Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні

Операції та послуги банків

У цілому класифікація операцій і послуг комерційного банку є досить складною, і в сучасній теорії банківської справи їх підрозділяють на пасивні, активні і комісійні.

Пасивні операції - це сукупність операцій, які забезпечують формування ресурсів комерційного байка. Історично вони грають первинну і визначальну роль по відношенню до активних, так як для їх здійснення необхідно мати достатній обсяг ресурсів.

Ресурси комерційного банку можуть бути сформовані за рахунок власних і залучених коштів.

До власним ресурсам комерційного банку відносяться:

 • 1) статутний капітал;
 • 2) фонди - резервний та спеціальні;
 • 3) обов'язкові резерви для покриття можливих втрат за позиками і від операцій з ланцюговими паперами;
 • 4) нерозподілений прибуток.

Основним елементом власних коштів є статутний фонд, який служить гарантом економічної стійкості банку.

Залучені кошти включають в себе: розрахункові рахунки юридичних осіб; депозити до запитання та строкові в російській та іноземній валюті; обертаються на ринку боргові зобов'язання у вигляді депозитних сертифікатів, ощадних сертифікатів, облігацій, власних векселів в російській та іноземній валюті; міжбанківські кредити; централізовані ресурси, придбані на аукціонах або отримані в Банку Росії, а також позики, отримані від Банку Росії; кошти інших банків, що зберігаються на кореспондентських і депозитних міжбанківських рахунках.

Активні операції - це операції з розміщення власних і залучених коштів банку для отримання прибутку. Від їх якісного здійснення залежать ліквідність, прибутковість, а отже, фінансова надійність і стійкість банку в цілому. Активні операції банку поділяють на такі види:

 • o кредитні (позичкові);
 • o інвестиційні;
 • o операції з цінними паперами;
 • o гарантійні.

Кредитні операції займають найбільшу частку в структурі статей банківських активів. Кредити, надані банком, можуть бути класифіковані за різними ознаками:

 • 1) але типами позичальників - позики підприємствам, органам влади, населенню, банкам;
 • 2) строками користування - короткострокові, середньострокові, довгострокові;
 • 3) сфері функціонування позичальника - позики підприємствам сфери виробництва і сфери обігу;
 • 4) галузям приналежності позичальника - позики у промисловість, транспорт, будівництво, сільське господарство, торгівлю;
 • 5) характером забезпечення - заставні, гарантовані, застраховані, незабезпечені (бланкові);
 • 6) методами погашення - погашаються одноразово і частинами.

До інвестиційним відносяться операції по інвестуванню банком своїх коштів у цінні папери та паї небанківських структур для спільної господарсько-фінансової та комерційної діяльності, а також розміщення строкових вкладів в інших кредитних організаціях.

Операції з цінними паперами включають в себе операції з цінними паперами, котируються на фондових біржах, а також операції з векселями (облікові і переоблікові операції, операції по протесту векселів, з інкасування, доміцілірованія, акцепту, індосування векселів, видачу вексельних доручень, їх зберігання і продажу на аукціонах).

До гарантійним відносяться операції з видачі банком гарантії (поручительства) сплати боргу клієнта третій особі при настанні певних умов.

Комісійні операції - це такі операції, які банк виконує за дорученням своїх клієнтів і стягує з них плату у вигляді комісійних. Число цих операцій постійно зростає, а на їх здійснення банком не відволікаються власні або залучені кошти. До числа основних комісійних операцій належать:

 • 1) розрахунково-касові операції;
 • 2) трастові операції;
 • 3) операції купівлі-продажу іноземної валюти;
 • 4) інформаційні послуги.

Банк здійснює такі основні послуги: валютний обмін; облік комерційних векселів та надання кредитів підприємствам; посередництво в кредиті; ощадні вклади; зберігання цінностей; розрахунково-касове обслуговування; фінансове консультування; лізинг обладнання; трастові (довірчі) послуги. Обсяг і різноманітність банківських послуг за останні роки зростають, і це стає важливим джерелом банківського прибутку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук