Навігація
Головна
 
Головна arrow Психологія arrow Методологічні основи і проблеми психології

ОБ'ЄКТИВАЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ ЛЮДИНИ В ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У міру включеності суб'єкта у взаємодію зі світом речей, людей і самим собою психічне відображення трансформується в психічну діяльність,особливість якої полягає в посиленні його регулюючого впливу на процес суб'єкт-об'єктного взаємодії. Его нове ставлення в психологічній науці відкрилося при вивченні адекватності сприйняття пропонованих в експерименті об'єктів. Було відмічено, що в умовах, ускладнених для сприйняття об'єкта, різні випробовувані, помиляючись, називають об'єкти, чимось схожі з пропонованим. Індивідуальні варіації цих помилок зобов'язані минулого досвіду предметного взаємодії. Наприклад, якщо на соті частки секунди пред'являти оригінал великий шишки південній сосни, то при неправильному впізнавання вона асоціювалася з ялинкою, йоржиком, пірамідою і іншими об'єктами, витягнутими випробуваним зі свого досвіду предметно-практичної взаємодії. В цьому випадку випробовувані мимоволі виявляють вплив своєї апперцепції, В якій міститься їх суб'єктивна реальність.

Особливість психічного відображення як психічної діяльності полягає в тому, що відбувається посилення ролі суб'єкта. Суб'єктивність психічного відображення починає заявляти про себе з все більшою очевидністю.

Однак, йдучи за логікою фізичного експерименту, основна увага в суб'єкт-об'єктній парадигмі приділялася адекватності і порогам впізнавання, а не помилок апперцепції, де і причаїлася індивідуальна психологія людини. Саме в них укладено ще не вивчений евристичний потенціал психологічного експерименту.

Особливістю психічної діяльності як більш складного рівня психічного відображення є факт прояви довільності відгуку при асоціації погано розрізняти об'єкти з раніше відомими. Психологія людини влаштована так, що суб'єкт впізнавання не може не навантажити змістом неясний стимул, про що свідчать досліди з плямами Роршаха.

В результаті все вже названі форми об'єктивації доповнюються психологічним змістом індивідуальної психології суб'єкта. хоча

ще й не в повній мірі, але процес психічного відображення починає ускладнюватися втручанням в нього психічної діяльності суб'єкта. Суб'єктивність як феномен такого втручання починає проступати з все більшою очевидністю. Об'ектіваторамі цієї суб'єктивності є асоціативні помилки, укладені в вербалізованій відповідях випробовуваних. Вербалізація відгуку на об'єкти взаємодії вимагає спеціальних технологій психологічного аналізу, за допомогою методів контент-аналізу і психосемантики. Вербалізація сама по собі є складною діяльністю, включення якої переводить психічне свій відбиток у процес психологічної діяльності.

ОБ'ЄКТИВАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Потреба в вербалізації виникає з необхідності соціальної взаємодії людей. Вербалізація передбачає мовну форму символізації смислів взаємодії з об'єктами, що відкрилися індивідуальній свідомості суб'єкта. Це - психологічна діяльність суб'єкта, заснована на рефлективний потенціал психічної організації людини. Вона є джерелом не тільки осмислення своїх відносин зі світом речей і людей, а й самосвідомості. На цьому етапі трансформації психічне відображення людини досягає вищого рівня і перетворюється в психологічну діяльність. Предметом цієї діяльності є саме психічне відображення в різних формах символічної комунікації, представленої в мові, образотворчому мистецтві та в рукотворному предметному світі. Результати цієї діяльності продукуються в осмислених відносинах людини зі світом речей, людей і самим собою. Вони об'єктивуються в текстах суджень, які розкривають імпліцитно картину світу суб'єкта, психологічний зміст якої укладено в індивідуальних уявленнях людини і громадських знаннях. Загальним результатом психологічної діяльності людей є віртуальна реальність, яка утворює інформаційний простір людського буття.

У цьому просторі в знаково-символічних формах об'єктивуються суб'єктивні уявлення людей про світ свого буття. Завдяки науково-технічному прогресу створені ефективні засоби інформаційної комунікації, які дозволяють кожній людині висловити своє світосприйняття для інших. Більш того, віртуальність цього простору робить знання, укладені в ньому, нетлінними на відміну від матеріальних об'єктів предметного світу. Це дає шанс суб'єкту психологічної діяльності на духовне безсмертя, що неймовірно важливо для розуміння перспектив людини на шляхах реалізації свого індивідуального потенціалу.

Отже, у психологічній діяльності людина найбільш повно може проявити особливості своєї психології за допомогою різних форм інформаційної комунікації. По суті, це форми людського

спілкування, яке починається з взаємного сприйняття зовнішнього вигляду як інтегрального знака особистості і завершується, але не закінчується, всіма засобами соціально-психологічного впливу друг па друга з метою досягнення психологічної спільності і згоди. Результатами цієї діяльності є численні феномени людських відносин як головної цінності суспільного життя індивідуумів. Вони перетворюються в найвпливовіший фактор життєдіяльності людей.

Світоглядні уявлення про сенс життя і закони буття, породжені рефлективний потенціалом психічної діяльності, починають виконувати функції стратегічного планування соціальної взаємодії і предметного виробництва для відтворення життя.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук