ІНФОРМАЦІЯ ТА ЛЮДИНА

Розглянемо поняття "інформація" з точки зору людини.

Людина і знання

Різні люди, які отримали повідомлення про одне й те ж факт (об'єкті, подію, явище, процес тощо) по-різному оцінюють його інформативність. Для одних з них повідомлення несе мало інформації, для інших, навпаки - містить вичерпну інформацію. Це пояснюється тим, що знання людей про деяке факт до отримання повідомлення були різними. Тому ті, хто знав про факт мало, вважатимуть, що отримали багато інформації, ті ж, хто знав більше - можуть сказати, що зовсім не отримали інформації. Таким чином, інформативність повідомлення залежить від того, наскільки це повідомлення поповнює одержувача новими знаннями. Можлива ситуація, коли повідомлення містить відомості, недоступні для розуміння. Такі відомості також не несуть інформації одержувачу, оскільки не поповнюють його знання. Отже, інформацію для людини можна ототожнити зі знаннями, які він отримує з різних джерел інформації.Знання - це сукупність закріплених у свідомості і мисленні фактів дійсності у вигляді уявлень, понять, суджень, теорій. Наприклад, "я знаю, як скласти програму на мові Бейсік".

Адекватність інформації

Для людини дуже важливою характеристикою є адекватність інформації, тобто рівень відповідності створюваного повідомленням образу реальному об'єкту, процесу, явища і т.п. Від ступеня адекватності інформації залежить правильність прийняття рішень людиною. Адекватність може виражатися в трьох формах:

  • синтаксична адекватність, що відображає правильність з'єднання слів і будови пропозицій (синтаксис) в прийнятому повідомленні. Ця форма адекватності торкається змісту повідомлення, тому інформація може розглядатися як дані;
  • семантична адекватність, яка визначає ступінь відповідності образу об'єкта реального об'єкту з точки зору смислового змісту інформації (від слова "семантика" - значення, сенс);
  • прагматична адекватність, що відображає ставлення людини до інформації з точки зору поставленої мети (споживчих властивостей). Ця форма адекватності пов'язана з корисністю використання інформації при виробленні споживачем рішення для досягнення своєї мети.

До основних видів взаємодії людини з інформацією відносяться сприйняття (отримання), зберігання, передача, обробка та використання інформації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >