НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ МІЖОСОБИСТІСНОГО ВЗАЄМОДІЇ

Від педагога вимагається не тільки володіння функціями, моделями, стилями, засобами, що дозволяють здійснювати ефективну комунікацію, здатність говорити грамотно, чітко і коротко, але і вміння грамотно "зчитувати" у учнів невербальні сигнали спілкування і самому використовувати точну невербалики. Оскільки мова тіла різноманітний і в літературі докладно прописані множинні невербальні сигнали, якими користуються люди при взаємодії, остільки в даному параграфі зупинимося лише на ключових характеристиках, необхідних для успішного освітнього процесу.

Відомо, що саме "прочитання" невербального, експресивного репертуару співрозмовника сприяє досягненню взаєморозуміння. Східна мудрість говорить: "Слухай, що говорять люди, але розумій, що вони відчувають".

Невербальна комунікація є не тільки обмін невербальними повідомленнями між людьми, а й їх інтерпретацію. Відстеження такої інформації в ході спілкування зможе озброїти будь-якого педагога відомостями про морально-особистісний потенціал учасника взаємодії, про його внутрішній світ, настрої, помислах і почуттях, наміри й очікування, переживання, ступеня рішучості або відсутності такої.

Внутрішній світ людини, мова його тіла і жестів взаємопов'язані. Рефлекторна природа більшості реакцій людини не дозволяє йому в повній мерс контролювати власні жести, позу і міміку. Більшість людей рідко замислюються над своїми рухами під час розмови, тому в ситуації, коли їх думки і слова не збігаються, очі і жести це видають, так як є місцями витоку інформації. Отримувані візуальні повідомлення грунтуються на фізичному вигляді говорить, включаючи його пози, жести і зовнішній вигляд.

Один з авторитетних фахівців, Альберт мехраб, впевнений, що слова передають тільки дуже невелику частину повідомлення - 7% (логічність, компетентність, різноманітність лексикону, культуру мовлення). Він стверджує, що 93% загального впливу конкретного повідомлення полягає в невербальних аспектах комунікацій: тон голосу і інтонація - 38%, вираз обличчя, положення тіла, жести - 55%. Розпізнати співрозмовника нам дозволяє включене спостереження, увагу (часто неусвідомлене) до дрібних невербальних сигналів (зміна зіниць, захована права рука, прикривання рота під час говоріння та ін.). Зазначені розбіжності зі словами мовця, називаються, як зазначено вище, неконгруентністю, що означає, що людина говорить одне, а думає інше. Цікаво, що про це міркували ще древні, свідченням чого є саме походження слова "інтуїція". Латинське intueri означає просто "уважно дивитися". На цьому принципі заснований широко відомий "детектор брехні", що відзначає завдяки чутливим датчикам то, що з працею розрізняє і аналізує очей.

Найважливішою особливістю невербальної комунікації є те, що вона здійснюється за участю різних сенсорних систем: зору (візуальний канал), слуху (аудіальний канал), шкірно-тактильного відчуття (кінестетичні канал), смаку (дегустаційний канал) і нюху (осміческіх канал). На основі полісенсорній природи невербальної комунікації виділяються такі її види, як кинесика, такесика, проксемика, паралингвистика (просодика) і екстралінгвістика (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Структурна схема невербальної поведінки людини [1]

Акустична

оптична

Тактильно-кінестетичний

ольфакторного

Екстралінгвістіка

просодика

кинесика

такесика

запахи

Паузи Манера говоріння Кашель Зітхання Сміх Плач назалізація

Темп Тембр Висота Гучність

Виразні руху погляд Міміка Поза Жести Хода Тілорухи Контакт очима

Физиогномика Будова особи і черепа Будова тулуба

рукостискання

поцілунок

погладжування

поплескування

пошлепиваніе

запах тіла

запах косметики

Невербальні комунікації зазвичай здійснюються спільно з вербальними і завжди як частина ситуації, яка передає контекст. Учасники взаємодії в освітньому процесі повинні бути дуже обережні і не надавати занадто великого значення одному ізольованому невербальному сигналу до тих пір, поки не порівняють його з іншими невербальними сигналами, з вербальним повідомленням, з миттєвою ситуацією, а також з навколишнім середовищем і культурою в ширшому сенсі.

У книзі "Міжособистісне спілкування" проаналізовані і представлені в систематизованому вигляді різниці між вербальною і невербальною комунікацією (табл. 7.3)

Таблиця 7. 3

Відмінності між вербальною і невербальною комунікацією [2]

невербальна комунікація

вербальна комунікація

1. Обмін повідомленнями про те, що відбувається "тут і зараз", в рамках конкретної ситуації, з людьми, які вступили в безпосередній ное взаємодія

1. Обмін повідомленнями, які можуть існувати крім передавального їх людини (наприклад, в переказі або у вигляді тексту), дозволяють інформувати про відсутніх предметах або явищах

2. Невербальні повідомлення насилу можна розкласти на окремі одиниці; їх ядро складають найрізноманітніші руху тіла, особи, голосу, просторових переміщень і т.д.

2. Складові елементи вербального повідомлення (літери, слова, речення, фрази) чітко відокремлені один від одного, їх співвідношення підпорядковане певним правилам

3. Невербальна поведінка спонтанно, мимовільні рухи переважають над довільними, неусвідомлювані над усвідомлюваними

3. Вербальні висловлювання в значній мірі усвідомлені, їх легше піддати аналізу, оцінити, зрозуміти, проконтролювати

4. Невербальний мову люди, як правило, успішно засвоюють самі шляхом спостереження, копіювання, наслідування

4. Говорити дітей вчать спеціально, сім'я і суспільство приділяють цьому достатньо багато часу і сил

Уміння "зчитувати" невербальні сигнали дає педагогу наступні переваги:

 • 1) він може розпізнавати труднощі, що виникають на рівні відносин в самому їх зародку: "перехопити" сигнали про них, перебудуватися в процесі співбесіди або публічного виступу, змінити тактику ведення розмови;
 • 2) він може перевірити ще раз правильність своєї інтерпретації сприймаються сигналів, а також вести контроль істинності спостереження (наприклад, виступили сльози: вони можуть бути при стражданні, болю, співпереживання комусь, а можуть бути сльозами радості). 1

Разом з тим без контролю істинності інтерпретації сигналів можна наробити багато помилок, які позначаться на ефективності ділової взаємодії. Усі зазначені в таблиці види невербальних повідомлень не ізольовані, знаходяться у взаємодії, іноді доповнюючи один одного, іноді вступаючи в суперечність один з одним, однак при цьому кожну позицію можна досліджувати самостійно.

Кинесика - наука, що займається дослідженням мови тіла. Кинесика включає руху, які відображаються за допомогою оптичної або візуальної системи людини, тобто візуально сприйнятий діапазон рухів, що виконують експресивно-регулятивну функцію в педагогічному спілкуванні.

Вираз очей знаходиться в тісному зв'язку з мовною комунікацією. Наприклад, оптимальним для педагогічного спілкування є спокійний, уважний погляд; навпаки, палаючі, неспокійні очі, напружений погляд, часте моргання - це свідчення перезбудження; при смутному, незадоволеному погляді можна говорити про загальмованості людини. Фахівцями відмічено, що при гніві очі широко розкриті, а зіниці звужені; при презирстві або страждання - очі звужені, тьмяні; при смутку - очі як би "згаслі"; при страху - блиск очей не виражений; при здивуванні - розширені не тільки очі, але і зіниці; під час "відсутність" в момент слухання очі стають скляними, зіниці - прозорими; при радості, задоволенні інтересу - очі блищать.

Очі грають особливо важливу роль при комунікації за допомогою міміки. Тривалий контакт очей може бути сигналом захоплення, тоді як короткий контакт зазвичай означає занепокоєння. У той же час прямий контакт очей протягом більш ніж 10 секунд може викликати у співрозмовника психологічний дискомфорт і занепокоєння. У практиці педагогічної взаємодії часто вважається, що партнери, які не дивляться в очі співрозмовнику, щось приховують, мають сумнівні наміри. Це може мати місце і в тих випадках, коли очі навмисне "відволікають" (наприклад, можна уникати контакту очей, обертаючись вліво або вправо на кріслі, знімаючи з себе невидимі порошинки, розглядаючи щось у вікні, малюючи, протираючи окуляри).

Контакт очима особливо важливий при розмові, бесіді, так як він виконує регулюючу функцію. За допомогою візуального контакту можна почати розмову, дати сигнал про необхідність репліки або про кінець висловлювання. Частота контактів дозволяє судити про ступінь міжособистісної близькості між співрозмовниками, а напрямок погляду при взаємодії залежить від змісту спілкування, індивідуальних відмінностей співрозмовників, від сформованого характеру взаємин. Вважається, що люди дивляться один на одного під час бесіди в середньому від 30 до 60% часу. Помічено також, що якщо люди під час співбесіди або переговорів дивляться один на одного більше 60% часу, то вони, ймовірно, більше зацікавлені в особистості партнера, ніж в предметі контакту.

Міміка, або вираз обличчя, - інформативний аспект невербальної комунікації. Важливість міміки така, що при її відсутності ( аміміі ) спілкування стає практично неможливим, так як це основний канал передачі людських емоцій. Американські психологи виявили, що виразом обличчя можна передати не менше 10 основних характеристик емоційних переживань: щастя, здивування, страх, гнів, сум, відраза, презирство, інтерес, замішання, рішучість.

Жест - це зовнішній прояв внутрішнього емоційно-психологічного стану людини. Використання жестів є найважливішим елементом рухових комунікацій. Зазвичай під мовою жестів маються на увазі руху рук, кистей, ніг, голови. Фахівці з невербальної комунікації виділяють п'ять типів жестів тіла.

Символи вважаються мовою знаків, вони еквівалентні слів або фраз.

Ілюстратори, пов'язані безпосередньо з вербальним мовою, ілюструють слова, які вимовляє співрозмовник. Коли він, кажучи "Мій третє питання ...", піднімає три пальці, такий жест називається ілюстратором.

Регулятори керують усними комунікаціями, змушуючи відправника поквапитися, сповільнитися або повторити що-небудь. Прикладом може служити часте поглядання на годинник або постукування пальцями по столу під час бесіди.

Прояви афекту вказують на емоційні стани, такі як гнів або збентеження, і зазвичай видно у виразі обличчя. Прояви афекту відрізняються від трьох попередніх типів тим, що люди майже не можуть ними керувати. Наприклад, багато червоніють, коли сердяться, і при цьому стискають кулаки, стискають зуби, але мало що можуть зробити, щоб управляти цим проявом.

Адаптери також відносяться до жестів, якими людині важко керувати. Часто люди не усвідомлюють, що вони роблять такі жести. Пригнічений позіхання або обхвативаніе руками обличчя від страху є жестами-адаптерами. Психологи рекомендують відстежувати "жест в зв'язці з особою" і вважають, що він несе інформацію не тільки про якість психічного стану, скільки про інтенсивність його переживання.

Для педагога, який виступає публічно, руху рук є важливим елементом невербальної поведінки. Знаменитий оратор стародавності Демосфен на запитання, що потрібно для гарного оратора, відповів так: "Жести, жести і жести!" Жести роблять мова образної, значною і емоційної, а доводи - більш переконливими. Для стартової позиції, тобто перед виступом, педагогу можна трохи зігнути руки в ліктях і трохи притиснути до тіла. На початку промови посилена жестикуляція, як правило, не рекомендується. Рухи рук виконують такі функції:

 • - допомагають зняти скутість і напруженість;
 • - створюють додатковий візуальний ряд;
 • - направляють увагу слухачів;
 • - структурують подачу інформації;
 • - підтримують ритміку мови;
 • - спонукають слухачів до дій;
 • - висловлюють супутні емоції;
 • - підсилюють окремі висловлювання.

Педагогу, що говорить перед учнями, слід пам'ятати, що жестові сигнали, крім підтримки мови і розстановки акцентів, свідчать також про впевненість або невпевненість оратора, що стоїть перед аудиторією. У невпевненого людини жести, як правило, нижче талії, часом на рівні колін. Про невпевненості говорять також сильно притиснуті до тіла лікті (як ніби людина ліктями тримає тіло), напружена поза, скуті покручені пальці, тремтячі руки і т.п.

Автор книги "Я бачу вас голими" Рон Хофф рекомендує виступає перед початком повідомлення вільно опустити руки з боків, а потім з'єднати великий і вказівний пальці кожної руки. Ефект буде такий же, як ніби ви склали руки і переплели пальці, нікому не буде видно, що ви хвилюєтеся. Ви будете відчувати себе, відчувати тепло власного тіла, але знати про це будете тільки ви самі.

Поза розглядається в комунікації як положення людського тіла. Вона є найменш підконтрольною свідомості формою невербальної поведінки, тому часто дає ключ до розуміння статусу або самосвідомості партнера, свідчить про його стан - напружений або розкутий, поспішає чи готовий до тривалого спілкування. За допомогою пози можна продемонструвати інтерес до іншої людини, наприклад, нахиляючись до співрозмовника, або, навпаки, відвернувшись, або навіть сидячи спиною до мовця, що свідчить про відсутність інтересу до проблеми. Зміна пози або синхронізація її з співрозмовником може вказувати на зміну відносин між індивідами, що спілкуються.

Фахівці з комунікативним презентацій вважають, що педагогам, які стоять перед аудиторією, не слід демонструвати позу людини з похиленою головою і опущеними плечима, що вчепився в стіл або трибуну; не варто дивитися в стелю, задерши голову, або говорити, відвернувшись від слухачів до вікна. Негативно сприймаються також такі відомі кожному з нас пози, як поза "замерзлого" людини (складені на грудях руки, голова, втягнута в плечі), поза "начальника" (руки за спиною або навіть в кишенях), поза "Наполеона" (схрещені руки , стояння то на п'ята, то на носочках, занадто високо піднята голова), поза "медогляд" (сором'язливий жест, руки прикривають причинне місце подібно фігового листка, до речі, вважається, що коли це робить представник чоловічої статі, то вірити йому в цей момент не слід, так як це невербальний сигнал брехні).

Для успішного виступу важливо не ігнорувати невербальні засоби комунікації. До невдало вибраному положенню тіла виступаючого можна віднести наступне:

 • - перенесення ваги тіла на одну ногу; перемінанія з ноги на ногу;
 • - стійкий погляд вниз або в сторону від тих, яких навчають;
 • - розворот одним плечем вперед до аудиторії, що створює відчуття підвищеної интровертированности мовця (закритості);
 • - поступовий відхід назад, все далі від тих, яких навчають.

Позитивними позами вважаються ті, при яких мовець стоїть прямо, ноги розставлені на 15-30 сантиметрів.

Ліва нога трохи виставлена вперед і злегка зігнута, права нога опорна. Голова злегка нахилена, повернута обличчям до аудиторії, тіло добре збалансовано, стійко, але не статично, в міру розслаблено, руки готові до жестикуляції.

Такесика. Невербальне поведінка, пов'язана з тактильною системою сприйняття, утворює Такесична систему невербальної комунікації. До Такесична сигналів ставляться найрізноманітніші дотику людей - рукостискання, поцілунки, пошлепиваніе, погладжування, поплескування, обійми. Однак інтенсивність і частота дотику розрізняються в різних культурах, залежать від статі, віку, статусу і типу особистості.

Проксемика (від англ . Proximity - близькість), або просторова психологія, - це комунікація за допомогою взаємного розташування спілкуються співрозмовників в просторі. Вона включає дистанціювання, позиції за столом, організацію просторового середовища при взаємодії. Для педагогічної діяльності важливим є знання особливостей дистанціювання.

Дистанціювання - це дистанція, якої дотримується один співрозмовник щодо іншого, а також несподівані руху, які мають на меті зміну дистанції (наприклад, різкий крок назад або вперед). Е. Т. Хол ввів чотири різні зони або типу відстані для спілкування, кожен з яких має на увазі певні відносини близькості або дистанціювання при взаємодії:

 • 1. Публічне відстань - від 3,5 метрів до меж видимості і чутності. Комунікація на публічному відстані розглядається як публічний виступ (мова, доповідь, лекція і ін.), А аудиторія може бути досить різноманітною (студенти або учасники зборів).
 • 2. Соціальне відстань знаходиться в діапазоні від 1,2 до 3,5 метрів. У педагогічній практиці в цій зоні проводяться практичне заняття, семінар, тренінг, тобто, як правило, це формальне спілкування.
 • 3. Приватне відстань - від 0,45 до 1,2 метра. Фізичний контакт при цьому, як правило, відсутня (за винятком рукостискання). Найчастіше в рамках такого простору проводяться бесіди, консультування, інструктаж, ділова зустріч і переговори.
 • 4. Інтимне відстань - від безпосереднього фізичного контакту до 40-45 сантиметрів. Має на увазі спілкування тісне і близьке, з різним ступенем емоційного забарвлення. У діловій взаємодії входити в чужу інтимну зону взагалі не прийнято; вторгнення, спроба доторкнутися іноді викликає нс тільки негативні почуття, але і відторгнення. У зв'язку зі сказаним відомі слова Діогена Олександру Македонському але цілком ймовірно можна інтерпретувати як прохання покинути інтимну зону філософа. Він сказав полководцю: "Відійди, що не затуляй мені сонця!" І "великий" був досить шанобливий до "малому" Діогеном, щоб негайно це прохання задовольнити.

Порушення кордонів території, особливо інтимного простору людини, супроводжується наступними сигналами тіла:

 • - неспокійне ерзанье, що сигналізує про бажання піти;
 • - закидання ноги на ногу, поворот в сторону і підготовка до втечі;
 • - постукування пальцями (сигнал внутрішньої тривоги);
 • - опора на руки з наміром піднятися, що сигналізує про бажання встати і піти;
 • - зажмуріваніе очей ( "Я нс хочу бачити, що ви підійшли до мене так близько");
 • - опускання підборіддя на груди, захист шиї;
 • - підведення плечей для прикриття шиї (вторгнення розглядається як напад);
 • - хапання предметів, особливо олівців, які потім в більшості випадків заточеним кінцем повертаються в сторону "окупанта";
 • - вставання - готовність піти.

Крім відстані як такого, в процесі навчання має значення просторове розташування учасників інтерактивної взаємодії. Велике значення має, наприклад, то, як ті, яких навчають сідають за стіл на ігровому занятті, зазвичай це пов'язано або з важливістю досягнення поставленої мети, або зі зручностями.

Паралингвистика і екстралінгвістика. Паралингвистика досліджує невербальні особливості при спілкуванні. Невербальна особливість "форми" виступає пов'язана з його голосом. Відомо, що особливості говоріння співрозмовника, тобто тембр, темп мови, дикція, артикуляція, манера говоріння дають нам важливу інформацію про його впевненості або невпевненості, про віру в те, що він говорить. Акустичні невербальні аспекти мови передають повідомлення:

 • а) про те, яке значення в даній ситуації ми хочемо надати слову або висловлюванню, використовуючи для цього такі засоби, як наголос, паузи, інтонація;
 • б) про самому що говорить - його біофізичних характеристиках (стать, вік, зріст), емоційний стан, особистісні особливості.

Фахівці з Паралингвистика і Екстралінгвістіка виділяють чотири головні виміри голосу, на які слід звернути увагу, хто говорить: гучність, висота, швидкість і паузи. Рівень гучності голосу повинен відповідати приміщенню і розміром аудиторії. Доцільно точно розставляти акценти і виділяти словесні нюанси, або підвищуючи, або зменшуючи гучність голосу в процесі виступу. Говорячи про висоту голосу, необхідно приділити увагу багаторазової зміни в процесі мовлення висоти тону.

Важливе значення для успішної публічної комунікації може мати темп мови мовця. Занадто швидка мова або, навпаки, тяжке повільне оповідання, особливо в комбінації з монотонним неголосним голосом, є перешкодою для розуміння викладається інформації, для ефективної комунікації.

Педагогу також важливо вміло користуватися паузами, надаючи їм щоразу певну тривалість і значущість, то як мовному еквіваленту коми, то для відділення однієї думки від іншої, то для акцентування уваги на чому-небудь значному, то наповнюючи її "драматичним" змістом і, отже , акторською майстерністю. Пауза підсилює запам'ятовування того, що сказано перед нею і після неї. Велике значення може мати пауза для встановлення контакту, наприклад, з тими, хто не слухає.

Для того щоб привернути увагу співрозмовника і вимовити ключові висловлювання, як вважають фахівці з вербальної комунікації, необхідно робити наступне:

 • - знижувати швидкість мовлення;
 • - між блоками слів вставляти мікропаузи;
 • - трохи знижувати голос;
 • - додавати своєму голосу приємний тембр, інтонації;
 • - додавати довірчі або авторитарні інтонації.

У практиці взаємодії, інтерпретуючи невербальні сигнали в ході безпосереднього спілкування учасників освітнього процесу, необхідно керуватися деякими правилами:

 • 1. Судити слід не по окремим жестам (вони, як і деякі слова, можуть мати кілька значень), а за їх сукупністю.
 • 2. Жести не можна трактувати у відриві від контексту їх прояви. Один і той же жест, наприклад схрещені на грудях руки, на переговорах може означати скутість, небажання брати участь в обговоренні проблеми, можливо, недовіра, а у людини, що стоїть зі схрещеними руками взимку на автобусній зупинці, - то, що він напевно просто замерз.
 • 3. Слід враховувати національні та регіональні особливості невербальної комунікації. Один і той же жест у різних народів може мати зовсім різні значення. Відомо, наприклад, що болгари свою згоду висловлюють "негативним" (з нашої точки зору) погойдуванням голови і, навпаки, не погоджуючись, вони кивають головою (в нашій культурі це знак згоди).
 • 4. Трактуючи жести, намагайтеся не приписувати свій досвід або емоційний стан співрозмовника.
 • 5. Пам'ятайте про "масці", яку в тій чи іншій мірі носить кожна людина, іноді з її допомогою індивід намагається приховати своє справжнє обличчя, приховує недоліки або негативні якості. Так, зарозумілий погляд і презирлива посмішка на ділі можуть приховувати невпевненість або навіть боязнь людини. Важливо відрізняти "маску" від справжнього обличчя.
 • 6. Приймайте до уваги і інші фактори, здатні спотворювати інтерпретацію жестів. Наприклад, у короткозорих зіниці завжди розширені, а у далекозорих - звужені. Хворі поліартритом воліють уникати рукостискання, побоюючись болю в суглобах. Крім того, на ширину зіниці також впливає яскравість світла, а на прагнення уникнути рукостискання - професія. Останнє стосується художників, музикантів, хірургів і людей інших професій, де потрібні чуйні пальці.

Таким чином, комунікативна компетентність учасників взаємодії в освітньому процесі передбачає досить багато спеціальних вербальних і невербальних умінь і навичок (вони відносяться до презентаційним). Фахівці пропонують слідувати порадам, порушення яких може відштовхнути аудиторію, втомити учнів і сприяти втраті контакту, а значить, привести до деструктивного взаємодії. Щоб не допустити такої ситуації педагогу доцільно дотримуватися наступне:

 • - не демонструвати власну значущість, а для цього замість займенника "я" краще використовувати так званий "ви-підхід", тобто "Вам буде цікаво", "ви дізнаєтеся";
 • - не починати промову з вибачень, наприклад, "вибачте за те, що я займаю ваш час"; це "самогубне початок";
 • - не зловживати фактами і цифрами, вимовними до того ж в усній формі; доцільніше представляти необхідний фактичний матеріал у візуальній формі;
 • - уникати нелітературних слів, складних професійних термінів, примітивних слів, використовувати стандартні вирази для конкретної аудиторії зрозумілою їй мовою;
 • - не розповідати недоречних, в тому числі "брудних" жартів, анекдотів та історій; в той же час правильна жарт, своєчасно розказана на професійному рівні, може бути не тільки добре сприйнята, але і вельми корисна;
 • - не робити уїдливих зауважень з приводу яких би то ні було особливостей учасників взаємодії, тим більше їх релігійної, расової, вікової, гендерної приналежності; якщо все ж необхідно сказати щось критичне, то краще зберігати коректність.

МОДЕЛЬ АССЕРТИВНОЇ НАВЧАННЯ

Для розвитку у педагога толерантності, яка повинна проявлятися в поведінці і педагогічних діях при взаємодії з учасниками освітнього процесу, використовують стратегії навчання ассертівность (від англ.

assert - "заявляти про себе" [3] ) поведінки. Ассертівность - це філософія особистої відповідальності і толерантності. Основною складовою ассертивности є наявність самоповаги і поваги до інших людей. Процес навчання передбачає ефективну взаємодію, в якому формується модель ассертивної поведінки - впевненості і позитивної установки, пов'язаної з хорошим володінням ремеслом.

Модель ассертивної навчання вимагає розвитку вміння уважно слухати, бажання зрозуміти точку зору іншої людини, прагнення до досягнення робочого компромісу. В програми навчання включаються тренінги - заняття з розбором критичних випадків, дискусійних методів, рольових ігор. В ході обговорення надаються можливості для вираження різних думок і точок зору. З впровадженням цифрових технологій в навчанні стали використовувати відеотренінги, тренінги на базі комп'ютерної програми і демонстрацію відеозаписів. Використання комп'ютера дозволяє учасникам тренінгів будувати заняття відповідно до свого темпу роботи, а показ відеозаписів створить більш реалістичні уявлення про моделі і стилях, які використовує педагог. У зв'язку з використанням нових технологій тренінгові програми для самих педагогів стають все більш популярними. Це відбувається ще й тому, що впровадження в сучасний освітній процес різноманітних педагогічних, психологічних, інформаційних та інтерактивних технологій вимагає розвитку принципово нових компетентностей у самого педагога, а саме комунікативних, інтерактивних і перцептивних.

 • [1] Див .: Лабунська В. А. Невербальне поведінка (соціально-перцептивний підхід). Ростов н / Д: Вид-во Ростов, ун-ту, 1986. С. 33.
 • [2] Див .: Куніцина В. Н., Казарінова Н. В., Погольша В. М. Міжособистісне спілкування: підручник для вузів. СПб .: Пітер, 2002. С. 69.
 • [3] URL: shkolazhizni.rU/archive/0/n-4927/@Shkolazhizni.ru; budj-zdorov.ru/
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >