Навігація
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

РОЗДІЛ II ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ КОМПАНІЇ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • теоретичну сутність, функції та основні принципи організації інвестиційного ринку, його інформаційне забезпечення;
 • • закони розвитку природи, суспільства і мислення і вміти оперувати цими знаннями в професійній діяльності;
 • • сучасне законодавство, нормативні документи і методичні матеріали, що регулюють фінансову та інвестиційну діяльність господарюючих суб'єктів;
 • • основні етапи еволюції управлінської думки;

вміти

 • • розробляти варіанти управлінських рішень і обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв соціально-економічної ефективності, використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності;
 • • приймати організаційно-управлінські рішення і готовність нести за них відповідальність, в тому числі в нестандартних ситуаціях;

володіти

 • • культурою мислення, здатність до сприйняття, узагальнення та аналізу інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення;
 • • здатністю ефективно організувати групову роботу на основі знання основних принципів організації і функціонування інвестиційного ринку;
 • • здатністю оцінювати ефективність проектів з урахуванням фактора невизначеності.

Ефективність інвестиційної діяльності

Ефективність інвестиційної діяльності в загальному випадку являє собою співвідношення результатів і витрат від інвестиційної діяльності та дозволяє дати оцінку доцільності реалізації інвестиційного проекту. Існує кілька підходів до оцінки ефективності інвестиційного проекту. перший

підхід полягає в тому, що фактор часу не враховується при оцінці ефективності інвестиційної діяльності. Другий підхід полягає в обліку фактора часу на показники оцінки ефективності інвестиційної діяльності.

Методика оцінки ефективності інвестиційних проектів є багаторівневою і включає кілька етапів:

 • 1) порівняння показника загальної рентабельності проекту зі середнім банківським відсотком по депозитах в цілях визначення найбільш оптимального вкладення;
 • 2) порівняння рентабельності інвестиційних проектів із середнім темпом інфляції в країні з метою мінімізації грошових втрат від інфляції;
 • 3) порівняння проектів за обсягом необхідних інвестицій з метою забезпечення мінімальних потреб в кредитах і позиках;
 • 4) порівняння інвестиційних проектів за термінами окупності з метою найбільш швидкої окупності проекту;
 • 5) оцінка стабільності надходжень від реалізації проекту з метою забезпечення надходження регулярних доходів;
 • 6) порівняння загальної рентабельності інвестиційних проектів без урахування фактора часу з метою забезпечення максимальної рентабельності вкладень;
 • 7) порівняння загальної рентабельності інвестиційних проектів з урахуванням тимчасового чинника з метою дослідження ефективності інвестиційних проектів з позицій сьогоднішнього тимчасового періоду і визначення поточної вартості.

Ухвалення рішення про реалізацію інвестиційного проекту - процес багатогранний і багаторівневий, що визначає його абсолютний ефект, відносну і порівняльну ефективність з урахуванням інфляції і альтернативних варіантів інвестування.

Існують різноманітні методи оцінки привабливості інвестиційних проектів, серед яких найбільш поширеними є:

 • - термін окупності інвестицій;
 • - рентабельність капітальних вкладень;
 • - середня рентабельність за період життя інвестиційного проекту;
 • - індекс прибутковості;
 • - чистий дисконтований дохід;
 • - внутрішня норма прибутковості;
 • - модифікована внутрішня норма прибутковості.

Дані методи більш докладно будуть розглянуті в параграфах 4.3-4.4.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук