Інформаційні бази корпоративних інформаційних систем

Бази даних

Склад і структура інформаційної бази, об'ємні характеристики даних, вимоги до якісних характеристик інформації (повнота, актуальність, точність, достовірність та ін.) Повністю визначені функціями управління. Інформаційна база містить дані і знання, представлені на машинних носіях у вигляді бази даних (Data Base - DB, БД), сховища даних (Data Warehouse - DW або ХД), бази знань (Knowledge Base - КВ, БЗ).

База даних знаходиться під управлінням СУБД, містить структуровані дані, забезпечує інтегроване представлення і багатоцільове використання збережених даних, одноразовий введення і редагування даних, їх багаторазове використання, санкціонований доступ до даних користувача програм.

З появою БД відбувся поділ даних і програм їх обробки, процеси створення і ведення БД, з одного боку, та розробка програм додатків - з іншого, відносно незалежні. З номощио БД можна моделювати логіку додатків предметної області.

Організація БД виникла у зв'язку з появою нового виду запам'ятовуючих пристроїв прямого доступу - магнітних барабанів і дисків, за допомогою яких стало можливим представлення різних структур даних (рис. 8.1).

Розрізняють такі структури даних:

 • o ієрархічні (див. рис. 8.1, а) - кожен тип даних пов'язаний тільки з одним вихідним типом даних, але може мати багато підлеглих типів даних;
 • o мережеві (див. рис. 8.1, б) - підлеглі типи даних можуть бути пов'язані з декількома вихідними типами даних, а також мати багато підлеглих типів даних;
 • o реляційні (табличні) (див. рис. 8.1, в).

Ієрархічна структура даних заснована на лівосторонньому обході дерева. Цей порядок зберігається як при розташуванні, так і при пошуку даних. Введення даних в БД вимагає визначення точки входу в ієрархічну гілка, заповнення дерев здійснюється в напрямку "зверху вниз". При видаленні даних автоматично видаляються підпорядковані їм по ієрархії дані.

Мережева структура даних забезпечує більшу в порівнянні з ієрархічною структурою гнучкість встановлення зв'язків різних типів даних. Зв'язки встановлюються за допомогою фізичних адрес і утворюють ланцюжки.

Таблиця 1

Таблиця 2

Таблиця 3

Поле 1

Поле 2

Поле 3

Поле 4

Поле 5

Поле 6

Поле 1

Поле 5

Поле 7

Поле 8

12

100

АА

12,5

А1

+7600

12

А1

500

Пет

13

200

ПА

3,4

А2

2100

12

А2

650

Та

21

300

РР

19,0

АЗ

+3200

21

А2

450

Та

в

Рис. 8.1. Структури БД:

а - ієрархічна; б - мережева; в - реляційна

Реляційна структура даних відрізняється простотою сприйняття, завдяки якому отримала широке поширення для БД, реалізованих на ПК. За допомогою мов маніпулювання даними виконується об'єднання і перетин таблиць, вибірка, проекція даних. Між таблицями встановлюються зв'язки на основі загальних значень полів зв'язку (зовнішніх ключів).

Проектування БД здійснюється шляхом розробки моделей даних на логічному і фізичному рівнях уявлення. Поділ рівнів дозволяє оптимізувати кожну модель даних окремо:

 • o концептуальна модель - інтегроване представлення даних предметної області на логічному рівні, виражене засобами структур даних обраної СУБД;
 • o внутрішня модель - відображення концептуальної моделі на фізичну структуру зберігання БД на машинних носіях для обраної СУБД;
 • o зовнішні моделі - підмножини концептуальної моделі даних, що забезпечують санкціонований доступ до БД різних додатків.

Існують різні організаційні форми БД ІС, які можна розділити на два види:

 • o подсистемном - створення БД для окремих функцій системи управління, комплексів задач;
 • o системна - створення інтегрованої БД ІС.

Дані БД зберігаються на локальних комп'ютерах, а в умовах використання комп'ютерних мереж - на мережевих. Залежно від архітектури комп'ютерних мереж розрізняють БД, збережені на файловому сервері, і сервери БД.

У першому випадку одиницею обміну між сервером і клієнтом (робочою станцією) є файл БД, обробка якого виконується цілком на робочій станції; у другому випадку робоча станція видає запит на дані, сервер виконує первинну обробку даних, передає робочої станції результат запиту. Якщо в мережі є кілька серверів для зберігання інформації, то БД носить назву розподіленої БД.

Для вирішення аналітичних завдань системи управління, що вимагають ретроспективних даних за тривалі проміжки часу, створюються предметно-орієнтовані ХД. Розвиток систем управління йде у бік зростання їх функціональності, інтелектуального аналізу даних. У результаті створюються ІС, засновані на знаннях, які використовують бази знань.

Розвиток БД сучасних ІС має наступні загальні тенденції:

 • o широке використання БД реляційної структури даних;
 • o зростання обсягів збережених даних (кілька десятків гігабайт інформації);
 • o перехід до "клієнт-серверної" організації розподіленої БД в комп'ютерній мережі;
 • o високі вимоги до захисту БД;
 • o створення ХД для цілей оперативної аналітичної обробки даних;
 • o використання бази знань як основи побудови експертних ІС.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >