Аналітична обробка даних

Засоби On-Line Analytical Processing (OLAP)

On-Line Analytical Processing - засоби оперативного (в реальному масштабі часу) аналітичної обробки інформації, спрямовані на підтримку прийняття рішень і допомагають аналітикам відповідати на запитання "Чому об'єкти, середовища і результати їх взаємодії такі, а не інші?". При цьому аналітик сам формує версії відносин між безліччю інформації і перевіряє їх на основі наявних даних у відповідних базах структурованої інформації.

Для ERP-систем характерна наявність аналітичних компонент у складі функціональних підсистем. Вони забезпечують формування аналітичної інформації в режимі реального часу. Ця інформація є основою більшості управлінських рішень.

Технології OLAP використовують гіперкуби - спеціально структуровані дані (інакше звані OLAP-кубами). У структурі даних гіперкуба розрізняють:

 • o заходи - кількісні показники (реквізити-підстави), використовувані для формування зведених статистичних підсумків;
 • o виміру - описові категорії (реквізити-ознаки), в розрізі яких аналізуються заходи.

Розмірність гіперкуба визначається числом вимірів для однієї міри. Наприклад, гіперкуб ЗБУТ містить дані:

 • o вимірювання: споживачі, дати операцій, групи товарів, номенклатура, модифікації, упаковки, склади, види оплати, види відвантаження, тарифи, валюта, організації, підрозділи, відповідальні, канали розподілу, регіони, міста;
 • o заходи: кількість планове, кількість фактичне, сума планова, сума фактична, платежі планові, платежі фактичні, сальдо планове, сальдо фактичне, ціна реалізації, термін виконання замовлення, сума повернення.

Такий гиперкуб призначений для аналітичних звітів:

 • o класифікація споживачів за обсягами покупок;
 • o класифікація продаваних товарів за методом ABC;
 • o аналіз термінів виконання замовлень різних споживачів;
 • o аналіз обсягів продажів по періодах, товарам і групам товарів, регіонам і споживачам, внутрішнім підрозділам, менеджерам і каналах збуту;
 • o прогноз взаєморозрахунків із споживачами;
 • o аналіз повернення товарів від споживачів; і т.д.

Аналітичні звіти можуть мати довільне поєднання вимірювань і заходів, вони використовуються для аналізу прийнятих управлінських рішень. Аналітична обробка забезпечується інструментальними і мовними засобами. У загальнодоступною електронній таблиці MS Excel представлена інформаційна технологія "Зведені таблиці", вихідними даними для їх створення є:

 • o список (база даних) MS Excel - реляційна таблиця;
 • o інша зведена таблиця MS Excel;
 • o консолідований діапазон комірок MS Excel, розташованих в одній і тій же або різних робочих книгах;
 • o зовнішня реляційна БД або OLAP-куб, джерело даних (файли формату .dsn, .odc).

Для побудови зведених таблиць на основі зовнішніх БД використовують драйвери ODBC, а також програму MS Query. Зведена таблиця для вихідної БД MS Excel має наступну структуру (рис. 8.3).

Приклад створення зведеної таблиці для вихідної БД в MS Excel

Рис. 8.3. Приклад створення зведеної таблиці для вихідної БД в MS Excel

Макет зведеної таблиці має наступну структуру даних (рис. 8.4): вимірювання - код підрозділу, посада; заходи - стаж роботи, оклад і премія. Нижче представлена зведена табл. 8.2, яка дозволяє проаналізувати зв'язок середнього стажу роботи та окладу, середнього стажу роботи та премії, окладу і премії.

Структура даних в макеті зведеної таблиці

Рис. 8.4. Структура даних в макеті зведеної таблиці

Таблиця 8.2

Зведена таблиця для аналізу зв'язків

Код підрозділу

Посада

Загальний підсумок

Дані

Бригадир колії

Монтер

Слюсар

Токар

Гараж

Середній стаж роботи, роки

Фонд оплати праці, руб.

Фонд премії, руб.

 • 5,39
 • 7000
 • 700
 • 7,81
 • 5600
 • 560

-

-

 • 6,60
 • 12600

+1260

Цех 1

Середній стаж роботи, роки

Фонд оплати праці, руб.

Фонд премії, руб.

4,90

+7500

525

-

 • 6,37
 • 10000
 • 1 600
 • 7,12
 • 10 000 1100

6,19 28500 +3225

Цех 2

Середній стаж роботи, роки

Фонд оплати праці, руб.

Фонд премії, руб.

-

 • 4,39
 • 14430
 • 1010,10
 • 4,39
 • 14430
 • 1010,10

Цех 3

Середній стаж роботи, роки

Фонд оплати праці, руб.

Фонд премії, руб.

 • 3,96
 • 10200
 • 845
 • 4,44
 • 10170
 • 711,90
 • 4,20
 • 20370
 • 1556,90

Разом середній стаж роботи, років

5,15

5,53

5,17

5,33

5,30

Разом фонд оплати праці, руб.

14500

20030

20200

21170

75900

Разом фонд премії, руб.

Тисячу двісті двадцять п'ять

1570,10

+2445

1811,90

7052

Для продовження аналізу засобами зведеної таблиці можна:

 • o додати нові підсумкові показники (наприклад, середній оклад, середня сума премії тощо);
 • o використовувати фільтрації записів і підсумків зведеної таблиці (наприклад, за ознакою "Пол", який поміщається в макеті в область "Сторінка");
 • o обчислити структурні показники (наприклад, розподіл фондів оплати праці та фонду премії по підрозділах - за допомогою засобів додаткової обробки зведених таблиць, частки від суми по стовпцю); і т.д.

Сукупність програм MS Office дозволяє публікувати дані електронних таблиць, включаючи зведені таблиці і діаграми в форматі XTML.

Компонент Microsoft Office Web Components підтримує роботу з опублікованими даними в середовищі Internet Explorer, забезпечуючи продовження аналізу (зміни структури даних зведеної таблиці, обчислення нових зведених підсумків).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >