Навігація
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ

Крім розглянутих вище методів і моделей, в прогнозуванні існує безліч інших підходів до отримання прогнозу розвитку соціально-економічних і науково-технічних систем. В основі цих підходів лежать різні математичні теорії і методи, наприклад теорія ігор, теорія катастроф, теорія розпізнавання образів, методи лінійного і опуклого програмування та ін.

Розглянуті в даному підпункті моделі можуть бути використані в прогнозуванні інноваційних процесів як самостійно, так і в комплексі з іншими моделями. При розробці прогнозів можуть використовуватися також експертні методи.

Оптимізаційні моделі. Суть оптимізаційного моделювання полягає в знаходженні оптимального шляху розвитку об'єкта за допомогою деякого набору керуючих впливів. Таким чином, тут ми маємо справу з нормативним прогнозуванням.

Поняття оптимального шляху розвитку передбачає наявність критерію оптимальності. В даному виді моделей цей критерій називається цільовою функцією U. Як правило, завдання полягає в максимізації або мінімізації значення цільової функції при природних обмеженнях, що накладаються на дії (фактори). Формально це можна відобразити наступним записом:

де - керуючі впливи (фактори), що впливають па цільову функцію U; М - безліч допустимих значень факторів.

Найчастіше при розробці оптимізаційних моделей використовують математичний апарат лінійного і опуклого програмування. Він досить добре розроблений і успішно використовується при вирішенні відповідного класу задач.

Типовою завданням оптимізаційного прогнозування є завдання оптимального розподілу ресурсів при вирішенні будь-якої соціально-економічної проблеми. Причому це завдання може бути представлена в двох видах:

  • • досягнення максимального соціально-економічного ефекту при обмеженнях на витрачання ресурсів;
  • • мінімізація витрат за умови досягнення прийнятного результату.

Одним з недоліків оптимізаційних моделей є проблематичність їх розробки для прогнозування поведінки складних систем, оскільки тут для оцінки ефективності використовується не один критерій, а цілий комплекс критеріїв.

Імітаційні моделі. Ці види моделей розробляються для складних багатокритеріальних систем. Їх суть полягає в імітації структури реальної системи і її розвитку в часі в залежності від імітованих зовнішніх впливів.

До особливостей імітаційних моделей можна віднести:

  • • можливість багаторазового проведення випробувань на моделі;
  • • можливість діалогу з користувачем;
  • • Багатокритеріальність системи оцінки результатів на кожному кроці імітації;
  • • можливість налаштування і вдосконалення моделі в процесі її експлуатації.

Найчастіше імітаційні моделі використовуються для розробки і порівняння різних стратегій діяльності в умовах певної соціально-економічного середовища. Наприклад, це може бути модель процесу реалізації інноваційної ідеї.

Ігрові моделі. Ігрові моделі в значній мірі можна вважати різновидом імітаційних моделей. Вони відрізняються від останніх більшим ступенем невизначеності і наявністю декількох систем, інтереси яких перетинаються.

Ігрові моделі базуються на теорії ігор.

Для кожного гравця, який представляє певну соціально-економічну підсистему, розробляються правила гри. Спираючись на ці правила, гравець виробляє певну стратегію, яка спрямована на досягнення ним поставленої мети. Метою зазвичай є або максимальний виграш, або мінімальні втрати. При цьому треба намагатися передбачити стратегію інших гравців і враховувати її при розробці своєї стратегії.

Метою ігрових моделей є дослідження можливості досягти рівноваги всієї системи, тобто такого її стану, яке було б прийнятним для всіх гравців (підсистем). А це передбачає розробку оптимальних правил гри для її учасників.

Прикладами завдань, що вирішуються за допомогою ігрових моделей, можуть служити:

  • • конкурентна боротьба підприємств;
  • • міжнародне економічне співробітництво (імпортно-експортні правила);
  • • відпрацювання податкової системи (держава - платник податків).
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук