ІНТЕЛЕКТ-КАРТИ

До інтенсивними технологіями відносяться широко практикуються ментальні (або інтелект) карти миследеятельності, що використовують специфічну візуальну форму подання інформації для структурування розумового процесу. Ця технологія, винайдена Тоні Бьюзеном, призначена для індивідуального використання, але її можна застосовувати і в групі, наприклад, навчити кожного учня використовувати цю методику, а потім в режимі групової взаємодії порівнювати свої результати з результатами інших. Можна здійснити також групове картування зі складанням ментальної карти. Ментальні карти - це карти духу, думки і пам'яті. Карта наочно відображає асоціативні зв'язки в мозку людини.

Картування мислення - це метод, який дозволяє учасникам навчального процесу впоратися з інформаційним потоком, керувати ним і структурувати його. Картування дозволяє краще використовувати можливості мозку, оскільки воно дозволяє:

  • - об'єднати інформацію;
  • - відобразити взаємозв'язки;
  • - візуалізувати думки.

Використовуючи цей метод, якого навчають позбавляється від страху забути або втратити якісь відомості, потонути в морі інформації. Метод картування дозволяє створити інтелект-карти, що допомагає при виконанні всіх організаційних і структурують завдань. Суть цієї технології в тому, що в встановлену спеціальну форму записуються всі ідеї, які асоціюються з певним поняттям, причому кожна ідея повинна бути виражена одним словом або фразою на окремому рядку. Для цього необхідно визначити:

  • - які основні аспекти вашої теми (проблеми);
  • - які поняття є взаємопов'язаними;
  • - що для вас важливо, що важливіше всього іншого.

Самі ж рядки розташовуються на аркуші у вигляді великої діаграми, так, щоб чітко було видно відповідність різних її частин. Така візуалізація полегшує цілісне сприйняття поняття і в той же час дозволяє сфокусувати увагу на деталях, стимулювати креативне покрокове мислення. Практичне створення інтелект-карти починається з малюнка; він служить чином, від якого можна відштовхуватися, при цьому потрібно використовувати не менше трьох кольорів. Потім слід здійснити наступні дії:

  • 1. Розташувати свої думки уздовж гілок-ліній так, щоб вони розходилися від центру в сторони в порядку їх значимості. Всі ключові терміни повинні бути написані великими літерами теж уздовж ліній. При цьому на одну лінію має припадати тільки один термін, можна використовувати також улюблені кольори для виділення ключових слів.
  • 2. Виділити різну значимість думок за допомогою товщини ліній і інтервалу між літерами.
  • 3. Підкреслити існуючі між ідеями асоціативні зв'язки, поєднуючи "гілки" одну з іншого, а також за допомогою замкнутих контурів, кривих і стрілок. Можна використовувати символи, начебто сумних і веселих облич, для наочної ілюстрації будь-яких позитивних і негативних матеріалів.

Фахівці, вважаючи картування мислення ефективним інструментом навчання і розвитку, зазначають, проте, його обмежені можливості для групової роботи, тобто низький рівень інтерактивності.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛАБІРИНТ (БАСКЕТ-МЕТОД)

У фаховій літературі за інтенсивними технологіями описаний метод "інформаційного лабіринту" (in-tray exercises; in-basket exercises), або " баскет-метод ". Лабіринт дій - це дуже докладний групове завдання, що вимагає від викладача серйозної попередньої підготовки. Учасникам заняття необхідно вивчити певну ситуацію і в різних пунктах вибрати одне з безлічі альтернативних дій, іншими словами, пройти своєрідний лабіринт.

Методика проведення полягає в наступному: хто навчається лунають листи, на яких представлені різні ситуації і питання в професійній сфері або в міжособистісних стосунках. Завдання учня - прийняти вірне рішення згідно фактам певної ситуації, і зазвичай рішення треба вибрати з декількох варіантів. Певну відповідь веде учня до наступної ситуації і так далі, поки не буде досягнутий кінцевий результат. Кожен навчають, може вибрати свій власний шлях, мета якого - пройти через лабіринт до остаточного рішення, зробивши найменшу кількість кроків. Той, якого навчають, який добре усвідомив принципи відбору ситуацій, зможе швидко дійти до кінця, вибравши правильні відповіді на практичні питання. Невмілий або некомпетентний учень швидше за все зробить неправильний вибір, і йому доведеться повернутися назад на вихідну позицію і знову йти до кінця (якщо він взагалі до нього дійде).

Мета технології інформаційного лабіринту полягає в тому, щоб навчити визначати вірні методи або відносини, навчаючись на своїх помилках. Після виконання завдання педагогу необхідно разом з усіма обговорити причини вибору вірних і невірних рішень. Як показує досвід, інтерактивна частина цієї технології здійснюється, в основному в другій частині: коли рішення вже прийняті, їх необхідно публічно озвучити і обговорити результати. Разом з тим в лабіринті можуть брати участь не окремі учні, а кілька малих груп, в цьому випадку доцільно ускладнити завдання. Фахівці відзначають, що ця технологія може бути дуже корисна, якщо відображає зміст навчання, наприклад, якщо вивчається процес прийняття рішень або технологія "дерево рішень".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >