ВВЕДЕННЯ В ІНФОРМАТИКУ

Після вивчення глави 1 бакалавр повинен:

знати

  • • основні поняття інформатики та інформаційних технологій;
  • • основні заходи інформації;
  • • найбільш поширені інформаційні системи і технології;
  • • апаратний склад, організацію цифрової інформації і її зберігання;

вміти

• правильно вибрати кількісну міру інформації;

володіти

• понятійним апаратом в області інформатики та інформаційних технологій.

Що таке інформатика

Про походження терміна "інформатика"

Термін informatique вперше був використаний французькими фахівцями в 1960-і рр. для визначення комплексу завдань, пов'язаних із застосуванням ЕОМ для перетворення і зберігання інформації. Він утворений шляхом злиття двох слів - "informatione" (інформація) і "avtomatique" (автоматика) - і набув поширення в Росії, країнах СНД і Західної Європи. Для найменування наукового напрямку і навчальної дисципліни, які вивчають процеси обробки, зберігання та передачі інформації за допомогою комп'ютерів і телекомунікаційних систем, в США, Канаді та деяких латиноамериканських країнах використовується термін "computer science" (комп'ютерна наука). Тим самим підкреслюється "комп'ютерна орієнтація" предметної області цих дисциплін [13].

У нашій країні термін "інформатика" утвердився з 1983 р після створення Відділення інформатики, обчислювальної техніки та автоматизації АН СРСР. Інформатика трактувалася як комплексна наукова й інженерна дисципліна, що вивчає всі аспекти розробки, проектування, створення, оцінки, функціонування заснованих на ЕОМ систем переробки інформації, їх застосування і впливу на різні галузі соціальної практики. До цього часу синонімом інформатики служив термін "кібернетика". Кібернетика як наука про загальні принципи управління в технічних, біологічних, соціальних та інших системах утворює самостійний науковий напрям, що становить лише частину інформатики [12].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >