Навігація
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ

Інвестиційний моніторинг здійснюється з метою вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку і являє собою поточне спостереження за інвестиційною активністю і зміною системи показників, що характеризують основні елементи (попит, пропозиція, ціпа і конкуренція).

Таким чином, інвестиційний моніторинг заснований на системі фінансово-економічних показників:

  • - показників ефективності інвестиційної політики держави та інвестиційної діяльності економіки в цілому;
  • - показників розвитку ринків капітальних вкладень;
  • - показників розвитку фондового і грошового ринків (рис. 3.2).

Система показників інвестиційного моніторингу

Мал. 3.2. Система показників інвестиційного моніторингу

Особливу роль в інвестиційному моніторингу відіграє оцінка інвестиційної привабливості підприємств. Для її здійснення використовується система показників, що включає:

  • • показники оборотності активів (коефіцієнт оборотності оборотних активів, тривалість одного обороту оборотних активів, середній вік запасів, середній період погашення дебіторської та кредиторської заборгованості, тривалість операційного та фінансового циклів);
  • • показники фінансової стійкості (коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової незалежності, плече фінансового важеля, коефіцієнт маневреності власного капіталу);
  • • показники ліквідності (коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт проміжної ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт відновлення платоспроможності);
  • • показники рентабельності (рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність продажів, рентабельність продукції, рентабельність інвестованого капіталу).

Показники інвестиційного аналізу повинні розраховуватися комплексно і за досить тривалий період часу (не менше 3 років), щоб дати повноцінну характеристику стану кон'юнктури інвестиційного ринку.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

Інвестиційний клімат - це середовище, в якому здійснюються інвестиційні процеси. Дане середовище характеризується політичними, соціальними, економічними, культурними, географічними, історичними та іншими факторами. Інвестиційний клімат найчастіше визначається щодо окремих країн і регіонів.

Інвестиційний клімат складається з двох складових - інвестиційного потенціалу та інвестиційного ризику. Інвестиційний потенціал характеризує забезпеченість регіону об'єктивними факторами (економічними ресурсами) для здійснення інвестиційної діяльності. Інвестиційний ризик характеризує ступінь привабливості даного регіону для інвесторів і відображає ймовірність втрати вкладеного капіталу та неотримання доходу від інвестиційної діяльності.

Зовнішнім проявом інвестиційного клімату виступає інвестиційна привабливість , що характеризує успішність інвестиційної діяльності. Інвестиційна привабливість визначається на рівні країни, регіону, галузі та окремої компанії. Факторами інвестиційної привабливості країни є: соціально-політична стабільність.

Фіскальна, податкова, грошово-кредитна політика держави і т.д. На рівні компанії факторами інвестиційної привабливості є: рівень менеджменту в компанії, матеріально-технічна база, кваліфікація кадрів, асортимент продукції, що випускається, інноваційна активність та ін.

Найбільш відомою методикою оцінки інвестиційної привабливості регіонів Росії є методика рейтингового агентства "Експерт РА" 1 . За даною методикою інвестиційна привабливість оцінюється на основі двох складових - інвестиційний потенціал і інвестиційний ризик.

Інвестиційний потенціал підсумовується з дев'яти приватних потенціалів, в тому числі природно-ресурсного, трудового, виробничого, інфраструктурного, інституційного, інноваційного, споживчого, фінансового та інституційного. Інвестиційний ризик підрозділяється на мінімальний, помірний, високий і екстремальний.

На заключному етапі оцінки усі регіони ранжуються і розбиваються на 12 груп по рівню інвестиційної привабливості. У 2013-2014 рр. вищим інвестиційним потенціалом і мінімальним ризиком володіють: Москва і Московська область, Краснодарський край і Санкт-Петербург. Нижчою інвестиційним потенціалом і екстремальним ризиком мають Чеченська Республіка, Республіка Тива і Республіка Інгушетія.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук