Планування ресурсів залежно від потреби клієнта (CSRP)

Планування ресурсів, синхронізоване зі споживачем (Customer Synchronized Resource Planning - CSRP), - це концепція управління ресурсами підприємства, орієнтована на потреби підприємств-споживачів і враховує не тільки основні виробничі та матеріальні ресурси, а й усі ті ресурси, які зазвичай розглядаються як допоміжні, тобто ресурси всього життєвого циклу товару. Це все ресурси, що споживаються під час маркетингової роботи з клієнтом, післяпродажного обслуговування, перевалочних і обслуговуючих операцій і т.д. [7].

Ця особливість CSRP набуває вирішального значення для підвищення конкурентоспроможності підприємства в галузях, де життєвий цикл товару невеликий і потрібна оперативна реакція на зміну бажань споживача. Щоб правильно управляти вартістю товару, оцінювати вартість просування і обслуговування товару цього типу, необхідно враховувати всі елементи його життєвого циклу.

Система CSRP - це інтегрована електронна інформаційна система управління, що реалізує концепцію CSRP. Призначення CSRP - створення продуктів з підвищеною цінністю для покупця, тобто продуктів, які найбільш повно відповідають специфічного набору вимог кожного конкретного покупця.

Реалізація концепції CSRP на конкретному підприємстві дозволяє управляти замовленнями клієнтів і всією роботою з ними на порядок оперативніше, ніж це було можливо раніше. Стає можливим щогодинне зміна графіка поставок, що в умовах "класичної" ERP було нездійсненно. Детальний аналіз собівартості замовлення і конкретних елементів у його складі став можливий вже на етапі його оформлення. При розрахунку собівартості можна врахувати всі додаткові операції по адміністративному обслуговування замовлення, не кажучи вже про післяпродажному обслуговуванні, що практично неможливо в ERP-системах, де дані витрати враховуються тільки постфактум.

Споживачами інформації про покупців є наступні бізнес-процеси підприємства: управління розвитком; Розробка та розподіл замовлень на комплектуючі, виробництво продукції, визначення вимог до продуктів, графік і план випуску продукції, закупівлі, управління фінансами, розробка продуктів, управління інформацією про продукти, технічне обслуговування покупців, адаптація до ринкової кон'юнктури, управління запасами, управління поверненням матеріалів.

Основний принцип методології CSRP - інтеграція системи обробки інформації про покупця в систему процесу планування та управління діяльністю організації. У результаті цього покупці можуть впливати на ключові бізнес-процеси організації, змінювати її стратегію і послідовність дій щодо реалізації цієї стратегії. CSRP переміщує фокус уваги з планування виробництва на планування замовлень покупців. Таким чином, бізнес-процеси підприємства синхронізуються з діяльністю покупців.

В рамках методики CSRP великого значення набуває інтеграція системи управління ресурсами підприємства з програмними продуктами її контрагентів, що реалізують специфічні завдання управління (наприклад, управління технологічним обладнанням, проектуванням виробів) і розрахунку специфічних ресурсів, характерних для конкретного підприємства. Такими продуктами можуть бути, наприклад, системи оптимального розміщення замовлень, управління технологією і т.д. Дана інтеграція можлива на базі технологій інтернет-комерції.

Переваги використання систем класу CSRP: підвищення споживчої цінності продукції, швидка адаптованість до кон'юнктури ринку, зміцнення конкурентних позицій підприємства, підвищення якості товарів, розширення можливості підтримки покупців.

Система CSRP реалізована на базі технології ERP, що дозволяє реалізувати всі переваги ERP-системи.

Використання CSRP забезпечує постачальників інформацією про виробничі графіках замовників, даними про їх продажі і т.д., дозволяючи на підставі цієї інформації заздалегідь планувати виробництво і поставки для них.

Впровадження інформаційних технологій покращує використання всіх ресурсів організації, підвищує її гнучкість і адаптованість до зміни зовнішньої кон'юнктури, якість прийнятих рішень і, як наслідок, забезпечує більш високу конкурентоспроможність.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >