РОЗДІЛ II. ІСТОРИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поява професій в історичному контексті

Вивчивши матеріал даної глави, студент повинен:

знати

  • • історичні етапи формування професій;
  • • основні тенденції професіоналізації праці на різних етапах цивілізації:
  • • особливості професійного поділу праці в історії розвитку економіки і суспільства;

вміти

  • • визначати панівні професії, відповідні конкретній історичній епосі;
  • • класифікувати історичні типи поділу праці за соціальними і економічними фактами суспільного життя;

володіти

  • • навичками роботи з історичними науковими джерелами з метою отримання різнобічної інформації про особливості становлення професій в різні епохи;
  • • основними поняттями і категоріями з історії соціології професій;
  • • основними соціологічними підходами до інтерпретації проблем професійної праці в історії.

Про те, яким чином відбувався розвиток і поширення трудової діяльності, свідчить безліч продуктів праці. За ним вчені відновлюють специфічні риси поділу праці тієї чи іншої епохи. Формування переваг професійної діяльності спочатку визначалося головним чином тими природними умовами, в яких існувала людська спільність, а вона, швидше за все, диктувала вузьке коло потреб, властивих першим представникам людського роду. Але в міру того як соціальні форми взаємодії все більше поширювалися і починали панувати в суспільстві людей, соціальні принципи існування, а разом з ними і потреби, починали активно розвиватися. Для відтворення соціального порядку та забезпечення тепер уже не тільки біологічних потреб необхідним виявилося розвиток праці, який повинен був збагатитися різноманітністю видів діяльності. Так поступово, але неминуче з ходом розвитку людської цивілізації почали виникати професії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >