ЗАМКНЕНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ

Електроприводи постійного струму

Вибір функціональної схеми електроприводу більшості виробничих механізмів визначається характером навантаження. Найбільш важкі перевантаження, які можуть привести до поломки механічних частин обладнання, виникають у тих машин і механізмів, для яких можлива робота на упор при нормальному перебігу технологічного процесу. В цьому випадку необхідно забезпечити автоматичне обмеження моменту двигуна на допустимому рівні. Для електродвигуна постійного струму обмеження моменту здійснюється шляхом обмеження струму якоря

(6.1)

де - максимально допустимий момент виробничого механізму, який визначається його механічною міцністю; с - коефіцієнт електромагнітного моменту.

Обмеження струму необхідно також для захисту двигуна і перетворювача від перевантажень в перехідних режимах. Максимальний струм якоря двигуна слід обмежити на рівні

(6.2)

де - коефіцієнт допустимого перевантаження двигуна але току.

Для деяких виробничих механізмів необхідно обмежувати на допустимому рівні прискорення робочих органів в перехідних режимах, в цьому випадку максимальний струм якоря двигуна визначається умовою

(6.3)

де - еквівалентний момент інерції електроприводу, кг ∙ м2; момент статичного навантаження на валу двигуна, Н • м.

Таким чином, струм двигуна визначається припустимим навантаженням механізму за умовами його механічної міцності, допустимої перевантаженням двигуна по струму і допустимим прискоренням переміщення робочого органу виробничого механізму. Обраний з умов (6.1), (6.2) і (6.3) найменше значення струму в подальшому будемо називати допустимим стопорним струмом і позначати

В автоматизованих електроприводах обмеження струму двигуна здійснюється шляхом створення спеціальних електромеханічних характеристик електроприводу. Характеристики повинні забезпечувати необхідну точність підтримки кутової швидкості при робочих навантаженнях і обмеження струму на допустимому рівні при збільшенні навантаження понад установлений значення. Ідеальна характеристика з обмеженням струму показана на рис. 6.1, крива 1.

Електромеханічні характеристики з обмеженням струму

Мал. 6.1. Електромеханічні характеристики з обмеженням струму

Реальна електромеханічна характеристика внаслідок обмеженого коефіцієнта посилення контуру регулювання струму представлена па рис. I, крива 2.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >