Навігація
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Форми фінансування інноваційної діяльності досить різноманітні. До них можна віднести самофінансування, емісію акцій, кредитне фінансування, проектне фінансування, лізингове фінансування, венчурне фінансування і бюджетне фінансування. В останні роки все більшого поширення в світовій і російській практиці отримують венчурне і проектне фінансування.

Проектне фінансування характеризується наступними сутнісними особливостями:

 • - фінансування інноваційного проекту, засноване на життєздатності самого проекту без урахування платоспроможності його учасників, їх гарантій і гарантій погашення;
 • - фінансування, при якому джерелом погашення заборгованості є потоки готівки, які генеруються в результаті реалізації самого інноваційного проекту;
 • - фінансування, забезпечене економічною і технічною життєдіяльністю підприємства, що дозволяє генерувати потоки готівки, достатні для обслуговування свого боргу.

За своєю суттю проектне фінансування, як можна припустити з наведених вище визначень, означає фінансування переважно великих інвестиційних проектів самими корпораціями (відкритими акціонерними товариствами) без забезпечення державними субсидіями або бюджетним фінансуванням.

Зазвичай розрізняють три форми проектного фінансування:

 • - з повним регресом на позичальника;
 • - без права регресу на позичальника;
 • - з обмеженим правом регресу.

Під регресом розуміють вимогу про відшкодування представленої в позику суми.

До особливостей проектного фінансування можна віднести:

 • - здійснення всіх робіт з освоєння родовищ і реалізації інноваційного проекту за рахунок самих інвесторів;
 • - ризики, пов'язані з інвестуванням у фінансові активи, повністю лягають на плечі розробників та інших суб'єктів інноваційного проекту;
 • - залучення іноземних кредитів здійснюється інвесторами без будь-яких гарантій їх погашення державою, т.с. відповідно до нашого законодавства держава не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерного товариства;
 • - серед форм проектного фінансування найбільшого поширення набуло фінансування з повним регресом на позичальника, що викликано більш низькою вартістю кредиту, виконанням інвестиційних проектів в значній мірі на замовлення держави і ін. При цьому інвестори, а не держава прийматимуть на себе можливі ризики неотримання очікуваної прибутковості .

важливо запам'ятати

При проектному фінансуванні інвестори беруть на себе ризики неотримання очікуваної прибутковості, а фінансування здійснюється переважно великих інвестиційних проектів самими корпораціями без забезпечення державними субсидіями або бюджетним фінансуванням.

Методи фінансування інноваційного проекту : одноразове фінансування, поетапне фінансування проекту. Найбільшою мірою набуло поширення поетапне

фінансування інноваційного проекту, що дозволяє краще контролювати інноваційний процес і мінімізувати ризики його здійснення.

На Заході виникли і паралельно розвивалися три різні моделі фінансування інноваційної діяльності:

 • - повністю заснована на приватному капіталі;
 • - повністю заснована на державному капіталі;
 • - змішана, що базується на участі державного та приватного капіталів у формі державно-приватного партнерства (ДПП).

Використання тієї чи іншої моделі визначається як історично склалися тенденціями, так і економічними факторами. Проте, найбільшого поширення набули змішана модель у формі ДПП і модель фінансування, заснована на використанні приватного капіталу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук