча існують окремі корпорації, наприклад АТ "РЖД", які мають відомчі регіональні мережі).

Інтернет відноситься до класу глобальних мереж, забезпечує роботу користувачів різних географічних зон, надаючи їм широкий спектр мережевих послуг:

 • o електронну пошту і службу новин (SMTP);
 • o пошук інформаційних ресурсів (WWW, HTTP);
 • o передачу файлів (FTP);
 • o віддалений доступ до обчислювальних машин (Telnet);
 • o організацію теле- і відеоконференцій (Usenet); та ін.

Корпоративна мережа забезпечує:

 • o взаємодію користувачів розподілених структурних підрозділів;
 • o клієнт-серверну архітектуру;
 • o підтримку технологій і сервісів глобальної мережі Інтернет і ЛВС;
 • o відмежування доступу некорпоративних користувачів до інформаційних ресурсів КІС.

Основна функція проксі-сервера - селекція доступу до корпоративних серверів по IР-адресами.

До основних видів мережевих сервісів, що надаються інтрнет, відносяться:

 • o робота з корпоративною БД;
 • o доступ до сервера корпоративних бізнес-додатків;
 • o електронна пошта - електронна ділова переписка всередині корпорації, використовується внутрішній поштовий сервер і протоколи передачі і прийому електронних кореспонденцій;
 • o телеконференції - проведення технічних нарад, збір пропозицій і думок і т.п .;
 • o файловий сервіс - електронний документообіг корпорації, обмін файлами різного формату;
 • o пейджинговая (транкінговий) зв'язок для підтримки зв'язку з мобільними користувачами;
 • o web-сервіси - доступ до інформаційних ресурсів корпорації, WWW-сервісу Інтернету (заснований на форматах збережених даних HTML / XML);
 • o аудіосервіс - передача аудіоданих (музики, рекламних повідомлень, промов тощо);
 • o відеосервіс - передача відеокліпів, що забезпечують доступність сприйняття інформації, спостереження за процесами і явищами в реальному масштабі часу та ін.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >