Фактори зниження витрат при використанні електронної комерції

Для зниження витрат використовують такі фактори.

  • 1. Зниження витрат на отримання маркетингової інформації. Інтернет - найбільш дешевий джерело інформації. Для використання таких методів маркетингових досліджень, як опитування, експерименти, анкетування і т.п., немає необхідності особисто зустрічатися з респондентами.
  • 2. Зниження витрат на рекламу. В Інтернеті собівартість створення та обслуговування реклами нижче, а аудиторія рекламного впливу зазвичай ближче до цільової аудиторії, ніж при використанні традиційного рекламоносія.
  • 3. Зниження витрат на внутрішні комунікації. Економія робочого часу і відповідно зниження витрат на оплату праці за рахунок зменшення числа і тривалості нарад, відряджень, телефонних переговорів, скорочення часу на пошук потрібної інформації.
  • 4. Зниження витрат на зовнішні комунікації. Автоматизовані збір та обробка замовлень, доступ через web-сайт до інформації про стан замовлення, терміни його виконання істотно знижують навантаження офіс-менеджерів. Розмістивши відповіді на стандартні запитання на сайті, а також запропонувавши задавати питання по e-mail, компанії зменшують потребу в телефонних лініях і обслуговуючому персоналі. При наявності регіональних офісів або представників, партнерів в інших містах (країнах) здійснюється економія на міжміських (міжнародних) дзвінках і поїздках.
  • 5. Зниження витрат на оренду офісних приміщень, організацію робочих місць і т.д. Багато співробітників можуть працювати у віддаленому режимі, перебуваючи вдома (телеробота).
  • 6. Використання більш дешевої робочої сили. Зниження витрат за рахунок використання праці працівників, які проживають в регіонах з більш низьким рівнем оплати праці.
  • 7. Зниження витрат на закупівлі товарів і послуг. Використання електронної комерції робить можливим проведення закупівель в автоматичному чи напівавтоматичному режимі.

Порівняльна характеристика собівартості продажів при здійсненні через Інтернет і традиційній торгівлі наведена в табл. 10.1.

Таблиця 10.1

Порівняльна характеристика собівартості продажів при інгернет- і традиційній торгівлі

Товарна група

Собівартість продажів в традиційних системах, дол. США

Собівартість продажів в Інтернеті, дол. США

Програмне забезпечення

15,00

0,2-0,5

Банківські послуги

1,08

0,13

Авіаквитки

8,0

1,0

Біллінг

2,22-3,32

0,65-1,1

Страхові поліси

400-700

200-350

Торгова націнка на продовольство,%

25-50

5-10

У табл. 10.2 наведені результати порівняння методів ведення традиційної та електронної комерції.

Таблиця 10.2

Порівняння методів ведення традиційної та електронної комерції

Традиційні інструменти комерційної діяльності

Інструменти електронної комерційної діяльності

Паперовий документообіг

Електронний документооберт

Телефонний зв'язок

Автоматизована зв'язок з використанням комп'ютерних мереж

Традиційна пошта

Електронна пошта

Вулична реклама і реклама в ЗМІ

Традиційна реклама доповнюється електронної (банерна реклама, обмін посиланнями, програми вірусного маркетингу і т.д.)

Використання локальних комп'ютерів тільки в сфері обліку та документообігу

Вся комп'ютерна техніка, яка використовується у господарській діяльності, підключена до глобальної мережі через власні web- і СУБД-сервера, що усуває вплив географічного чинника при отриманні інформації та управлінні фінансовими, матеріальними та інформаційними потоками

"Жива" печатка і підпис

Електронний підпис, яка не вимагає присутності учасників в одному місці при укладанні угоди

Використання готівки і традиційних безготівкових банківських переказів

Використання систем "клієнт-банк", "Інтернет-банк", електронних грошей та пластикових карт

Сегментація споживачів, орієнтація на масового споживача

Орієнтація на індивідуальні потреби кожного споживача

Аналогічні методи відсутні

Організація спільнот споживачів

Об'єднання працівників у рамках локальних офісів

Використання механізмів телероботи, мобільної комерції і створення віртуальних підприємств

Опора на отримані знання та навички

Навчання - безперервний процес, довжиною в життя

Опора на безпеку і стабільність

Мобільність, готовність до ризику, схильність до постійного вдосконалення

Закінчення табл. 10.2

Традиційні інструменти комерційної діяльності

Інструменти електронної комерційної діяльності

Орієнтація на збереження старих робочих місць

Орієнтація на створення нових робочих місць

Реалізація всіх бізнес-процесів (у тому числі і допоміжних) силами підприємства

Аутсорсинг

Опора на капітал, основні показники: капітало-, енерго-, матеріаломісткість тощо

Опора на знання та інтелектуальний капітал, показник - інформаційно-ємність. Капітал стає більшою мірою робочим інструментом, фактором виробництва

Традиційні підприємства, які володіють IТ-активами

Віртуальні підприємства, що одержують доступ (наприклад, на правах оренди) к1Т-активам

Концепція "виграш - програш" (від угоди одна зі сторін виграє більше іншої) і нульового балансу (обидві сторони прагнуть звести до нуля свої втрати)

Концепція "виграш - виграш", коли кожна зі сторін угоди отримує явний виграш від угоди

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >