ПРО ПОНЯТТЯ "ІНФОРМАТИКА"

Відомо безліч визначень цього поняття, що обумовлено широким спектром її можливостей, функцій, засобів, методів, сфер додатка. Наведемо деякі з них:

  • • інформатика - наука, що вивчає всі аспекти отримання, зберігання, перетворення, передачі і використання інформації [10];
  • • інформатика - наука, що вивчає структуру і властивості інформації, а також питання, пов'язані з її збиранням, зберіганням, пошуком, передачею, перетворенням, поширенням і використанням в різних сферах людської діяльності [3];
  • • інформатика - область людської діяльності, пов'язана з процесами перетворення інформації за допомогою комп'ютерів і їх взаємодії з середовищем застосування [15];
  • • інформатика - науково-практична галузь людської діяльності, пов'язана з процесами накопичення, обробки і передачі інформації за допомогою комп'ютерів і телекомунікаційних засобів зв'язку [26];
  • • інформатика - технічна наука, що систематизує прийоми створення, зберігання, відтворення, обробки і передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними [7];
  • • інформатика являє собою нерозривну єдність трьох складових частин: теорії передачі і перетворення інформації; алгоритмічних засобів обробки інформації; обчислювальних засобів [23];
  • • інформатика - інформаційна індустрія та наукова дисципліна, пов'язані з використанням комп'ютерів і мережі Інтернет [12];
  • • інформатика - одна з фундаментальних галузей наукового знання, що вивчає інформаційні процеси, методи і засоби отримання, перетворення, передачі, зберігання і використання інформації, що стрімко розвивається і постійно розширюється область практичної діяльності людини, пов'язана з використанням інформаційних технологій [13 |.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >