Візуалізація результатів

Деякі аналітичні програми маркетингового комплексу мають модулі, призначені для відображення інформації про продажі компанії на географічній карті, тобто в найбільш наочній і зручній для сприйняття формі. Такий модуль містить географічні комп'ютерні карти (набір шарів просторової інформації, що охоплює певну територію). Для відображення показників продажів можуть використовуватися карта світу, карта Російської Федерації з регіональним поділом, обласні карти з районним поділом, карти міст з поділом по адміністративних округах.

Для просторового аналізу з атрибутивних ознак будь-якого довідника вибирається географічний ознака, наприклад міста або регіони, в яких розташовані покупці або збутові філії компанії. Для об'єктів цього географічної ознаки розраховується один з показників продажів (обсяг, дохід і т.п.) за будь-який період і для довільної вибірки. Можна вивчити, наприклад, розподіл по регіонах доходу від продажів однієї або декількох товарних груп покупцям певного типу (тип визначається заданої сегментацією покупців).

Географічні об'єкти розбиваються на групи у відповідності зі значенням досліджуваного показника. Це розподіл по групах відображається на карті за допомогою колірної шкали: регіони Російської Федерації, економічні райони, країни або територіальні об'єкти інших типів фарбуються на мапі кольором, відповідальним тій групі, до якої вони входять. Для міст, крім кольору, можна вибрати ще один спосіб відображення - розмір їх умовних позначень, тобто величину діаметра кола.

Порівняльний аналіз вітчизняних маркетингових програм

На підприємствах впроваджуються: аналітичні системи ["ІНЕК-Аналітик", Audit Expert (pro-invest.com), "Альт-Інвест"]; управлінські системи ["Галактика" (galaktika.ru), NS-2000, "Парус-Корпорація" (parus.ru), "Тектон"] і найпростіші маркетингові програми [Marketing-Expert (pro-invest.com), Marketing GEO, "БЕСТ-Маркетинг" (bestnet.ru)].

Нижче наводяться результати порівняльного аналізу трьох комп'ютерних програм в області маркетингу: "БЕСТ-Маркетинг", "Маркетинг-експерт" і "Ластівка". Відзначимо також, що розглядається тільки перелік вирішуваних завдань, методи й алгоритми їх вирішення не аналізуються.

Програма "БЕСТ-Маркетинг". Програмна система "БЕСТ-Маркетинг" являє собою зручний і ефективний інструментарій, що дозволяє оцінити ринкові позиції підприємства в умовах конкуренції (рис. 9.5). Система може використовуватися на підприємствах виробництва, торгівлі та сфери послуг. Безперечною перевагою даної програми є гранична простота термінології інтерфейсу, яка розрахована на самого звичайного користувача, що не має спеціальної освіти в області маркетингу. Введення інформації здійснюється у вигляді природних самоочевидних оцінок за принципом "гірше / краще", "важливо / другорядне". Вводяться якісні дані перетворюються системою в кількісні, що дозволяє проводити відповідні розрахунки. У числі методик, на яких базується "БЕСТ-Маркетинг", - SWOT-аналіз і модель Розенберга, метод 4Р, матриця Анзоффа.

Склад модулів системи "БЕСТ-Маркетинг"

Рис. 9.5. Склад модулів системи "БЕСТ-Маркетинг"

Система "БЕСТ-Маркетинг" має наступні можливості:

 • 1) аналіз ринку - визначення перспективних ринкових ніш, аналіз конкурентоспроможності товару, аналіз реклами, рекомендації щодо підвищення її ефективності, рекомендації зі стимулювання продажів;
 • 1) аналіз конкурентів - ступінь присутності конкурентів на ринку, порівняльний аналіз по товару, порівняльний аналіз рекламних компаній;
 • 2) фінансове планування маркетингової діяльності - прогноз продажів, бюджет реклами, зведений бюджет, підготовка бюджету витрат з просування продукції і контроль за його виконанням.

За допомогою програмної системи "БЕСТ-Маркетинг" підприємство зможе оцінити свої сильні і слабкі сторони в рекламній і маркетинговій політиці і отримати комплекс рекомендацій щодо зміцнення позицій на ринку.

Програма Marketing Expert. Програма забезпечує інформаційну підтримку при виконанні співробітниками групи маркетингу наступних завдань:

 • o сегментація ринку; формування територіально-збутової структури компанії, з установкою зв'язку між товарами, споживачами, каналами збуту;
 • o оцінка рентабельності продукції, дохідність і прибутковість окремих сегментів ринку;
 • o вибір оптимальних каналів збуту і варіантів реалізації продукції;
 • o оцінка конкурентоспроможності компанії (SWOT-аналіз);
 • o вибір мети і розробка найбільш ефективної стратегії її досягнення - зниження витрат, випуск нових товарів, освоєння нових ринків (GAP-аналіз);
 • o оцінка ризиків, пов'язаних з реалізацією кожної з стратегій;
 • o розробка тактичного плану маркетингу, формування оптимального портфеля товарів і заходів marketing-mix (Portfolio-аналіз);
 • o рішення оберненої задачі розрахунку варіантів цін для групи товарів по заданій прибутку;
 • o розрахунок коефіцієнта еластичності попиту і прогноз продажів;
 • o формування маркетингової частини бізнес-плану відповідно до міжнародних стандартів.

Система Marketing Expert ™ спирається на класичну теорію маркетингу і враховує потреби практичного маркетингу в Росії. Система розроблена з використанням прийнятих у всьому світі відомих аналітичних методик (GAP-аналіз, сегментний аналіз, SWOT-аналіз, Portfolio-аналіз) і вирішує повсякденні практичні маркетингові завдання. Система Marketing Expert ™ - це консультант керівника підприємства, комерційного директора або керівника служби збуту.

Модуль обміну програми Project Expert ™ імпортує дані про продукти, умови їх реалізації та інші дані, підготовлені в системі Marketing Expert ™, в операційний план поточного проекту Project Expert ™. Іншими словами, Marketing Expert ™, виступаючи як самостійна система, може в той же час служити доповненням до Project Expert ™ в якості засобу детального опрацювання плану маркетингу для інвестиційних проектів. В якості вихідних даних для проведення аналізу та розробки плану маркетингу використовуються дані з геоінформаційної системи Marketing Geo, що базується на даних Держкомстату та дозволяє вносити власні дані для розрахунку ємності ринку, частки вашої компанії і найближчих конкурентів, а також формування оптимальної збутової структури.

Програма "Ластівка". Програмний продукт "Ластівка-проф." являє собою комплекс, що включає в себе такі модулі, як модуль маркетингу, модуль менеджменту, модуль стратегічного планування, модуль економічних розрахунків з маркетингу та менеджменту, бізнес-план, документообіг, блоки звітності перед керівником і багато іншого. "Ластівка" допомагає структурувати всі бізнес-процеси і навести порядок в організації. Програмний продукт "Ластівка" є маркетинговою системою управління підприємством і прибутком і покращує розуміння і комунікації між рівнями влади. У продукті є три великих комплексу: комплекс стратегічного планування, комплекс менеджменту та комплекс маркетингу. Вся програма розділена на дві великі частини: якісну і кількісну.

Якісна частина - це система підтримки прийняття рішень, реалізована через систему складання якісних документів.

Кількісна частина - це та частина програми, де є велика кількість економічних розрахунків з маркетингу, менеджменту та економіці, а також бізнес-план і т.д. У програмі може працювати як одна людина, так і ціла організація.

Комплекс допомагає вирішувати наступні завдання: формування цілей і стратегій маркетингу, річного плану маркетингу; проведення аналізу товарної номенклатури підприємства, ринків збуту; робота з вибраними модулями (продукт - географічний ринок - сегмент); вибір стратегії розвитку (товарна стратегія, збутова стратегія, стратегія просування, цінова стратегія); аудит і контроль маркетингу; ринки постачання; виробництво.

У табл. 9.2 наведено порівняльний аналіз трьох маркетингових програмних комплексів: "Бест-Маркетинг", Marketing Expert, "Ластівка-Маркетинг".

Таблиця 9.2

Порівняльні характеристики програмного забезпечення маркетингу

Компанія (сайт в Інтернеті)

Основні види діяльності

Розглянутий продукт

Оцінка якісної частини (90% в маркетингу)

Оцінка кількісної частини (10% в маркетингу)

"Інтеллект-

Сервіс "

(Bestnet.ru)

Бухгалтерське

програмне

забезпечення

"Бест-Маркетинг"

2

4

"Курс" (curs.ru)

Консалтинг та бізнес-програмне забезпечення

Модулі, в назву яких входить слово маркетинг (curs.ru/NewFolder/Softl.htm)

4

6

"Про-інвест

консалтинг "

(www.pro-invest.com)

Консалтинг та бізнес-програмне забезпечення

Marketing Expert

5

7

"Ластівка Консалтинг Груп" (kasatka.ru)

Консалтинг та бізнес-програм ніс забезпечення

"Ластівка-Маркетинг"; "Ластівка-проф."

10

5

З наведеної таблиці видно, що найкращим показником за оцінкою кількісної частини є програма Marketing Expert, а за оцінкою якісної частини - "Ластівка".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >