РЕФЕРЕНТОМЕТРІЧЕСКІЙ МЕТОД

Референтометріческій метод (або референтометрія) (від лат. Referem - повідомляє та грец. Metreo - вимірюю) - спосіб виявлення референтної членів групи для кожного, хто входить в неї індивіда. Метод включає дві процедури. В ході попередньої (допоміжної) процедури за допомогою опитувального листа виявляються позиції (думки, оцінки, відношення) кожного члена групи з приводу значущого об'єкта, події або людини. Друга процедура виявляє осіб, позиція яких, відображена в опитувальному аркуші, становить найбільший інтерес для інших піддослідних. Все це змушує опитуваного проявляти високу вибірковість по відношенню до тих осіб в групі, чия позиція для нього в даний момент найбільш актуальна.

Важливою стороною референтометріческого методу є глибока вмотивованість поведінки опитуваного, поглиненого можливістю ознайомитися з позицією, висловленою значущим для нього особою з приводу важливого об'єкта або конкретної людини. У зв'язку з цим референтометрія дозволяє виявити мотиви міжособистісних виборів, переваг в малій групі, в колективі в цілому. Разом з тим очевидно, що міра референтности (перевагу) суб'єкта визначається тут вельми опосередковано, через прояв піддослідним інтересу до позиції цього суб'єкта з приводу значимого об'єкта. Дані, отримані за допомогою такого методу дослідження, можна обробити математично, до того ж вони можуть бути виражені графічно.

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

Для вивчення морально-психологічного клімату і згуртованості первинного педагогічного колективу, а також для розробки основних заходів щодо посилення впливу колективу на ефективність педагогічної праці використовуються методи соціометрії, полярних профілів і групових оцінок. Перераховані методи вирішують наступні завдання:

  • - опис загальної морально-психологічної обстановки в педагогічному колективі, в групі учнів, в класі;
  • - аналіз характеру взаємозв'язків членів колективу, виявлення неформальних лідерів, аутсайдерів (відкидала);
  • - характеристика стилю відносин у професійній групі, як по горизонталі, так і по вертикалі (між учнями та навчальними, колег між собою, з керівниками);
  • - аналіз діяльності керівника (наприклад, завідувача кафедри або завуча школи) з точки зору морально-психологічної ефективності та складання відповідних рекомендацій.

СОЦІОМЕТРІЯ

Термін "соціометрія" означає вимір міжособистісних взаємин в групі. Основоположник соціометрії відомий американський психіатр і соціальний психолог Дж. Морено не випадково так назвав цей метод. Сукупність міжособистісних відносин в групі становить, по Дж. Морено, ту первинну соціально-психологічну структуру, характеристики якої багато в чому визначають не тільки цілісні характеристики групи, але і душевний стан людини.

Застосування соціометрії засноване на принципах опитування. Для вирішення завдань, описаних вище, членів групи запитують, наприклад, з ким би їм найбільше хотілося працювати разом, відпочивати, брати участь в тій чи іншій діяльності. Фахівці вважають, що найбільш значущими для педагогічних колективів є контакти, які виникають на основі спільного рішення професійних завдань або в роботі над проектом.

Ділові контакти зачіпають сферу офіційних взаємин і регулюються офіційно встановленими нормами, правилами, положеннями та інструкціями або правилами внутрішнього розпорядку, корпоративних вимог, які є соціальними (тобто бажаними для виконання), а не правовими (обов'язковими) нормами. Критерії, сформульовані для вивчення ділових взаємин, називаються професійними. Прикладом такого критерію для проведеного дослідження морально-психологічного клімату може служити питання: "З ким із членів вашого колективу (групи) ви хотіли б спільно працювати?"

У кожному конкретному випадку вибір критеріїв і їх формулювання повинні визначатися завданнями дослідження і специфікою досліджуваної групи: віком учасників, їх складом, видом і характером діяльності. Як показує практика, доцільно застосовувати не більше семи-восьми критеріїв. Критерії заносяться в спеціальну социометрическую картку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >