Навігація
Головна
 
Головна arrow Право arrow Екологічне право
Наступна >
Екологічне право - Винокуров А.Ю.

Безпосередньою здачі іспиту або заліку по будь-якої навчальної дисципліни завжди передує короткий період, коли студент повинен зосередитися, систематизувати свої знання. Висловлюючись комп'ютерною мовою, він повинен "вивести інформацію з довготривалої пам'яті в оперативну", зробити її готовою до негайного і ефективного використання. Специфіка періоду підготовки до іспиту або заліку полягає в тому, що студент вже нічого не вивчає (для цього просто немає часу), він лише згадує і систематизує вивчений.

Пропонований посібник допоможе студентам у вирішенні саме цього завдання стосовно до курсу "Екологічне право".

Зміст і структура посібника відповідають вимогам Державного освітнього стандарту вищу професійної освіти.

Видання призначене студентам юридичних вузів.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ПередмоваЗагальна частина Екологічні проблеми та сучасний екологічний стан російської федерації Екологічні проблеми глобального масштабу Шляхи дозволу екологічних проблем на міжнародному рівні Сучасний екологічний стан Російської Федерації Шляхи дозволу екологічних проблем в Російській Федерації Поняття, предмет, система і принципи екологічного права Поняття екологічного права Співвідношення екологічного права з іншими галузями права Предмет і методи екологічного права Принципи екологічного права Система екологічного права Поняття і зміст екологічних правовідносин Поняття і види екологічних правовідносин Об'єкти екологічних правовідносин Суб'єкти екологічних правовідносин Еколого-правові норми Підстави виникнення, зміни та припинення екологічних правовідносин Джерела екологічного права. Система екологічного законодавства Поняття і види джерел екологічного права Конституція Російської Федерації як головне джерело екологічного права Федеральне екологічне законодавство Регіональне екологічне законодавство Правові акти органів місцевого самоврядування Акти міжнародного права Поняття екологізації законодавства Інші джерела екологічного права Роль судових актів Історія правового регулювання екологічних відносин Періодизація правового регулювання екологічних відносин Дорадянський період Радянський період Сучасний період Перспективи розвитку екологічного законодавства Право власності та інші права на природні об'єкти та ресурси Поняття і види прав на природні об'єкти та ресурси Право власності на природні об'єкти та ресурси Право постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою Право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою Оренда та інші види возмездного термінового користування природними об'єктами і ресурсами Права на умовах договору концесії та угоди про розподіл продукції Право безоплатного термінового користування Сервітут щодо природних об'єктів Поняття і зміст права природокористування Поняття права природокористування Зміст права природокористування Види природокористування Екологічні права і обов'язки громадян. Права та обов'язки екологічних об'єднань Поняття правового екологічного статусу та джерела його формування Екологічні права громадян Екологічні обов'язки громадян Права екологічних об'єднань Обов'язки екологічних об'єднань Компетенція російської федерації, суб'єктів російської федерації і муніципальних утворень у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища Поняття компетенції і повноважень у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища і необхідність їх розмежування Компетенція Російської Федерації у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища Компетенція суб'єктів Російської Федерації у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища Компетенція муніципальних утворень у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища Органи державного управління у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища Поняття і система органів державного управління у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища Міністерство природних ресурсів Російської Федерації Федеральна служба з нагляду у сфері природокористування Федеральне агентство водних ресурсів Федеральне агентство лісового господарства Федеральне агентство з надрокористування Міністерство сільського господарства Російської Федерації Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Федеральне агентство з рибальства Федеральне агентство кадастру об'єктів нерухомості Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища Федеральна служба з екологічного, технологічного і атомного нагляду Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини Функції державного управління у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища Поняття функції державного управління у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища і основні види таких функцій Нормування у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища Ліцензування у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища Сертифікація у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища Стандартизація у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища Державний облік у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища Звітність у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища Моніторинг навколишнього середовища і природних об'єктів Забезпечення прав громадян на екологічну інформацію Державна екологічна експертиза Організаційно-правові форми екологічного контролю Поняття, види, цілі і завдання екологічного контролю Державний екологічний контроль Відомчий екологічний контроль Громадський екологічний контроль Виробничий екологічний контроль Економічний механізм охорони навколишнього середовища і природокористування Поняття і структура економічного механізму охорони навколишнього середовища і природокористування Планування заходів з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Фінансування заходів у сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Ліміти у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища Плата за природокористування і негативний вплив на навколишнє середовище Економічне стимулювання раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища Підприємницька діяльність у сфері охорони навколишнього середовища Відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищі Ідеологічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища Поняття, зміст, принципи і завдання ідеологічного механізму природокористування та охорони навколишнього середовища Екологічне виховання Екологічна освіта Екологічна просвіта Професійна екологічна підготовка керівних працівників і спеціалістів Відповідальність за скоєння екологічних правопорушень Поняття і види екологічних правопорушень Дисциплінарна відповідальність Матеріальна відповідальність Адміністративна відповідальність Кримінальна відповідальністьОсоблива частина Правовий режим охорони та використання земель Основні поняття і принципи охорони та використання земель Правове регулювання охорони та використання земель Зміст державного управління у сфері охорони та використання земель Поняття і зміст охорони земель Відповідальність за порушення законодавства про охорону і використання земель Правовий режим охорони і використання надр Основні поняття Правове регулювання охорони та використання надр Зміст державного управління у сфері охорони і використання надр Вимоги до раціонального використання та охорони надр Відповідальність за порушення законодавства про охорону і використання надр Правовий режим охорони та використання водних об'єктів Основні поняття Правове регулювання охорони та використання водних об'єктів Зміст державного управління у сфері охорони та використання водних об'єктів Вимоги до охорони водних об'єктів Відповідальність за порушення законодавства про охорону і використання водних об'єктів Правовий режим охорони і використання лісів Основні поняття Правове регулювання охорони та використання лісів Зміст державного управління у сфері охорони і використання лісів Вимоги до охорони і захисту лісів Відповідальність за порушення законодавства про охорону і використання лісів Правовий режим охорони і використання об'єктів тваринного світу Основні поняття Правове регулювання охорони та використання об'єктів тваринного світу Зміст державного управління у сфері охорони та використання об'єктів тваринного світу Вимоги до охорони об'єктів тваринного світу та середовища їх проживання Відповідальність за порушення законодавства про охорону і використання об'єктів тваринного світу Правовий режим особливо охоронюваних природних територій Основні поняття Правове регулювання режиму особливо охоронюваних природних територій Зміст державного управління в галузі організації та функціонування особливо охоронюваних природних територій Вимоги до режиму деяких особливо охоронюваних природних територій Відповідальність за порушення законодавства про особливо охоронюваних природних територіях Правова охорона атмосферного повітря Основні поняття Правове регулювання охорони атмосферного повітря Зміст державного управління у сфері охорони атмосферного повітря Вимоги до охорони атмосферного повітря Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря Правові заходи охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності Загальні вимоги з охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності Вимоги з охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та виведенні з експлуатації будинків, будівель, споруд та інших об'єктів Вимоги з охорони навколишнього середовища стосовно до окремих галузей господарської та іншої діяльності Вимоги з охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції міських і сільських поселень Відповідальність за порушення вимог в області охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності Правовий режим зон надзвичайної ситуації та зон екологічного лиха Поняття зони екологічного лиха Поняття зони надзвичайної ситуаціїСпеціальна частина Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища Поняття та принципи міжнародно-правової охорони навколишнього середовища Напрямки міжнародно-правового співробітництва у сфері охорони навколишнього середовища Правова охорона навколишнього середовища в зарубіжних країнах Правова охорона навколишнього середовища в країнах СНД Правова охорона навколишнього середовища в країнах Східної та Центральної Європи Правова охорона навколишнього середовища в економічно розвинених країнах
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук