ОГЛЯД СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

До освітнім технологіям ставляться технології особистісно орієнтованої освіти; модульного, проблемного, ігрового, розвивального, контекстно-компетентнісного навчання, а також інформаційні, дистанційні та комунікаційні технології; міжкультурні та етнокультурні технології, інтенсивні технології, моделі симулятивного навчання, стратегія проектного навчання, дистанційного навчання та навчання співпраці.

Особистісно орієнтоване навчання

Особистісно орієнтований підхід у викладанні вимагає концентрації уваги педагога на цілісній характеристиці учня, турботи про розвиток не тільки його інтелекту, професійних компетентностей, а й громадянського почуття особистої відповідальності, духовності емоційних і естетичних можливостей і творчого потенціалу.

Мета особистісно орієнтованого навчання - створення умов для повноцінного розвитку наступних можливостей учня: здатність людини до вибору; вміння рефлексувати, оцінювати своє життя; пошук сенсу життя, творчість; формування образу "Я"; розвиток персональної відповідальності; автономність особистості (у міру розвитку вона все більше звільняється від інших факторів). У такому утворенні саме той, якого навчають є головною дійовою особою всього освітнього процесу. При цьому підході змінюється роль педагога: він стає не стільки "джерелом інформації" та "контролером", скільки діагностом і помічником у розвитку особистості учня, супроводжуючим навчальний процес, організуючим ефективну взаємодію.

Особистісно орієнтована освіта передбачає орієнтацію на навчання, виховання і розвиток всіх учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей (вікових, фізіологічних, психологічних, інтелектуальних), освітніх потреб; орієнтацію на різний рівень складності програмного матеріалу, доступного хто навчається; виділення груп учасників взаємодії але, здібностей; розподіл їх але однорідними групами (здібностям, професійним спрямуванням); ставлення до кожної людини як до унікальної індивідуальності.

На відміну від формалізованої передачі якого навчають знань і соціальних норм в традиційних (трансляційних) технологіях тут досягнення особистістю перерахованих вище якостей проголошується головною метою навчання і виховання. Основою такого навчання є розуміння і взаєморозуміння, досягнення якого відбувається в переході від пояснення до розуміння, від монологу до діалогу і полілогу, від соціального контролю до розвитку особистості і, нарешті, від управління - до самоврядування.

Особистісний підхід означає орієнтацію при конструюванні і здійсненні педагогічного процесу на особистість як мету, суб'єкт, результат і головний критерій його ефективності. Він настійно вимагає визнання унікальності особистості, її інтелектуальної та моральної свободи, права на повагу. Він передбачає опору в вихованні на природний процес саморозвитку задатків і творчого потенціалу особистості учня, створення для цього відповідних умов і середовища.

Таким чином, своєрідність парадигми цілей особистісно орієнтованих технологій полягає в орієнтації на індивідуальні властивості якого навчають, його формування і розвиток не по заданих педагогом програмою і траєкторії, а відповідно до природних здібностей кожного. Взаємодія з учнями в освітньому процесі має створювати середовище такого міжособистісного та професійного спілкування, в якій відбувається нс тільки становлення і розвиток особистості учня, але і в рамках гуманістичної спрямованості стимулюється його активність і розвиваються мотиваційні потреби.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >