МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

Історико-філософська методологія включає в себе поєднання ряду методів, вироблених в європейській науці в XIX- XX ст. Ми постараємося максимально коротко і ясно узагальнити їх в декількох тезах.

Оскільки мова йде про історії філософії, важливими є методи, розроблені в історичних науках. Йдеться про критичний порівняльному аналізі історичних фактів, про проясненні специфіки історичних умов виникнення тієї чи іншої школи, того чи іншого філософського тексту і філософської проблеми.

Філософія виражається в вербальної формі, що вимагає застосування методів, вироблених в рамках філології, зокрема, літературознавства: це елементи текстологічного аналізу, зіставлення джерел літературного впливу, критичне прояснення семантики філософських понять, їх походження, їх зв'язку з природною мовою і т.д.

Нарешті, оскільки мова йде про історію філософії , необхідним виявляється герменевтичний метод (тлумачення і реконструкція смислів, що містяться в дійшли до нас фрагментах і текстах), що дозволяє досліднику зробити своєрідне "археологічне відкриття" доктрин попередніх епох, а також методи філософської компаративістики, що дають можливість зіставляти різні філософські вчення не за випадковими ознаками і атрибутами, які можуть збігатися або суперечити один одному, але по істотних рис піднімаються про блем. При цьому і герменевтичний, і компаративістський підходи не повинні суперечити принципу історизму, тобто прагненню угледіти в філософському зверненні до універсальної і загальної тематики її історична своєрідність.

ІСТОРИЧНІ РАМКИ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Античність (від лат. Antiquitas - древності ") - початковий період в історії європейської філософської думки, що зробив визначальний вплив на наступні епохи. Під античною філософією розуміють філософські доктрини давньої Еллади і Риму.

Мовами античної філософії були давньогрецький і латинь. Звичайно, до числа античних філософів належали не тільки елліни і римляни. Однак Зенон Кітіона, Нуменій з Апамеи, Ямвліх Халкидский і інші "варварські" за походженням мислителі, які представляли переважно Сирію і Фінікію, були виховані в рамках античної культури і писали грецькою.

З хронологічної точки зору початком античної філософії є діяльність Фалеса Мілетського (рубіж VII-VI ст. До н.е.) , який вважається першим мислителем, міркувати про початок сущого не в рамках міфологічної картини світу. Кінець античної філософії, в свою чергу, виходить за рамки Античності як історичної епохи, так як афінська Академія, де викладали язичники-неплатників, була закрита імператором Юстиніаном I тільки в 529 р н.е. Однак і після цього ще кілька століть ідеї античної філософії продовжували чинити певний вплив на середньовічних мислителів (як християнських, так і арабо-мусульманських і єврейських). Останньою спробою повномасштабного відродження античної філософії стає трактат "Закони", створений Г. Пліфон в першій половині XV ст.

Антична філософія в строгому сенсі слова охоплює одинадцять століть - від Фалеса до імператора Юстиніана. Традиційно в ній виділяють чотири періоди:

  • 1) досократичній (VII-V ст. До н.е.);
  • 2) класичний (V-IV ст. До н.е.);
  • 3) період еллінізму (кінець IV - кінець I ст. До н.е.);
  • 4) пізньоантичний (I-VI ст. Н.е.).

Наш підручник в цілому слід цієї періодизації історії античної філософії. При цьому ми свідомо приділяємо особливу увагу навчань Сократа, Платона і Аристотеля, відводячи кожному з них по окремому розділі, оскільки вони мали визначальний вплив на розвиток пізнішої європейської думки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >