КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ

Існує велика різноманітність комунікативних навчальних стратегій. При розгляді комунікативного навчання використовують все багатство аналітичних моделей, починаючи від арістотелівської теорії докази до теорії ідентифікації Кеннета Берка для побудови динаміки навчальної комунікації.

Стратегії, засновані на гуманітарній стороні комунікації, збудовані на базі моделювання поведінки для динаміки бесід, взаємодії в групах, в публічній професійно-орієнтованої комунікації. Мета стратегії - навчити розуміти, прогнозувати і контролювати успіх чи невдачу в особистих, професійних або громадських контактах. Кожна з можливостей комунікації включає в себе використання людиною усних висловлювань, символів і то, як люди виділяють сенс переданої інформації. Франк Е. X. Дані і Карл Ларсон пропонують систематизувати поняття "комунікація", "мова" і "інформація".

Комунікація - це результат (або процес отримання результату) впливу на інформацію.

Інформація результативна, коли впливає, зменшує невизначеність.

Мовна комунікація - це "унікальний людський процес і результат процесу об'єднання генетично обумовленої мови і мови, обумовленого культурою". Відповідно до роботам Л. С. Виготського і О. Р. Лурія мовна комунікація властива виключно людині, веде до розвитку його здатності складати уявлення про щось або.

У стратегіях соціокультурної комунікації, збудованих на ідеях теорії Виготського, задаються "культурні повідомлення", які можуть передаватися різноманітними способами:

  • - вербальним (лінгвістичним);
  • - екстравербальним (включаючи паралингвистические кошти);
  • - невербальних (за допомогою специфічної організації, просторово-часових відносин і дій).

В культурологічних стратегіях професійної освіти виділяють як мінімум два різновиди комунікації: культурну комунікацію і професійну міжкультурну комунікацію, яка виступає в якості засобу професійного зростання фахівця. Основною метою стратегії є формування в учнів комунікативної компетентності, тобто вміння користуватися мовою в залежності від конкретної ситуації.

У структурі змісту стратегії культурної комунікації виділяють лінгвістичну (володіння системою професійного мови), предметну (фонові знання учасників взаємодії), текстову (знання, вміння і навички, необхідні для смислової обробки, розуміння та інтерпретації текстів різних жанрів) і стратегічну (вміння виробляти когнітивну стратегію стосовно до конкретного тексту) складові. При реалізації стратегії задаються два типи моделей (технологій навчання) - читання, усна і письмова мовна діяльність. Інтеграція двох цих типів моделей формує лексико-термінологічну систему професійного регістру учня, а також наповнює особистісної значимістю моделі текстів наукового жанру.

При комунікативно-функціональному навчанні увага звертається на функціональні аспекти комунікації. З урахуванням нових знань текст розглядається як складне судження, особливим чином структуроване твір мови з певними внутрішніми залежностями. На комунікативних навчальних стратегіях шикуються програми навчання різних предметів і курсів. Залежно від сфери комунікації в навчальних програмах використовуються різні моделі навчання.

Як відомо, вчення - це прихований від нас внутрішній процес, над яким педагог не має прямого контролю. Кожен той, якого навчають формує власне розуміння досліджуваного матеріалу і вирішує, що йому для цього необхідно. На самому початку взаємодії в освітньому процесі учасники формують знання і вміння лише в загальних рисах, а потім через вправи і тренінги "відточують" їх до необхідного рівня під керівництвом педагога, що виправляє неточності і роз'яснює те, що незрозуміло чи неправильно сприйнято і інтерпретовано. Саме в цьому процесі ключову роль відіграє зворотний зв'язок у вигляді:

  • - расспрашіваніе (постановка питань "на уточнення", "на розвиток", що вимагають додаткової інформації, "на ставлення" і "на розуміння");
  • - вербалізації або перефразування (повторення своїми словами того, що сказав говорить, тим самим перевіряється правильність сприйнятої інформації);

відображення почуттів для адекватної їх інтерпретації і вибору правильного реагування;

- резюмування - підбиття підсумків того, що почуто, сприйнято і зрозуміле.

У той же час корекція сприйняття вербального матеріалу повинна поєднуватися з можливістю учнів самостійно перевіряти і оцінювати себе. Досягнення двостороннього потоку комунікації, який необхідний при взаємодії учасників освітнього процесу, на думку фахівців, процес досить складний, тому що наявність комунікативних бар'єрів ускладнює, а іноді робить неможливою ефективну комунікацію. Крім того, на ефективність освітнього процесу впливає те, які дії роблять учасники взаємодії, як вони співвідносять свої цілі і організують їх досягнення, наскільки особистісно залучені в перетворення інформації і відносин, як конструюють міжособистісне простір і дотримуються відведений для взаємодії регламент.

Виникнення таких бар'єрів залежить від багатьох причин, в тому числі від навчальної ситуації, інтелектуальних здібностей учнів, технологій навчання, мотивації учасників освітнього процесу, навичок ефективного слухання і комунікативної (вербальної і невербальної) компетентності педагога.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >