ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ СИТУАЦІЙ

Технологія аналізу ситуацій розроблена в 1930-і рр. в Гарвардській школі ділового адміністрування (м Бостон, США). Популярність в Росії вона отримала лише на початку 1970-х рр. Ця технологія може носити як самостійний характер, так і бути частиною традиційних методів навчання або ділових ігор і тренінгів. Специфіка даної технології полягає в тому, що при проведенні заняття у вигляді ситуаційної вправи можна досягти прогнозованих результатів. Однак це можливо лише за умови здійснення взаємодії з іншими, виконання комплексних взаємопов'язаних (доповнюють) обчислень, вислуховування інших точок зору і підходів і аргументування власної позиції. Саме робота в групі з аналізу ситуації дозволяє учасникам взаємодії в освітньому процесі засвоїти знання та набути навичок і вміння практичного вирішення складного завдання, бачити різноманітні можливості та підходи до вирішення проблем та адаптуватися до різних типів людей, що беруть участь в прийнятті рішень.

Як і інші інтенсивні технології, аналіз ситуацій передбачає активне включення учасників взаємодії в діяльність, дозволяє їм розвинути практичні компетентності - базові вміння, навички і готовність до дії, - бо, як зауважив Тацит, "вправи народжують майстерність". Цілі технології аналізу ситуацій припускають:

  • - поєднання теорії і практики;
  • - розвиток навичок аналізу і критичного мислення;
  • - уявлення прикладів прийнятих рішень і їх наслідків;
  • - демонстрація різних позицій і точок зору;
  • - формування навичок оцінки альтернативних варіантів в умовах невизначеності;
  • - придбання комунікативних та презентаційних навичок: точного вираження думок, слухання, аргументованого висловлювання при поданні інформації та її захисту.

До інтенсивними технологіями, побудованим на аналізі ситуацій, відносяться: метод ситуаційного аналізу, що включає ситуаційні завдання (далі - СЗ), ситуаційні вправи (далі - СУ) і аналіз конкретних ситуацій (далі - АКС); метод кейсів, кейс-стаді, метод "інциденту", метод "розігрування" ситуації в ролях.

ВИДИ СИТУАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

В процесі активного ситуаційного навчання учасникам аналізу пред'являються факти (події), пов'язані з деякою ситуацією по її станом на певний момент часу в конкретному соціально-педагогічної системі. У навчальній ситуаційної задачі можуть бути різні причини для аналізу:

  • а) оптимальне рішення є у педагога, учасникам аналізу залишається самим знайти його і обгрунтувати, показати, яким чином вони його знайшли (наприклад, при розрахунках) і як його реалізувати;
  • б) учень повинен проаналізувати готовий варіант рішення (відповіді), запропонований автором-розробником ситуаційної задачі;
  • в) пропонується кілька варіантів правомірних рішень;
  • г) є Багатоальтернативність рішення.

Педагог, провідний заняття, ставить перед учнями різноманітні питання, які дозволяють виявити особливості проблеми, її витоки, причинно-наслідкові зв'язки і властивості, розвивають здатність розглядати проблему з різних сторін і точок зору і в різних аспектах: педагогічному, психологічному, моральному.

У практиці навчання застосовуються різноманітні ситуації: конкретні і базові. У літературі під конкретною ситуацією розуміється подія, явище, яке набирає конфлікт з навколишнім середовищем - людьми, органами влади, екологією і т.п. Дві конкретні ситуації можуть бути ідентичними, подібними і корисними з точки зору можливості запозичення рішень. Базовою ситуацією називається узагальнений опис сукупності подібних конкретних ситуацій, які можна віднести до одного класу. За характером освітлення, подачі матеріалу можуть бути використані ситуації-ілюстрації, ситуації-оцінки і ситуації-вправи. Ситуація-ілюстрація містить в собі приклад з практики (як позитивний, так і негативний) і спосіб вирішення ситуації. Ситуація-оцінка являє собою опис ситуації і можливе рішення в готовому вигляді: потрібно тільки оцінити, наскільки воно правомірно і ефективно. Ситуація-вправа полягає в тому, що конкретний епізод соціально-психологічної діяльності препарований так, щоб його рішення вимагало будь-яких стандартних дій, наприклад розрахунку нормативів, заповнення таблиць і т.д.

Традиційна інтерпретація технології передбачає для її ефективного використання наявність у педагога певного, по можливості короткого опису ситуації, заздалегідь підготовлених питань, поставлених учнем з аналізу ситуації, і переліку основних напрямків пошуку рішення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >