Навігація
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ІННОВАЦІЙ

Під життєвим циклом інноваційного продукту розуміється тривалість його існування від моменту обґрунтування необхідності виробництва даного продукту і проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, пов'язаних зі створенням продукту, аж до моменту зняття з експлуатації останнього екземпляра внаслідок морального або фізичного зносу, а також завершення робіт по утилізації продукту.

Життєвий цикл продукту характеризується тимчасовими і економічними параметрами. Найважливішими з них є економічні параметри, які характеризуються об'ємними, витратними та якісними показниками. Вони знаходяться в тісному взаємозв'язку. Для отримання необхідної якості продукту потрібно раціональний обсяг робіт по обгрунтуванню, науковим дослідженням, розробці та підготовці до виробництва. До об'ємних параметрів належать також тривалості випуску і експлуатації продукту. Параметри якості продукції, робіт і послуг та обсяг їх виробництва формують витрати економічного життєвого циклу продукту.

Структура життєвого циклу продукту впливає на витрати. Наприклад, виключення зі структури циклу етапу проведення одного з видів підготовки виробництва значно здорожує витрати на виготовлення продукту.

При цьому зв'язок між тимчасовими і витратними параметрами не є однозначною: в одних випадках подовження циклу призводить до збільшення загальних витрат, в інших - навпаки, наприклад більш ретельне опрацювання НДДКР по виробу може дати значну економію у виробництві і експлуатації.

Елементи життєвого циклу продукту - структура, тривалість, обсяг, якість - визначають один з його найважливіших параметрів - витрати. Продукція, роботи і послуги, будучи метою виробничого процесу, одночасно як його результат втілюють витрати всіх елементів життєвого циклу. Зміст основних параметрів життєвого циклу продукції наведено в таблиці 1.3.

Життєвий цикл продукту може бути:

 • • повним - характеризується повною структурою видів робіт і їх тривалістю, включаючи межціклових очікування;
 • • неповним - відрізняється від повного по тимчасовому параметру (за структурою стадій) і об'ємному параметру (кількістю продукції або обсягу робіт (послуг);
 • • приватним - характеризується показниками окремої стадії життєвого циклу, наприклад розробки, виготовлення, експлуатації, утилізації.

Відповідно повноті життєвого циклу продукції визначаються і витрати на його реалізацію.

При визначенні витрат за стадіями життєвого циклу нового продукту необхідно враховувати:

 • • повноту розрахунку, тобто облік витрат по всіх стадіях життєвого циклу;
 • • облік всіх споживаних ресурсів;

Таблиця 1.3

Зміст основних параметрів життєвого циклу продукції

структурні

стадії

життєвого

циклу

Основні параметри життєвого циклу

тимчасові (тривалість)

об'ємні

якісні

витратні

початок

закінчення

Дослідження і розробка

Момент обґрунтування проведення НДР по конкретної продукції

Акт про здачу дослідного зразка замовнику

Загальні обсяги робіт, в тому числі на НДР і ДКР

Відповідність показників якості та надійності кращих здобутків науки і техніки або конкуруючим зразкам

Сумарні витрати на НДР, конструкторську і технологічну підготовку виробництва

Виготовлений

ня

Отримання технічної документації але даної номенклатурної одиниці продукції

Відвантаження останнього вироби (партії) знятої з виробництва продукції

Обсяги випуску (в натуральних одиницях) по роках і в цілому за життєвий цикл виробництва

Забезпечення проектних (функціонально необхідних) якісних параметрів у виробництві. Підтримка високого технічного рівня виробів у виробництві

Сумарні витрати на життєвий цикл продукції: підготовка виробництва, виготовлення продукції, підтримання якості виробів і рівня виробництва

Реалізація

відвантаження

споживачеві

першого

примірника

продукту

або іншого

результату

виробництва

Поставка споживачеві останнього примірника (партії) товару

Транспортно-заготівельні витрати з доставки продукції споживачеві

Забезпечення збереження продукції

Сумарні експлуатаційні витрати з доставки продукції споживачеві, включаючи цільове придбання транспортних засобів, витрати на утримання торгової фірми виробника, маркетингові дослідження

експлуатація

Отримання споживачем першого примірника (партії) продукції

зняття

з експлуатації останнього екземпляра конкретного виду продукції

Кількість продукції, введеної в експлуатацію за життєвий цикл виробництва та обігу в розрізі основних сфер споживання

Максимальне використання експлуатаційних властивостей і підтримання їх на оптимальному рівні

Сумарні витрати за життєвий цикл продукції на підготовку до експлуатації, утримання і експлуатацію, відновлення і поліпшення експлуатаційних (споживчих) властивостей

Утилізація

Момент списання першого примірника продукції з експлуатації

Термін здачі залишкових ресурсів останнього екземпляра продукції в якості вихідної сировини, ремонтного фонду, вторинного споживання або захоронення відходів

Кількість продукції, утилізованої для здачі в металобрухт (захоронення відходів), для використання в якості ремонтного фонду та вихідної сировини у вигляді передачі для вторинної експлуатації

Відповідність організаціоннотехніческого рівня виробництва робіт сучасних досягнень науки і техніки

Сумарні витрати на виконання робіт з утилізації продукції

 • • використання єдиної методології визначення етапів циклу і єдиної класифікації складу і змісту витрат;
 • • використання методів розрахунку витрат, відповідних стадіях життєвого циклу.

За стадіями життєвого циклу продукції збільшено включаються такі витрати.

 • 1. Дослідження і розробка продукції - витрати па наукові дослідження і розробку нововведень, які включають витрати:
  • • на дослідження і доопрацювання задуму;
  • • на розробку проектної, конструкторської та робочої документації дослідного зразка або партії;
  • • на розробку робочої конструкторської документації для виготовлення продукції;
  • • на виготовлення та випробування дослідного зразка (партії).
 • 2. Виготовлення продукції - витрати на підготовку і освоєння, а також серійне виробництво продукції, підтримання технічного рівня і якості серійно освоєної продукції.
 • 3. Реалізація продукції - витрати на тару і транспортні операції, пов'язані з доставкою готової продукції до місця споживання, забезпечення її збереження і експлуатаційних характеристик при транспортуванні і реалізації.
 • 4. Експлуатація (використання) продукції - витрати на придбання, монтаж, підготовку продукції і кадрів до експлуатації продукції, поточні експлуатаційні витрати, витрати на ремонт і обслуговування.
 • 5. Утилізація продукції - витрати на дослідження, виготовлення засобів утилізації, транспортні витрати, спеціальні контейнери, тару та інші витрати, пов'язані з утилізацією.

Величина витрат за стадіями життєвого циклу залежить від характеру продукції, її технічної складності та новизни. Принципово нова, технічно складна і наукомістка продукція вимагає більшої величини витрат на наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи. Витрати на цих стадіях життєвого циклу по такої продукції можуть у багато разів перевищувати всі інші витрати життєвого циклу продукту.

Необхідно відзначити, що визначення витрат за стадіями життєвого циклу має деякі особливості. На стадії "Дослідження і розробка продукції" витрати визначаються по етапах робіт. На етапі виконання науково-дослідних робіт витрати встановлюють як лімітні, які представляють собою орієнтовну кордон, яка визначається конкурентоспроможною ціною. При виконанні технічного завдання на розробку продукції точність визначення сумарних витрат збільшується. Конкретизуються витрати на ОКР і витрати на підготовку виробництва. Лімітні витрати у виробництві доповнюються розрахунками питомих показників трудомісткості і матеріаломісткості. На етапі створення і випробування дослідного зразка (партії) продукту використовується такий ступінь деталізації витрат ресурсів, яка дозволяє прийняти їх в якості укрупнених планових норм і нормативів на стадії виготовлення продукції.

На стадії "Виготовлення продукції" точність визначення витрат залежить від масштабу її виробництва - чим він більший, тим точніші норми і нормативи розраховуються і використовуються для визначення витрат.

Витрати на стадії "Реалізація продукції" залежать від конструктивних особливостей продукції, умов її транспортування, зберігання і реалізації. Малогабаритна, проста по конструкції продукція, виконана з матеріалу, що не потребує особливих умов транспортування і зберігання, вимагає менших витрат, і навпаки. Однак при виробництві будь-якої продукції, робіт і послуг до витрат па стадії "Реалізація продукції" включають витрати на маркетингові дослідження, які залежать від стратегії підприємства на ринку.

На стадії "Експлуатація (використання) продукції" визначають витрати на підготовку до експлуатації, включаючи підготовку обладнання і робочих кадрів, витрати на утримання і експлуатацію продукції, витрати на її ремонт і модернізацію. З огляду на термін експлуатації продукції, визначають ступінь деталізації і точності норм і нормативів, на підставі яких визначають витрати на даній стадії.

Витрати на стадії "Утилізація продукції" залежать від характеру продукції, ступеня шкідливого впливу продукції, що підлягає утилізації, на навколишнє середовище. Так, продукція, яка є джерелом радіоактивного забруднення, яка містить пари ртуті та інших шкідливих для людини і природи речовин, вимагає при утилізації дотримання норм безпеки та охорони навколишнього середовища. Витрати при утилізації такої продукції можуть бути дуже великими. Вони компенсуються фірмою-ізгоговітелем і закладаються в ціну продукції або включаються в експлуатаційні витрати підприємства, що використовує продукцію. У всіх випадках витрати по утилізації продукції знижуються на вартість використовуваних залишкових ресурсів утилізованої продукції: загального брухту, брухту дорогоцінних металів, вузлів, деталей та інших компонентів, відновлення елементів для вторинного використання, використання зі зниженими потребами в експлуатаційних властивостях [58].

Визначення витрат за стадіями життєвого циклу продукту характеризується великою кількістю чинників, що впливають на формування витрат: складність продукції, вимоги до забезпечення певної якості продукції, характер виробництва продукції, вимоги дотримання умов транспортування, експлуатації і утилізації.

Велика розмаїтість впливу факторів на показник сумарних витрат обумовлює множинність способів їх розрахунку на різних стадіях життєвого циклу продукції, а також необхідність використання численних методів визначення окремих елементів витрат.

Сукупність методів розрахунку окремих елементів витрат, як правило, об'єднують в чотири групи.

 • 1. Евристичні методи: метод експертних оцінок (призначення вагових характеристик, послідовних порівнянь, попарного зважування), метод моделювання, метод переваг, метод розстановки пріоритетів, бальний метод.
 • 2. Математично-статистичні методи, що моделюють одно- і багатофакторні залежності між витратами і технічними (якісними і кількісними) показниками на основі фактичного статистичного матеріалу по продукції та її складових частин: кореляційне моделювання, методи питомих показників, коригувальних коефіцієнтів, елементо-коефіцієнтів, оцінки подетальних виробничих витрат, скороченого калькулювання.
 • 3. Системні методи, що моделюють залежності витратних і техніко-економічних показників на основі ітераційного наближення проектованих показників до нормативно-розрахунковим, встановленим для типових або подібних продуктів (процесів), багатофакторні моделі, що враховують вплив факторів, які не перебувають між собою в тісному взаємозв'язку: методи імітаційного моделювання, розмірних коефіцієнтів і т.п.
 • 4. Методи технічного нормування, розрахунково-аналітичні методи, методи калькулювання, засновані на розрахунку подетальних (післяопераційних) витратних норм і нормативів (нормативних співвідношень) сировини і матеріалів, покупних комплектуючих деталей, вузлів та інших складових елементів продукції, трудомісткості, собівартості, а також інших видів витрат.

Методи розрахунку витрат мають обмеження по можливості їх використання і ступеня точності.

На стадії досліджень і розробки продукції використовуються методи розрахунку витрат 1-й і 2-ї груп.

Необхідно відзначити, що в процесі управління велике значення має оцінка витрат на виготовлення нової інноваційної продукції, яка ґрунтується на зіставленні прибутку від майбутніх продажів з сучасними і майбутніми інвестиціями. Таким чином, оцінка собівартості майбутніх виробів необхідна для обґрунтування доцільності їх розробки і освоєння. Причому чим раніше проведена оцінка, тим менше ризик вкладень в неефективні інноваційні проекти. На стадії обґрунтування і проектування нового виробу закладаються конкурентоспроможність і ефективність майбутнього товару. Тому в процесі виробництва можна лише посилити (послабити) характеристики, закладені в початковому проекті.

Для оцінки собівартості майбутнього товару перш за все необхідно визначити сукупність визначальних його чинників (рис. 1.12).

Макроекономічні чинники визначаються взаємозв'язками підприємства з економічною системою і проявляються через рівень цін на матеріали, комплектуючі елементи і інші матеріальні ресурси, необхідні для виробництва (ставки по кредитах, нормативи відрахувань на страхування, що діє система обліку витрат і ін.). Підприємство не може впливати на ці фактори, а прогноз темпів інфляції і величини банківських ставок досить складний і, як правило, ненадійний. Тому при оцінці собівартості майбутнього товару доцільно вважати, що вплив макрофакторов буде незмінним, тобто виходити зі сформованого рівня цін.

Класифікація факторів, що визначають собівартість вироби

Мал. 1.12. Класифікація факторів, що визначають собівартість вироби

Технічний рівень вироби - це сукупність характеристик, що визначають якість виконання ним своїх функцій. Наприклад, для автомобіля такими характеристиками служать потужність двигуна, надійність, вантажопідйомність (для вантажних автомобілів), витрата палива і ін.

Показники технічного рівня мають найважливіше значення для визначення витрат на інноваційний продукт.

Саме з їх оцінки починається життєвий цикл вироби, потім маркетинг ринку показує рівень вимог споживачів, політику конкурентів, після чого розробляються технічні умови па виріб. У технічних умовах (ТУ) фіксуються вимоги до нового виробу, які повинні забезпечити розробники, для них, в заспіваю чергу, затверджується технічне завдання (ТЗ).

Якість розробки впливає на витрати, необхідні для виготовлення виробу певного технічного рівня. Головним показником якості розробки є технологічність конструкції. Чим більше оригінальних виробів, деталей містить розробка, тим нижче її технологічність, і чим більш досконалі процеси використовуються у виробництві, тим вона вища. Розробка завершується приймально випробуваннями, і замовник (тобто виробництво) отримує документацію на виріб, в якій наявність помилок повинно бути мінімізовано, тому що чим їх менше, тим менше витрати, викликані цими помилками, а саме, втрати в шлюб, витрати па зміни технічної документації і т.п. [58].

Умови виробництва з позицій рівня витрат виражаються об'ємом виробництва, прогресивністю техніки, технології та організації виробництва, якістю менеджменту і ін., При цьому обсяг виробництва залежить від попиту, місткості ринку, політики конкурентів.

Визначення та нормування витрат на всіх стадіях життєвого циклу продукту необхідно для управління ними з метою їх стабілізації і систематичного зниження. Без визначення і нормування витрати на всіх стадіях життєвого циклу носять стихійний характер, не піддаються процедурам управління і мають тенденцію до зростання, що знижує витрати. Постійне порівняння фактичних витрат з їх нормативною величиною дозволяє розкрити резерви їх зниження, економічну конкурентоспроможність продукції. Управління витратами без їх нормування неможливо. Нормативна база використовується при прогнозуванні і плануванні витрат, організації та регулювання виробничого процесу, оплату і стимулювання купа, обліку та аналізі.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук