ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

  • • які види технологій відносяться до інтенсивного і інтерактивного навчання;
  • • ключові характеристики і педагогічні можливості інтенсивних технологій навчання;
  • • особливості игротехнических компетентності педагога;
  • • як застосовувати в навчальному процесі ігрові, імітаційні та тренінгові технології, креативні технології розвитку особистісного потенціалу учнів;

вміти

  • • ставити педагогічні, розвиваючі завдання;
  • • використовувати в навчальному процесі освітні та педагогічні ситуації;
  • • технологічно забезпечувати групові інтенсивні заняття, визначати їх освітню результативність;

володіти

  • • навичками проведення інтенсивного ігрового заняття;
  • • навичками командної роботи і стратегією співробітництва;
  • • навичками фасилітації та модерації на ігровому занятті.

Психолого-педагогічні можливості інтенсивних технологій навчання

Провідними формами і методами в технології знаковоконтекстного навчання (по А. А. Вербицькому) є інтенсивні технології, які відтворюють не тільки предметне, а й соціальний зміст майбутньої професійної діяльності. Основна відмінність інтенсивного навчання в тому, що воно грунтується на власному досвіді учасників занять, їх пряму взаємодію з областю освоюється професійного досвіду. У грі, на тренінгу або при аналізі ситуацій готові знання не даються, а ті, яких навчають побуждаются до такої діяльності, яка вимагає самостійного пошуку інформації різноманітними игротехнических і креативними засобами. Власний практичний досвід учня - це лише передумова для початку пошуку нової інформації, умова для його аналізу та отримання інших результатів, діагностика і прогнозування яких дозволяють поліпшити вже наявний досвід.

Більшість ігрових технологій, що використовуються в навчальному процесі, відносяться до класу інтерактивних (від англ. Interaction - взаємодія). Поняття "інтеракція" (взаємодія) вперше виникло в соціології та соціальної психології. Для теорії символічного інтеракціонізму характерно розгляд розвитку і життєдіяльності особистості, творення людиною свого "Я" в ситуаціях спілкування та взаємодії з іншими людьми. Ідеї інтеракціонізму істотно впливають на загальну, вікову і педагогічну психологію, що, в свою чергу, знаходить відображення в сучасній практиці освіти і виховання. Соціальна інтеракція - процес, при якому індивіди в ході комунікації в групі своєю поведінкою впливають на інших індивідів, викликаючи відповідні реакції. До інтерактивним ставляться тс навчальні та розвиваючі особистість учня інтенсивні технології, які побудовані на цілеспрямованій груповий і груповий діяльності ( "тут" і "зараз") для досягнення взаєморозуміння і корекції навчального процесу, індивідуального стилю спілкування на основі зворотного зв'язку: дебрифінгу, Послеігровая дискусії або шеринга, рефлексії або деролінга.

Сучасна педагогіка має цілий арсенал інтерактивних підходів. Серед основних принципів інтенсивного навчання називають діалогічна і полілогічну взаємодія, роботу в малих групах на основі кооперації і співробітництва, активно-рольову (ігрову) і тренінгову організацію навчання, максимально включену в процес взаємодії активність.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >