Навігація
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

МЕТОДОЛОГІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • теоретичну сутність, функції та основні принципи організації інвестиційного менеджменту, його інформаційне забезпечення;
 • • сучасне законодавство, нормативні документи і методичні матеріали, що регулюють фінансову та інвестиційну діяльність господарюючих суб'єктів;
 • • основні етапи еволюції управлінської думки;

вміти

 • • використовувати базові цінності інвестиційного менеджменту і готовність спиратися на них в своєму особистісному та професійному розвитку;
 • • використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності;
 • • приймати організаційно-управлінські рішення і готовність нести за них відповідальність, в тому числі в нестандартних ситуаціях;

володіти

 • • культурою мислення, здатність до сприйняття, узагальнення та аналізу інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення;
 • • здатністю ефективно організувати групову роботу на основі знання основних принципів інвестиційного менеджменту;
 • • здатністю аналізувати соціально значущі проблеми та процеси.

Інституційні аспекти інвестиційного менеджменту

Питання підготовки та прийняття управлінських рішень, пов'язаних з інвестуванням капіталу на рівні підприємства (корпорації, фірми), розглядалися на початковому етапі як одне з відокремлених напрямів системи фінансового менеджменту, який оформився в спеціалізовану область ще на рубежі XIX-XX ст. В системі фінансового менеджменту вони розглядалися як "довгострокові фінансові рішення", пов'язані з розвитком підприємства.

У самостійну галузь знань інвестиційний менеджмент оформився в 1950-і рр. в зв'язку з інтенсивним розвитком досліджень в сфері портфельного інвестування.

З формуванням портфельної теорії пов'язано виникнення і самого терміна "інвестиційний менеджмент", під яким спочатку розумілася система управління фінансовими інвестиціями підприємства. Згодом інвестиційний менеджмент включив в свою систему і розгляд питань реального інвестування. В сучасних умовах інвестиційний менеджмент є однією з найбільш динамічно розвиваються галузей знань.

Інвестиційний менеджмент трактується по-різному. Найбільш поширені такі визначення інвестиційного менеджменту.

Інвестиційний менеджмент - управління інвестиціями в конкретну галузь економіки, в розвиток компанії і т.п. Він має на увазі під собою також процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності.

Таким чином, інвестиційний менеджмент - сукупність методів, принципів управління інвестиційним процесом, управління рухом інвестиційних ресурсів з метою отримання доходу (прибутку) в майбутньому при мінімізації витрат і витрат.

Інвестиційний менеджмент має низку особливостей, які відрізняють його від інших наукових дисциплін і областей практичної діяльності.

Особливості інвестиційного менеджменту:

 • - інтегрованість із загальною системою управління підприємством;
 • - комплексний характер формування управлінських рішень;
 • - високий динамізм управління;
 • - варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень;
 • - орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства.

Основні функції інвестиційного менеджменту - планування, організація, координація, мотивація, облік, аналіз, контроль, регулювання.

Спеціальні функції відображають управлінські процеси, які сприяють виконанню загальних функцій управління в організації. Спеціальні функції інвестиційного менеджменту - управління реальними інвестиціями, управління

фінансовими інвестиціями, управління формуванням інвестиційних ресурсів, управління якістю, управління працею і заробітною платою та ін.

Можна виділити наступні особливості інвестиційного менеджменту:

 • - інтегрованість із загальною системою управління підприємством;
 • - комплексний характер формування управлінських рішень;
 • - високий динамізм управління;
 • - варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень;
 • - орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства.

Ефективне поєднання елементів внутрішньої і зовнішньої інвестиційного середовища - одна з головних задач інвестиційного менеджменту. Дане завдання має екзогенний і ендогенний характер.

Екзогенна ефективність передбачає узгодження інвестиційних проектів з навколишнім середовищем.

Ендогенна ефективність полягає в узгодженні внутрішніх структурних елементів інвестиційних проектів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук