Навігація
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Після вивчення цієї глави студент повинен:

знати

 • o базові комп'ютерні технології корпоративних інформаційних систем страхової діяльності;
 • o класи програмних продуктів для інформаційних систем страхової діяльності;

вміти

o визначити характерні особливості інформаційних технологій для автоматизації страхової діяльності;

володіти

o навичками автоматизації страхової діяльності.

Організаційна структура ІС СД

Розробка та впровадження автоматизованих ІС СД виконується для підвищення ефективності управління страховою діяльністю за рахунок забезпечення керівників і фахівців страхових компаній інформацією в необхідному обсязі і якості, а також для реалізації стандартів інформаційних технологій управління на основі:

 • o підтримки прийняття управлінських рішень;
 • o зниження витрат управління страховою діяльністю;
 • o створення інтегрованої БД;
 • o забезпечення захисту інформаційних ресурсів;
 • o підтримки електронного документообігу;
 • o інтеграції з зовнішніми інформаційними системами;
 • o підвищення інформаційної культури управлінської праці.

Великий обсяг інформації, вимоги до оперативності отримання, повноті і точності представлення інформації, розширення масштабів і функцій управління страховою діяльністю - це неповний перелік причин, які обумовлюють необхідність автоматизації управління страховим бізнесом.

Існують різні види ІС СД.

 • 1. Автономні автоматизовані робочі місця. Кожен автономний АРМ виконує певний набір функцій управління страховою діяльністю і орієнтований на страхових агентів певного виду:
  • o аквізітори - займаються залученням і укладанням нових договорів страхування;
  • o актуарії - проводять розрахунки по страхуванню життя;
  • o андеррайтери - формують страховий портфель;
  • o брокери страхової компанії - здійснюють посередницьку діяльність від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика; та ін.

Масштаб функцій окремого АРМ обмежений. Технічні засоби АРМ лімітують розмір БД, продуктивність ІС СД (швидкість виконання функцій управління страховою діяльністю). Оперативність управління страховою діяльністю низька в першу чергу через відсутність системи комунікацій. Ізольоване виконання завдань і функцій оперативного управління страховою діяльністю, відсутність функціональної та інформаційної інтеграції АРМ і зовнішнього середовища унеможливлюють подальший розвиток страхової діяльності із застосуванням ІС СД даної форми організації.

Локальна автоматизація окремих відділів і служб дозволяє спростити виконання тих чи інших операцій, але не надає ніякої допомоги керівництву страхової компанії для підготовки аналітичних звітів, моделювання управлінських рішень через відсутність єдиного інформаційного простору, що є основою підготовки управлінських рішень.

2. Комплекс взаємопов'язаних АРМ, що функціонують на єдиній інформаційній базі. Інформаційна система страхової діяльності підтримує функцію основної діяльності (страхування) і допоміжні функції управління (бухгалтерський облік, фінансовий аналіз, управління кадрами та ін.). Зростання масштабів діяльності страхових компаній проявляється в розширенні складу функцій управління, збільшенні чисельності співробітників, функціональної спеціалізації та інформаційної інтеграції АРМ. Зі збільшенням масштабів ІС СД необхідна уніфікація інформаційних технологій, програмних і технічних засобів обробки інформації.

Обов'язковим компонентом ІС СД стає комп'ютерна мережа, в основному ЛВС. Комп'ютерні мережі та інформаційні технології ІС СД дозволяють поліпшити характеристики інформації та інформаційних процесів, забезпечити повноту і цілісність даних для прийняття управлінських рішень, оперативність отримання та обробки даних, високий рівень надійності, достовірності та актуальності інформації та ін.

 • 3. Корпоративна інформаційна система страхової діяльності (КІС СД). Зростання масштабів діяльності і підвищення вимог до ефективності управління організацій страхового бізнесу - причини створення КІС СД, характерними рисами якої є:
  • o перехід до розподіленої обробки даних (використання комп'ютерних мереж, Інтранет, вихід в Інтернет);
  • o застосування різнорідних обчислювальних машин - сервери, робочі станції, ноутбуки (апаратна гетерогенність);
  • o інтеграція програмних засобів обробки даних на основі уніфікованих програмних інтерфейсів (програмна "многоплатформенность");
  • o розширення функцій автоматизації управління;
  • o створення і ведення інтегрованої БД - єдиного інформаційного простору для прийняття управлінських рішень;
  • o використання інтелектуальних методів вирішення завдань (статистичне прогнозування, математичне моделювання, оперативна обробка аналітичної інформації - OLAP-технології, системи штучного інтелекту та ін.).

У КІС містяться потужні мережеві ресурси (принтери, сервери друку, факс-модеми, БД, загальні додатки), доступ до яких можливий з робочих станцій. Корпоративна інформаційна система забезпечує економію фінансових коштів в страховій діяльності, підвищення інформаційної та технологічної "озброєності" кожного АРМ, підтримку мобільності фахівців страхової компанії (можливість доступу до корпоративної системи по Інтернету).

Прогрес у сфері технічних засобів обробки даних і засобів комунікацій (здешевлення технічних комплексів, нові технології WiFi, WAP і GPRS та ін.) Дозволили реалізувати:

 • o мобільне підключення переносних комп'ютерів (ноутбуків) до Інтернету / Інтранету (корпоративної мережі);
 • o підтримку приватних мереж - VPN (Virtual Private Network);
 • o передачу і прийом великих обсягів даних за допомогою мобільного телефонного зв'язку; та ін.

У КІС ІС СД входять дві системи обробки даних:

 • o OLTP (On-Line Transaction Processing) - система оперативної трансакционной обробки даних;
 • o OLAP (On-Line Analytical Processing) - система оперативної аналітичної обробки даних.

Системи OLTP ІС СД мають наступні характеристики.

 • 1. Численність користувачів страхового бізнесу.
 • 2. Трансакційний характер обробки даних. Обробка додатку розбивається на окремі транзакції. Трансакція - сукупність дій, які переказує БД з одного цілісного стану в інший. У разі виникнення збоїв або відмов виконується відкат трансакції і відновлення БД в початковий стан. Таким способом підтримується надійність і висока продуктивність обробки інформації.
 • 3. Великі обсяги зібраних, переданих, збережених і оброблюваних даних по регламентованих алгоритмам розв'язання задач.
 • 4. Жорсткий склад форм вхідний і вихідний інформації, схем документообігу.

До характеристик OLAP-систем І З СД відносяться наступні.

 • 1. Створення предметно-орієнтованих сховищ даних (Data Warehouse), багатовимірних аналітичних БД, використовуваних для багатовимірного аналізу даних ІС СД.
 • 2. Використання методів вилучення знань (обчислення статистичних підсумків, агрегування структур даних, встановлення закономірностей зв'язків даних, формування правил вироблення управлінських рішень), створення баз знань, експертних систем.
 • 3. Імітаційне моделювання управлінських рішень; та ін.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук