Розвиток ІС СД

Пропозиції в області інформаційних систем для страхового бізнесу розвиваються досить динамічно і відображають ситуацію на цьому ринку в цілому. Сучасні ІС СД характеризуються такими особливостями.

  • 1. Ефективна обробка даних в ІС СД. Ключовими чинниками успіху є якість і доступність надаваних страховиками послуг страхування, їх доступність широкому контингенту клієнтів. Значну роль у цьому відіграє ІС СД, що забезпечує інформаційну підтримку учасників страхового процесу, включаючи віддалений доступ і розподілену обробку даних при мінімальних витратах на супроводження ІС СД і адміністрування комп'ютерних мереж. Системи повинні надати усім зацікавленим особам інформацію, що відповідає вимогам повноти, своєчасності, актуальності, достовірності та показності.
  • 2. Повнота і гнучкість функціональної структури ІС СД. Повнота функціональної структури ІС СД є основою для управління. З плином часу змінюється як зміст, так і вимоги до функцій управління, ІС СД повинна забезпечувати своєчасність модифікації програм і БД. Так, функції фінансового управління - управлінський облік, аналітика і бюджетування є сьогодні обов'язковим функціональним компонентом ІС СД, у ряді ІС СД реалізовано вимоги російських і міжнародних стандартів звітності.
  • 3. Масштабованість ІС СД. Страхові компанії зацікавлені у зміцненні свого фінансово-господарського становища, розширенні числа клієнтів. Обмеженням цьому стає неефективність ІС СД.

Необхідність масштабування І З СД обумовлена:

  • o підвищенням обсягів збережених і оброблюваних даних;
  • o збільшенням числа функцій управління, зростанням їхньої складності;
  • o територіальним розподілом структурних підрозділів страхової компанії;
  • o необхідністю взаємодії підрозділів у процесі управління та ін.

Істотними обмеженнями для цих змін стають вартість і трудомісткість робіт з модернізації ІС СД. Проектні рішення, реалізовані в сучасних ІС СД, повинні підтримувати можливість зміни масштабів організаційної структури, функцій управління, даних і тим самим зберігати інвестиції в інформаційні технології управління.

4. Інтелектуальні методи підтримки рішень. У страхових компаніях все більшого значення набувають аналітичні та стратегічні процедури, наприклад застосування методики актуарних розрахунків, моделювання нормативів тарифних ставок і т.п.

Інформаційні системи страхової діяльності повинні надавати ефективний інструментарій для створення функціональних блоків ноу-хау, аналізу, моделювання, прогнозування розвитку бізнес-процесів страхової діяльності, розробки сценаріїв прийняття управлінських рішень.

5. Відкритість ІС СД. Відкритість повинна забезпечити модифікацію та розвиток системи, можливість адаптації до постійно мінливих вимог бізнес-сфери страхування.

В даний час здійснюється подальша спеціалізація програмних систем ІС СД за видами страхування (медичне страхування, "автоцивілка" і т.п.), а також комплексування функцій управління страховою діяльністю. Технологія розробки програмного забезпечення ІС СД характеризується використанням:

  • o об'єктно-орієнтованого підходу до проектування ІС СД;
  • o універсальних CASE-засобів розробки;
  • o світового досвіду, кращих зарубіжних систем, які зарекомендували себе на ринку страхування за кордоном.

Не можна виділити безумовного лідера програмних засобів І С СД (Q-Polis, Unicus, Oracle E-business Suite, ERP-системи). Практично у всіх ІС СД широко застосовуються генератори звітів (Seagate Crystal Reports Professional) для формування аналітичних звітів, здійснюється підтримка інтерфейсів БД з офісними додатками, виконується створення і обробка OLAP-кубів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >