Навігація
Головна
 
Головна arrow Психологія arrow Методологічні основи і проблеми психології

ЛОГІКА ОСМИСЛЕННЯ НАУКОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Після проведення дослідження і математичної обробки отриманих даних настає важливий етап опису та осмислення результатів. Досвід показує, що дослідникам часто не вистачає сил проаналізувати отримані дані. Як правило, дослідники обмежуються констатациями отриманих фактів і твердженнями про те, підтвердилася гіпотеза чи ні.

У науці існує кілька підходів до інтерпретації отриманих даних. Найчастіше вони відповідають тим загальнонаукових та приватним методологічним принципам, які лежать в основі дослідження. Основними з них є генетичний, структурний, функціональний, системний, комплексний підходи.

Генетичний підхід - це спосіб дослідження і пояснення явищ, заснований на аналізі їх розвитку як в онтогенетичному, так і філогенетичному планах. В описі результатів такого дослідження повинні бути присутніми:

  • 1) початкові умови виникнення явища;
  • 2) головні етапи та
  • 3) основні тенденції його розвитку.

Мета такого опису - виявлення зв'язку досліджуваних явищ у часі, простеження переходу від нижчих форм до вищих.

Структурний підхід передбачає опис отриманих даних у вигляді структури об'єкта чи явища. Для нього характерне поглиблене увагу до опису актуального стану об'єкта; з'ясування притаманних йому позачасових властивостей; інтерес не до ізольованим фактами, а до відносин між ними. В результаті будується система взаємозв'язків між елементами об'єкта на різних рівнях його організації. Перевагою структурного підходу є можливість наочного представлення результатів у вигляді різних моделей.

Функціональний підхід орієнтований на виявлення і вивчення функцій об'єктів (явищ). Він застосовується головним чином при вивченні зв'язків об'єкта з середовищем. Цей підхід виходить із принципу саморегуляції і підтримки рівноваги об'єктів дійсності.

У руслі комплексного підходу об'єкт дослідження описується як сукупна цілісність компонентів, що підлягають вивченню за допомогою відповідної сукупності методів. Компоненти можуть бути як відносно однорідними частинами цілого, так і його різнорідними сторонами, що характеризують досліджуваний об'єкт в різних аспектах. Часто комплексний підхід передбачає зведення результатів, отриманих методами різних наук, тобто опис результатів міждисциплінарного дослідження. Очевидно, що він передбачає застосування в тій чи іншій мірі і всіх попередніх інтерпретаційних методів.

Системний підхід вивчає і описує об'єкти та явища психічної реальності як систему. Системний підхід в психології дозволяє розкрити спільність психічних явищ з іншими явищами дійсності. Він дозволяє інтегрувати і систематизувати психологічні знання, скорочувати обсяг і підвищувати наочність описів, зменшувати суб'єктивізм в інтерпретації психічних явищ, допомагає побачити прогалини в знаннях про конкретні об'єкти, визначити завдання подальших досліджень, а іноді і передбачити властивості об'єктів, інформація про яких відсутня, шляхом екстраполяції і інтерполяції наявних відомостей.

Якщо конкретизувати етапи інтерпретації отриманих даних, то будь-яке узагальнення слід починати з опису основних емпіричних характеристик вибірки по проведеним процедурам, оскільки в психології результати можуть бути отримані на групах з різними емпіричними показниками (наприклад, взаємозв'язок креативності та інтелектуальних здібностей буде різною на вибірках з різним рівнем інтелектуальності). Без цих описів неможливо інтерпретувати результати інших видів статистичного аналізу. Наступним недоліком є опис результатів не по смисловим одиницям дослідження, а за даними, отриманими в кожній окремою методикою, що в подальшому завадить узагальнити і співвіднести результати. Припустимо, досліджуючи пам'ять можна об'єднати результати по приватним методикам, що досліджують пам'ять, і результати, отримані по субтесту "Пам'ять" методики Дж. Векслера і т.д.

Також часто викликає складності проблема інтерпретації, яка полягає не в констатації наявності або відсутності взаємозв'язку між змінними, а в припущенні, чому вона є або се немає. Проведена оцінка дослідження також включає встановлення взаємозв'язку результатів з теоретичними питаннями (див главу 1. "Введення" і розділ 1) і пояснення не виправдалися прогнози. Також в ході опису розглядається проблема альтернативних пояснень результатів.

Резюмувати результати слід відповідно до завдань і гіпотезами дослідження.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук