Навігація
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • теоретичну сутність, функції та основні принципи організації інвестиційного ринку, його інформаційне забезпечення;
 • • закони розвитку природи, суспільства і мислення, вміти оперувати цими знаннями в професійній діяльності;
 • • сучасне законодавство, нормативні документи і методичні матеріали, що регулюють фінансову та інвестиційну діяльність господарюючих суб'єктів;
 • • основні етапи еволюції управлінської думки;

вміти

 • • розробляти варіанти управлінських рішень і обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв соціально-економічної ефективності;
 • • розробляти стратегії поведінки економічних агентів на різних ринках;

володіти

 • • культурою мислення, здатність до сприйняття, узагальнення та аналізу інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення;
 • • здатністю ефективно організувати групову роботу на основі знання основних принципів організації і функціонування інвестиційного ринку;
 • • здатністю аналізувати соціально значущі проблеми та процеси.

Зміст поняття інвестиційного процесу

Наукова думка виробила кілька підходів до розуміння сутності інвестиційного процесу. У вузькому розумінні інвестиційний процес являє собою прийняття інвестором рішення щодо цінних паперів, в які здійснюються інвестиції, обсягів і термінів інвестування (У. Ф. Шарі).

У більш широкому сенсі інвестиційний процес являє собою послідовність етапів, дій і операцій щодо здійснення інвестиційної діяльності (II. І. Лахметкіна). Отже, інвестиційний процес охоплює не тільки сектор фінансового, а й реального інвестування. У своєму дослідженні інвестиційного процесу, його сутності, тенденцій, принципів і закономірностей здійснення ми будемо спиратися на останню формулювання поняття інвестиційного процесу.

Сучасні тенденції інвестиційного процесу полягають в наступному:

 • - концентрація інвестиційних потоків на основних напрямках світового технологічного розвитку;
 • - зростання інноваційного характеру капіталу, що обумовлює структуру споживання інвестицій;
 • - зростаючі вкладення в людський капітал;
 • - посилення ліквідаційної функції інвестицій.

Інвестиційний процес розвитку економічних систем здійснюється на п'яти рівнях: нано-, мікрорівень, галузевий рівень, мезо- і макрорівень (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Складові інвестиційного процесу розвитку економічних систем

рівень

об'єкт інвестування

інвестор

Оцінювач інвестиційної діяльності

нано

рівень

фізичне

обличчя

Фізична особа; юридична особа

інвестор

мікро- рівень

Проект, підприємство

Фізична особа; юридична особа

інвестор

отрас

лівої

рівень

Підприємства галузі, галузеві проекти, галузь

Фізична особа; юридична особа; державні органи

галузь; держава

мезо-

рівень

Підприємства регіону, регіональні програми

Регіональні та федеральні органи державної влади; фінансово-кредитні організації

інвестор; регіональні та федеральні органи дер жавної влади

Макро

рівень

Національні проекти, загальнодержавні проекти

Приватні інвестори; інвестиційні фонди; фінансово-кредитні організації; федеральні органи державної влади

інвестор; федеральні органи державної влади; великі консалтингові компанії

Інвестиційний процес включає вісім етапів:

 • - мотивація інвестиційної діяльності;
 • - розробка програми розвитку підприємства і її обгрунтування;
 • - планування інвестицій;
 • - фінансове забезпечення інвестиційної діяльності;
 • - забезпечення реальних інвестицій матеріально-технічними ресурсами;
 • - страхування реальних інвестицій;
 • - моніторинг і регулювання інвестиційного процесу;
 • - оцінка результатів інвестування.

Для успішного здійснення інвестиційного процесу в ринковій економіці необхідне виконання наступних умов:

 • • наявність значного інвестиційного капіталу з диверсифікованою за формами власності структурою, яка характеризується переважанням приватного інвестиційного капіталу в порівнянні з державним капіталом;
 • • різноманіття суб'єктів інвестиційної діяльності, розподіл функцій держави і приватних інвесторів в інвестиційному процесі;
 • • функціонування широкої багатопрофільної мережі фінансових посередників, що сприяють реалізації інвестиційного попиту і пропозиції;
 • • формування розвиненого ринку об'єктів інвестиційної діяльності, які виступають в формі інвестиційних товарів;
 • • розподіл інвестиційного капіталу по об'єктах інвестування відповідно до економічними критеріями оцінки привабливості інвестицій через механізм інвестиційного ринку.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук