Навігація
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ТЕХНІКИ

Підготовка виробництва до випуску нової техніки носить комплексний характер [29]. Цей процес можна наочно представити на рис. 5.3.

Підготовка виробництва нової техніки:

Мал. 5.3. Підготовка виробництва нової техніки:

НДР і ДКР - науково-дослідна і дослідно-конструкторських робіт; КПП і ТПП - конструкторська і технологічна підготовка виробництва; ОП - дослідне виробництво; ОСП - освоєння промислового виробництва; ОЕСПП - організаційно-економічна і соціальна підготовка виробництва; Пропп - програмне забезпечення підготовки виробництва; ППІ - проведення приймальних випробувань

Управління підготовкою виробництва входить в обов'язки функціональних менеджерів. Підготовка виробництва ділиться на внутрішню і зовнішню.

Зовнішню підготовку здійснюють проектні та науково-дослідні інститути, конструкторські бюро та інші організації.

Внутрішня підготовка проводиться безпосередньо на підприємстві. Створення нових конструкцій базується на результатах аналізу попиту на нову техніку, в яких сформульовані вимоги споживачів до технічних параметрів вироби, їх економічності.

Розробка конструкції виробу складається з наступних етапів:

 • • виконання необхідних розрахунків;
 • • експериментальні роботи;
 • • проектування, конструювання;
 • • виготовлення дослідних зразків;
 • • коригування конструкторської документації за результатами складання приймальній комісії досвідченого зразка (партії), настановної серії, головний (контрольної) серії.

Після цього розробляється технологія виробництва:

 • • створення документації на технологічні процеси;
 • • проектування і виготовлення спеціального технологічного устаткування і оснащення.

Наступним етапом є постановка нової техніки на виробництво:

 • • поставка;
 • • монтаж;
 • • налагодження засобів технічного оснащення виробництва;
 • • приймальні випробування серійної та масової продукції.

Кожна стадія підготовки складається з наступних робіт:

 • • науково-дослідні (теоретичні та експериментальні);
 • • розрахункові;
 • • проектні;
 • • економічні.

Підготовка виробництва визначається такими факторами, як новизна, складність, тип виробництва, частота оновлення продукції.

Конструкторська підготовка виробництва включає процеси формування комплексу інженерно-технічних рішень по об'єктах виробництва, які забезпечують готовність виробництва до оперативного освоєння і стабільному випуску нових виробів. Конструкторська підготовка виробництва складається з наступних елементів:

 • • інженерного прогнозування;
 • • параметричної оптимізації об'єктів виробництва;
 • • дослідно-конструкторських робіт з використанням ФВА;
 • • забезпечення виробничої, експлуатаційної технологічності конструкції виробу.

Для оцінки технологічності конструкції застосовуються такі показники:

 • • трудомісткість виготовлення виробу, яка вимірюється в нормо-годинах;
 • • питома матеріаломісткість вироби, що визначається як відношення витрат матеріалу на один виріб до величини корисного ефекту.

Ці показники порівнюються з встановленими стандартами. Організація розробки та контроль якості нового виробу проводиться за схемою, зображеної на рис. 5.4.

При виконанні конструювання за допомогою комп'ютера поділяють на чотири етапи:

 • • пошук принципових рішень;
 • • розробка ескізного варіанту конструкції;
 • • уточнення та доопрацювання конструкції;
 • • розробка робочих креслень.

Схема організації розробки та контролю якості нового виробу

Мал. 5.4. Схема організації розробки та контролю якості нового виробу

Технологічна підготовка виробництва являє собою сукупність заходів щодо забезпечення технологічної готовності виробництва. Технологічна готовність виробництва означає наявність повних комплектів конструкторської та технологічної документації, технологічного оснащення для випуску запланованого обсягу продукції з урахуванням встановлених техніко-економічних показників. Менеджер забезпечує узгодженість в роботі конструкторів і технологів. Це важливо для забезпечення високого рівня стандартизації, уніфікації технологічних процесів та їх елементів, зниження трудомісткості і скорочення термінів підготовки виробництва.

Технологічні процеси діляться на типові і перспективні.

Для типового технологічного процесу характерно єдність змісту і послідовність більшості технологічних операцій та переходів для групи виробів із загальними конструкторськими принципами.

Перспективний технологічний процес передбачає випередження або відповідність прогресивному світовому рівню розвитку технології виробництва.

Управління проектуванням технологічного процесу здійснюється на основі маршрутних і операційних технологічних процесів.

Маршрутний технологічний процес оформляється маршрутною картою, в якій встановлюється перелік і послідовність технологічних операцій, тип обладнання, на якому ці операції будуть виконуватися; застосовується оснащення; укрупненная норма часу без вказівки переходів і режимів обробки.

Операційний технологічний процес є більш детальним. Він деталізує технологію обробки і збірки до переходів і режимів обробки. Тут оформляються операційні карти технологічних процесів.

Перша партія нових машин виготовляється на базі маршрутного технологічного процесу. Технологічний процес перевіряється і уточнюється, проектується майбутня оснащення і орієнтовно визначається потреба в робочій силі, обладнанні і т.п. На основі маршрутного технологічного процесу виготовляється і збирається дослідний зразок вироби, який пред'являється приймальній комісії. Дослідний зразок може бути також продемонстрований на спеціальних виставках, з тим щоб виявити споживачів нової техніки і сформувати портфель замовлень. Менеджер спільно з технологами може брати участь в розробці методів технічного контролю, так як в будь-якої конструкції машин є деталі, що вимагають перевірки їх якості в процесах виготовлення та випробування.

Для організації технологічної підготовки виробництва (ТПП) формується або вдосконалюється організаційна структура служб технологічної підготовки, визначаються її взаємозв'язку і взаємини з іншими службами, відповідальні виконавці, їх обов'язки і завдання.

Організаційна структура повинна відповідати наступним вимогам:

 • • раціональний розподіл функцій між службами ТПП;
 • • чітка організація документообігу;
 • • можливість швидкого реагування на рішення нових завдань;
 • • виключення дублювання функцій.

ТПП здійснюється за планом, в якому міститься наступна інформація:

 • • склад, обсяг і терміни робіт;
 • • розподіл робіт за технологічними підрозділам і виробничим службам;
 • • план раціональної організації робіт, що враховує можливість скорочення термінів.

При плануванні ТПП враховуються тип виробництва, програма і номенклатура продукції, що випускається, складність виробів; наявність відповідних технологічних процесів, технологічного устаткування, оснащення, технічного рівня виробництва і управління. Контроль за ходом ТПП передбачає виявлення відхилень, встановлення їх причин і прийняття оперативних управлінських рішень по нормалізації процесу підготовки виробництва. Документація ТПП включає технічне завдання, технічний проект, коли приймаються принципові технічні та організаційні рішення, які є основою для робочого проекту. За обгрунтованість технологічних параметрів і якість продукції, що встановлюються в технологічній документації, відповідає головний технолог [29].

Таким чином, створення нового продукту - складний і багатогранний процес. Він тісно пов'язаний з наукою і виробництвом. Від рівня організації підготовки виробництва, від швидкості і точності виконання всіх необхідних робіт залежить тривалість шляху від наукових і технічних розробок до повного освоєння випуску нового продукту. Висока якість і завершеність робіт на всіх стадіях забезпечують досягнення запроектованих техніко-економічних показників.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук