Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні

Розділ III ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У МАРКЕТИНГУ

СТРУКТУРА І СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ

Після вивчення цієї глави студент повинен:

знати

  • o традиційну і сучасну концепції маркетингу;
  • o склад інформаційного забезпечення інформаційної системи маркетингу;
  • o основні технології в системі маркетингу;
  • o базові функції маркетингової інформаційної системи;
  • o вітчизняні маркетингові інформаційні системи;

вміти

  • o класифікувати CRM-системи щодо цільового використання;
  • o виявляти достоїнства і недоліки маркетингових інформаційних систем;

володіти

o навичками класифікації маркетингових інформаційних систем.

Маркетинг як об'єкт управління

Слово "маркетинг" (від англ. "Marketing") в буквальному перекладі означає "дія на ринку", "ринкова діяльність", "ринкоделаніе". У сучасній літературі з маркетингу наводиться велика кількість його визначень, наприклад:

Маркетинг - це підприємницька діяльність, пов'язана з просуванням товарів і послуг від виробника до споживача.

Маркетинг - вид економічної і соціальної діяльності, спрямований на задоволення потреб і бажань окремих осіб і груп за допомогою надання товарів і послуг на основі обміну.

Маркетинг - це практична діяльність, система управлінських функцій, за допомогою яких організують і керують комплексом дій, пов'язаних з оцінкою купівельної спроможності споживачів, з її перетворенням на реальний попит на вироби і послуги і наближенням цих виробів і послуг до покупців для отримання прибутку або який- чи іншого мети.

Маркетинг являє собою філософію і методологію ринкової діяльності, які формують "образ мислення" в управлінні підприємством і "образ дії" підприємства на ринку. Формування цих образів ґрунтується на різних концепціях (системах поглядів, які визначають орієнтацію підприємницької діяльності). Виділяють наступні концепції, спрямовані на забезпечення прибутку підприємства: виробнича (зниження витрат, пов'язаних з випуском товарів, і підвищення продуктивності праці), товарна (максимізація випуску товарів та інтенсифікація їх придбання), збутова (інтенсифікація збуту), споживча (орієнтація на задоволення потреб і запитів споживачів).

Традиційна маркетингова концепція орієнтована на покупців і підкріплена комплексом заходів, націлених на задоволення потреб ринку. Маркетингові заходи починаються з виявлення реальних і потенційних покупців і їх потреб. Відповідно до цієї концепції мети підприємства, особливо довгострокові, можуть бути досягнуті тільки завдяки дослідженню потреб і бажань груп споживачів, яким підприємство направляє і пропонує вироби і послуги, задовольняють їх за якістю та ефективності. Маркетингова концепція зобов'язує: виробляти те, що можна продати, замість спроб продати те, що можна зробити; любити споживача, а не свій товар; не продавати товари, а задовольняти потреби; вивчати не виробничі потужності, а потреби ринку і розробляти плани їх задоволення; пов'язувати мети, вимоги споживачів і ресурсні можливості фірми; адаптуватися до змін у структурі і характеристиках споживачів; оцінювати впливу конкуренції, державного регулювання та інші зовнішні впливи стосовно фірми; орієнтуватися на довгострокову перспективу і розглядати потреби споживачів у широкому плані. Згідно традиційної маркетингової концепції продаж - це засіб спілкування, комунікації та вивчення споживачів, і якщо вони залишаються незадоволені, необхідно змінювати загальну політику, а не процес продажу.

Нова концепція управління маркетингом на ринках товарів і послуг була запропонована в 1980-і рр. шведськими вченими й названа маркетингом взаємодії. Факторами, що стимулюють розвиток повой системи поглядів, стали постійне зростання сфери послуг і всеохоплююче розвиток інформаційних технологій. Відображенням першого чинника є розвиток галузі сервісного підприємництва. За кордоном майбутнє суспільство називають сервісним, оскільки вважається, що більше половини національного продукту у світі буде проводитися в сфері послуг. Перехід до сервісного суспільства означає, що, як і в епоху промислової революції, будуть потрібні нові управлінські та організаційні рішення в маркетингу, нові методи управління взаємовідносинами між людьми: працівниками фірми і клієнтами, покупцями.

В умовах розвитку сервісної конкуренції виникає необхідність нової організаційної логіки підприємництва в порівнянні з індустріальним суспільством. Послуги стають джерелом конкурентної переваги незалежно від того, де вони виявляються: у промисловості (технічне обслуговування та ремонт, навчання персоналу, консультації, забезпечення матеріалами і т.д.) або традиційній сфері послуг (банки, туризм, готелі, ресторани і т.д .).

У такій ситуації виникає необхідність нового підходу до управління, маркетингу, персоналу, фінансів. У зв'язку з цим маркетинг не може залишатися окремою функцією, властивою тільки фахівцям в даному питанні. Його роль і значення розширюється, тобто поряд з дослідженням, плануванням, стимулюванням збуту і розподілу з'являється функція взаємодії з покупцем. Така взаємодія, довгострокові взаємини з клієнтом обходяться набагато дешевше, ніж маркетингові витрати, необхідні для посилення інтересу до товару чи послуги фірми у нового клієнта. Наприклад, відомо, що завоювання нового клієнта обходиться фірмі в шість разів дорожче, ніж організація повторних продажів вже існуючого. Якщо клієнт пішов незадоволеним, то повторне завоювання його уваги буде коштувати фірмі в 25 разів дорожче.

Відображенням зростання значущості другого чинника є виділення етапу еволюції предмета, названого інформаційним маркетингом, і зокрема інтернет-маркетингом. В епоху інформаційного маркетингу успіх діяльності фірми залежить не тільки від її можливостей в області виробництва і збуту, але, насамперед, від інновацій, знань , забезпеченості інформаційним ресурсом і здатності грамотно використовувати цей ресурс для підвищення конкурентних переваг компанії.

Виникнення нової функції маркетингу - функції управління взаємодією дозволило з інших, комунікативних, позицій уявити технологію маркетингу. У скандинавській школі, наприклад, він став розглядатися як процес вигідного встановлення, підтримки та поліпшення взаємин з покупцями та іншими суб'єктами для задоволення цілей усіх беруть участь в угоді сторін.

Маркетинг взаємодії розглядає комунікації в більш широкому аспекті - як будь-які взаємини компанії зі своїми партнерами, що сприяють витяганню доходу. Основна ідея маркетингу взаємодії полягає в тому, що об'єктом управління стає сукупне рішення, а відносини - комунікації з покупцем і іншими учасниками процесу купівлі-продажу. Прогресивність концепції маркетингу взаємодії підтверджується тим, що продукти стають все більш стандартизованими, а послуги уніфікованими, що призводить до формування повторюваних маркетингових рішень. Тому єдиний спосіб утримати споживача - індивідуалізація відносин з ним, що можливо на основі розвитку довгострокової взаємодії партнерів. У цьому контексті відносини стають найважливішим ресурсом, яким володіє компанія поряд з матеріальними, фінансовими, інформаційними, людськими та іншими ресурсами. Відносини як результат ефективної взаємодії стають продуктом, в якому інтегровані інтелектуальний і інформаційний ресурси - головні чинники безперервності ринкових відносин.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук